Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/755

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
49
ECCLESIÆ RUTHENENSIS.

TErtio Octobris hodie debet dici mista pro domino Petro Beraldi canonicho Carurcensi, pro quo dominus Johannes Ginctiflimus pacerjtempore quo erat epis- copus ForOjuliensis, fecit emi xl. solidos Caturcenses annuales de legato quod dictus dominus Petrus fecerat sibi in tcstamcnto SUO. SExto OctObris obiit Arnaldus de Attrea parer quondam sonctlstimi patris domini Papæ, qui nunc est, Sc est sepulcus in Capella beate Agnetis > & legavit viginti solidus Cacurcenscs annuales, pro anniversario fuO, super domum quam inhabitabat tempore mortis sue, que est domus principalis & paterna, quam fecit de novo construi cfoininus Petrus filius suus, Sc renetur cos sOlverc dominus Arnaldus nepos ejus, qui nunc S11- percst. UT HE N ENSIS. 49 Confldnter lego in hoc necrologio optima nota de Ac- crea, 7*0^ efl conferendum cum Baluzio in notis ad vitœ Paparum Avenion. tom. 1. pag. Certe adhuc exs- tat turris pracelfa ditia domus a Petro conflrufla, juxta ecclesiamsanfli Bartholomai Cadurcensis, & vocatur la, tour de Deze. Pertinebat olim ad moniales Ordinis sanfli Dominici, nuncupatas les Johannies, nunc vero ad urbem Cadurcensem. Ex his certum colligi poteft Arrraldum non fuijse futorem, sed saltem civem fatis opulentum, cum legaverit XX. soiidos annuatim. Sane fiJohannes Papa XXII. fit e familia de Dueza, reperio in regeftis domus publicaCaturci, Arnaldum Dueza anno Mcctxxt. tertium civem Cadurci taxatumfuijse pofl duos ipso ditiores. Prat er ea in di flo necrologio Dominicanorum, de aliis bvr~ gentibus refertursi fuerint mercatores, fartores, &c. quod non dicitur de Arnaldo.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM RUTHENENSEM SPECTANTIA. T. Ecclefia fancti Petri prope montem Cajtelli nuncupati Panadi, comitatu Ruthenensi, reparatur cura & confilio Albojni filii Eroldi regis>C devotionis ergo per orbem universam peregrini i accefit eonfenjus episcopi Ruthenensis &serenis- fima comsttfia ejusdem loci. IGitur Alboynus Anglorum tetræ, urbis Lundena ortus fuit > pater ejus Erdclus rex fiiir Anglorum cer- xx ; mater ejus nomine Alvcva. AlbOjnus hon.o nobilis & fidchflimus Christianus pergit in peregrinatione in univerfum mundum propter ainOrem Domino Deo & sancta Maria matris Domini Sc sancto Petro, & omnes apostdOS Domini. Tunc venit inGalliis in comitatu de Ruthcnico, & post hxc advenit in unum vicum di(- Scrsum arque confractum, quOd fuit ab olim locus ediCatus in honOre Domini, Sc fancti Petri. Prostcr- nens SC in hoc loco, Sc adoraVit Dominum ; Sc com— I plera oratione, ascendit in montem ad castello, qui dicitur Panado, Sc mansir ibi tres dies, Sc admonuit seniores de Panado, Sc duOS fratres Hugone atque Riga ldo seniores de castel fo Caflanias, & Guarncrio fevoalc illOrum, Sc ait ad illos : Fratres carsfimi, in ijlaveflra valle fuit ab olim ecclesia conflrufla, atque dedicata in honore sanfli Petri apofloli, & efl dispersa : re di fleat e illa in honore Domine, & sanfli sepulchri, & sanfli Petri & sanfli Thoma apofloli, &sanfli Sicarii innocentis. Ad illi dixerunt t Frater peregrinus, volumus adscaremonafle- rium de monachos in amore quem tu dicis, fi ad episcopum Petrum & a comitifsa placet. Tunc Venerunt ante episcopum atque comiti (Tam, Sc dixerunt ut supra scriptum cst. RcfpOndcrunc illi : Sic flat. Tunc venit episcOpus Petrus ad xdificatiOnem in