Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/762

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


56 INSTRU MENTA INSTRUMENTA AD ECCLESIAM VABRENSEM PERTINENTIA. I. Diploma Berteiz, comitifia « Bernardi ejus filii comitis Tholosanisde mfigni donatione quam sub Adalgifo abbate Fabrenji monasterio contulerunt* PRisoarum legum imperatorum & consulum decrevit auctoritas, ut qualilcumque perfona, & nobili ortus A genere > res suas in alieno jure transferre voluerit, tam in ecclesiis, quamque & in aliis hominibus per carus > codicillos & legitimas traditiones, licentiam habeat id faciendi. Quamobrem ego in Dei nomen Berteiz co- mirilTa, & filius meus Bemardus comes & marchio TholosensiS, divina annuente gratia > pertractavimus casum hununz Fragilitatis 9 metuentes diem extremum, nc subita mors improviso adveniar, & siix mortis laqueos tradat : & ut nobis Dominus veniam donare dignetur 3 cedimus, cestumque in perpetuum este volumus res proprietatis nostræ quæ liint sitæ in pago Ru- thcnico, in vicarias nuncupantes curia & valle Sorica > velin Tarnesca, ’ad monasterium qui estsitus siiper fluvium quæ dicitur Dordone, &est nuncupatus waber, & est in honore sancti Petri & sancti Dionesti, cetero— E mmquc (anctorum, quorum ibi reliquiæ continentur : quem domnus & genitor meus Raymundus marchio quondam Tholosensis, una cum genitrice mea Berteiz jam dicta construxit vel construere juffic. In primis pro remedium anima : jam dicti domni Ramundi > & nostra- rum animarum mcrcede, cedimus vilh Calmilius cum omnibus appenditiis suis, vel cum mancipiis ibidem pertinentibus : & in alio loco qui dicitur ad illa Bru- garia mansos duos, & in Cambarensc in villa Ribdgo manlbs duos, & in Peredo manfbs duos. & in Sega- lare manso unO, & in Montecalvo manlo Uno, & in Betianus quantum visi fumus habere ; de in Larciaco si- militer, &in Vigrone mansos quatuor, de inCroseco similitcr, de in Casania mansiis quinque, & ferratorum dc ab integrum, de ad Sudes mansos duos, de in alio < loco in Talupio, vel quantum ibi aspicit similiter condonamus i de in Rovorianicas quantum vili sumus habere i similiter de inValilias mansos duos cum ipsis mancipiis j de in Cogiaco mansos duos cum Ingelbcrto dc infantes siios ; de in Nastogilo mansos quatUOr, in Bu- ciago mansos tres, de in Cagio quantum visi fumus habere, similiter condonamus, & ad Petra siiper fluvium Tamo vinea una. Hæc omnia sunerius nominata ad jam dictum monasterium, ubi veneraDilis vir Adalgisiis custos & rector sonctx congregationis sub regula sancti Benedicti degentium effe videtur, pro remedium ani- mx domni nostri Raymundi manibus tradimus, transferimus atque transfundimus in stipendia monachorum, dc in susceptionc hospitum, in elemosynas pauperum, ut habeant, teneant, poffideanc & faciant exinde pars 1 monasterii, quicquid justc & rationabiliter facere Voluerit, licentiam habeat in omnibus faciendum quicquid voluerit. De repetitione vero dicimus, quod neri nullatenus credimus, si nos ipsi > quod absir, immutata vo- luntatc, aut ullus de haeredibus nostris, vel quiflibcc immista perfona contra hanc Ceffionem, quam nos promta voluntate pro amore Dei fecimus, ire, aut resulcare prae- sumferit quod petit non vindicet, & ejus petitio nullam obtineat sirmitarem ; sed insupcr, cOgente fiscO, componat auri libras Viginti, argentum pondere centum Sed præsens ccffio ista, Omnique tempore inViOlabilem obtineat firmitatem. Facta ceffione ista decimo quinto calendas Madii, in die sancto Sabbati Patrha : annO xxv. regnanrcCasok) rege. Et cedimus VObis fcrVO nOstrOnœ mine Franconi filium Tnidmer » Signum Berteiz co- mitiste quæ ceflionc ista fieri Y$l adfirmare juflit. Signum Bernardo comiti fcu duce, qui ambopariter fieri rogaverunt. S. Hictori. S. Dructamno. d. Tcdrico. S. Bercaudis. S. Begoni vicecomiti. S. Oncolencz. S. Jorius. S. Beroz. Raymundo. Ermcnricus levitt scripsit. 1 I. Praceptum Caroli Calvi regis Francorum, F*- brensis monafierii fundationem, ac Rotlando ab* bati dignitatem abbatialem confirmantis. IN nomine£nctæ de individuæTrinitatis, Karolus j gratia Dei rex. Si neceffitatibus fervorum Dei etiam ad ndelium nostrorum deprecationem aurem cclfltudi— J nis nostræ libenter accommodamus, eamque ad effectum perducimus, regiam exercemus consuetudinem^ dc hoc nobis in posterum non dubitamus fore profuturum » Igitur noverit omnium fidelium nostiorum > tam præ- lcndum 9 quam futurorum, sagacitatis industria, quod Bemardus TholoAnus marchio, & dilecti (fimus nobis fidelis, ad nostram accedens mansuccudincm, innotuit qualiter pater ejus Ragemundus in pago RuthenicO, & in loco fuæ proprietatis siiper fluyium Dordonz in villa Vabra ecclesiam admonasticum ordinem excolendum 9 in honore sancti & gloriosi principis apostolorum Petri, simctique Dionysii, nobili opere construxerit, & conse- craVerit, ac solemniter dedicaverit, quin & ad divi* num Officium sacerdotes & levitas » ac reliquos proopor- tunitare ipsius loci ordinaverit ministros, fuumque filium ibidem ad serviendum tradiderit •, qualiter etiam Rollandus fui patri clericus, siias ad idem monasterium tradens res, k ibidem Domino fuo sub monastico Ordine tradiderit. Quam ob rem humiliter nostram petiic cclsitudinem, ut prO mercedis nostræ augmentum, quæ- cumque data sirnr vel fuerunt > sub prætextu nostrx do* ’Dationis ac immunitatis lalvamento recuperemus, atque jam dicto clerico Rotlando, & post ipsius decestum Benedicto filio Ragemundi fratri /uo 9 præcepto nostrx auctoritatis confirmaremus. Cujus petitionibus aurem nostrx dementiæ præbenres, libenter hoc impraevaricabile præceptum nostrx auctoritatis fieri, illique dari jufli* mus j per quod præcipimus atque jubemus, ut in quibus » que locis jam dictorum monachorum res sitæ habentur > inviolabilis servetur immunitas> neque aliquis judicum » in omnibus rebus eorum quicquam districtionis aut in- justæ exactionis conerur, quo remota sæculari judicia- riaque potestate liberius pro nobis Domini mifericOr- diam valeant implorare. Quod si aliquis hoc quod pro hibernus temerario austi facere tentaveric, sexagintæ lblidos pœna multatus exsolVat, & immunitas nostra ) auctoritate conccsta inre&agabilis jure firmiflimo teneat &inconcusta. Ad deprecationem quoque jam dicti hdciis nostri Bernardi, Rollando abbati jam dictum locum Juandiu vixerit cedimus ad habendum, quatenus secun- um Dei, suamquc dispofitioncm libere ei disponere, regere liceat & ordinare. