Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/754

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


4S INSTRU contigerit, volumus quod ad iplam vacantem, dictus A Guifbcrtus, vel domina Aygliiu prædicta > fi przmore- retur Guifbertus praedictus, aut per decefliim eorum praeceptor dicti holpitalis 9 de consilto fpcaitn & sororum ipsius holpitalis, nobis vel succeflbribus nostris clericum præsentct ; & nrxsencaais, si idoneus fuerit, a nobis vel nostris succerforibus insticuacur in ca > & cu* ra animarum ipsius ecclesiæ committatur eidem. Et ne propter inopiam redituum & defectum contingat in Futurum quominus in dicto hospitali pauperes postint recipi, & edam peregrini, & alia exerceri in eo ope* ra caritatis i volumus quod prædicta ecclesia a quxstis & oneribus omnibus, quæ jure diocesono quandoque ecclesiis imponuntur, praeterquam a procuraciOnibus ratione vifitacionis debitis, sit libera & immunis. In ipsi vero ecclesia in lignum fubjectionis cachedraticutn I & fy nodat i cum retinemus. In cujus rei tcstimonium prælentes litteras tigilli nostri munimine duximus muniendas. Dacum anno Domini mccxLV. mense Mar- tik Eam dem donationem ratam habuit capitulum Catur* cense anno mccl. Porro quamvis Gu bertus Bellilocense sundafset hospitale sub Pontio episcopo, fundationis tamen infirumentum non nisianno mccliii. conscribi curavit. XLVIIL Excerpta ex monumentis Cartufia Caturcensis* GARBfcRTus, epilcopiis Mastiliensis, cimerarius Jo hannis Papæ XXII. nomine ejusdem Papæ, emit a fratre E. de Vitlanova magistro majore sanctæ domus hospitalis Ierosolymitani, domum hospitalem, & omnia qux fuerunt ordinis quondam militiæ Templi in civitate Carurci duorum millium & quingentorum flore* noram auri de Florentia precio. Acta fuerunt hec Ave- nione in camera habitationis reverendi parris in Christo domini Arnaudi, Dei gratia sancti Eustachii diaconi cardinalis, anno Domini mcccxx. die xxvi. Octobris, indictione ili. pontificatus Johannis anno v. præsentibus reverendis patribus dicto domino cardinali Petro archiepiscopo Acjuensi, Geraldo episcopo Lemovicensi, & Petro abbite lancti Saturnini Tololæ, & magnificis viris dominis Petro deOsta, Petro de Via, Arnaldo ] de Trian militibus de Cadurco 3 Scc. GAsberTUS Arelatcnsis archiepiscOpus, domini Papæ camerarius, religioso viro fratri Aymoni priori majori ordinis Cartusiensis amico cariffimo scribit nomine Johannis XXII. quatenus virum providum Sc prudentem Sc duodecim alios fratres bonos, idoneos Sc honestos procuret Cartusix Carurcensi. Datum Ave- nione die nx. Novembris. Abjque anni nota. Præfatus Aymo domnum Johannem de Lastana monachum domus Bonæfidei, & quondam priorem Vallis bonæ, priorem Cadurci constituit litteris daris anno MCCCXXVIII. mensc Novembri. JOHANNES XXII. concedit Cstrtusiensibus dortium de Templo vocaum in suburbiis Cadurcijdiplomate dato AVcnione xiv. cab Ja-uarii, pontificatus anno XIii. Item magistro Guillelmo la Cnapella præ.Osito de Navis in ecclesia Tutcllensi, Bertrandi episiopi Cadurcensis vicario generali mandat, uc Cartusienfes in realem postestionemdictæ domus inducat. Datum Ayc- niOne x. cal. Januarii, pontificatus anno xnt. Id autem « secutus est dictus vicarius generalis dlc Mercurii post Epiphaniam xix— Januarii mcccxxviii. ad requiiitio- nem domni jOhannis Fayni alias de Lastanna prioris B. M. de Templo, & domni Johannis Grostioculi monachi Cartusiensis, in præscntia canonicorum Sc cleri, consulum Sc populi. MENTA OÆpe laudatus Johannes XXII. unit Cartusix Ca- O durcensi ecclesias parochiales de