illo lOCO, & amrnonuit istos fcnicres suprascriptos j Audite, fratres i voluiflis adijica^ rc in iflum locum monaflerio in honore Domini, dr sanfla Maria, & sanfli Petrisanfli Thoma apofloli, illum ma- sum in qua ecclesia efl, cum fevales meos, & cum meum driflum adolode, in tali ratione qua dicitis. Dixerunt duo fratres, Hugo arque Rigaldus : Nos donamus & imitamus ifla ecclesia cum cimiterio, & mansum, in qua ecclesia efl, totum & ab integrum ad alodo cum driflo noftro a domino Deo, & sanfli sepulchri, & sanfli Petri sanfli Thoma apofloli, & sanfli Sicarii martyris^ pro redemptione anima patre noflro Rajmundo, & matre noflra Richelda, d* pro peccata noflra redemptione t & iterum donamus corpora noflra ad sepeHendum, dr munera Uoflra qui ad obitum mortis adelemosyna noflra pertinear, & decimam de illum pretium qua nos prendiderimus de equis noflris, dr de lorichas, d* de mulas atque mulos, Tomus Ia & de caballarios de noflro caflello, sepultura de corpora illorum donamus. Ec caballarii de elemosyna illorum, Sc de sepultura fecerunt similiter, Sc seniores de Panado decimam qux habebant in illum mansiim, Sc sepuItura, & drictum de illorum vigerios tctUm & ab integrum donaverunt ; & iterum isti seniores sepulturam de illo* rum corpora Sc de elemosyna qux ad obitum mortis pertinear, & decimam de equis illorum, Sc de loricas, Sc de mulos atque mulas de illum pretium quem pren- jllderunt > donaverunt ad locum > & caballarii de Panado fecerunt similiter. Tunc venerunt in ecclesia siuicti Desiderii Deusdet de Panado, Sc Ictor, Sc Hugo, Sc Bcrengerius, Sc GeraIdus, Sc duo fratres seniores de Cailinias Hugo atque Rigaldus, & caballarii de istos castellos juraverunt ita. De ista hora in antea, nos in illaecclesia, qui supra scriptum est, de simcto Petro apostoloj nec in cimiterio, nec in illas mansiones, auæ per manu Alboyno, nec per monachos de illo loco tactas erunt, vel acaptadas fuerint, nec in marcack) ho* > mines, nec feminas non aucirent, nec membra illorum, nolor tollere 3 nec pro redemptiOiie non destringerenc sine grado Alboyne, aut monachos de isto loco nOstro £cicnce ; Sc fi homines vel fetniras fbrfacturas faciunt ad illo loco Vel ad alia hOnOre>vd ad alios mercatores, qux veniant ac regrediant ad illum rtiercatum ; erimus adju- tOriO domino Deo, Sc soncto Petro fine enganno per quantas vices noscemmoverint Alboynus, aut monachi <ie illo loco Siotenrcm & Oatendrem cum ih ista charta scriptum est nostro sciente per istos sinctos. s. Ista ecclesia est dedicata, Sc donus iste firmatus est decimo quinto cal. Decembris, die lunis, luna VigeGnia fccunda, anno ab incarnatione Domini mlx. a paflione mxxviii*regnante Papa Romano Nicolao^regnanccPhi- lippo rege Francorum. II. Pontius Ruthenensis prasul >sanfli Amantii abba- E tiuno Majfiliensi S. Vsfloris monostcrio subjicita IN Dei omnipotentis nomine, ego Pontius Dei gratia licec immeritus Ruthenensis ecclesix præsiil, tamen ad hoc in episcopatus officio pofitus, ut ecclesiasti- ca quæque quz per anteceflbrum meorum negiigenti.m Sc potestatum lecularium violentiam neg’ecta fucranc corrigerem ; inter multa quæ corrigenda reperi, abbatiam lanct Amantii, quæ quondam monastica religiOnc stOruera^ad fecularitatem declinaram inreni : Sc quum hanc abbatiam Rorhbertus comes, Sc ejus uxor Bcrtha filia UgOnis Rutenensiutn comitis relevare, & in ordinem antiquum j scilicet monasticum reformare, Ber- nardo Mastiliensi abbati ad hoc reordinandum tradidi*3 G