Caziliaco, de Ju- maregis j ac de Montqustino diœcesis Cadurcensis, vi. cal.Octobris, pontificatus xv. Item ecclesiam sonctæ Crucis prope Montem acutum, vulgo Moncuc, x. cal. Julii, pontificatus anno xvn. Benedictus Papa XIII. eidem unit medietatem fructuum ecclesix de Broqueriis Rurenensis diœcesis, nonis Octobris, pontificatus anno xii. Item prioratum Ecclesiæ de Niontcgio, Asontech9 diœcesis MOntlsalbani » Datum Mastilix apud fanctum Victorem xm. cal. Januarii, pontificatus anno xin. GUiLtBtMus episcopu Cadurcensis^idemCartusiæ unit prioratum sancti Symphoriani de Canhaco > prope Castutium Bonetæ diaccus Cadurcensis. Datum & astum in castro nostro de Luzegio ix.April. mccccix. Quod Sc confirmayic in eodem castro cal.Jan. mccccxii. CApiculum Cacurcense inivit socieratem spiritualem cum Cartusiensibus ejusdem urbis > die xx. Aprilis anni mcccxci. qux renovata est die xxix. NoVcmbns anni mdcxy. XLIX. Ex Necrologio Eradicatorum Cadurci. DEcimonono Augusti, anno Domini mcccxlviii. obiit R. in Christo pater, frater Petrus de Bireto istius conventus, oriundus de Flaunhaco qui finceri/G- J me in ordine conversiitus Sc aptus > Sc multum sufficicns clericus in omni scientia liberali Sc divina, vero in merito fuit Parisius ad gradum sacre theologie promotus^ Et exinde magister sacri palatii factus exigente ejus suffi- cientia, ConVersatione Sc religione, que ubique in orbem Satentiflime rutilabant, per domnum Johannem Papam e Caturco astumtus est in episcopumMirapicen£ : m, ia quo gradu quantum de bono in melius, ac de virtute in virtutem vcstigia patris fui sanctiflimi Dominici fixu* tus proceflerit, paucis lirterisfcribinon potest. Hicrc* verendiffimus pater hujus conventus filius/ub cujus religione & disciplina fuit pleni Hi me eruditus, nolens dc ingratitudine reprehendi, tanquatn verus stlius menior beneficiorum, tam spiritualium, quam temporalium a conventu acceptorum, mulra beneficia quæ non sunt ) oblivioni tradenda, fecit. Dedic enim indumenta multum pretiofa. ( Et enumeratis singulis ornamentis, & re- censitis Hbris ac voluminibus, ita concludit auUor necro- logii.) Et hoc quod amplius conventui facere potuit > fecit ; nam cOnventum heredem instituit, Sc ultra septingentos florenos de Florentia, quos divifis temporibus ab eo habuerat dum vivebat, post ejus mortem habuic plusquam Octingentos ; & mulra plurst habui flet pluf- quam habueritjcd quia tempore mortalitatis magne anno quo siipra obiit, ob negligcntiam executorum in episcopatu omnia perierunt, quod non est culpa fua. Quare patres & fratres hujus domus qui nunc estis, & pro tempore ih fuuirum eritis, affectionem Sc benencia uni lumptuOfa oblivioni non tradatL ; ymmoomnem ingratitudinem radicitus postponendo in vcstris miliis & S aliis vestris, Un sacerdotes qua.n alii » orationibus secretis pro tam’otabili Sc benefico patre ad Dominum preces affectuofa &dcVous effundaris, cum scriptum fit : accepti beneficii memor eflo. Migratio ejus ab hOC feculo fuit decima nona dic Augusti, anno quo supra > cujus anima requiescat in pace. Arnen. Arnen. Amen. Et est scpultu^ retro chorum in capella soncti Thomx in fundo capclle in sepultura episcopali quefuic fabricata pro ip£b b. at Flauniac parochia ab urbe Cacurcenst, 3. lcuc. distita > prope caC trum novum Ratcru. S Nunc Petri tumulus lapideus, cl —vatus cum ejusocm effigie cernitur in Gucllo lamfta : Cadi nnx Sencnfis, cum hoc (implui cpiraphio. Hic jad R. P Fr. de Pncto ordinis Prxdicatonim conventus Cadurci filius, episcopus Mirapicenlis, qui obiit anno domini mcccxlviii. Tertio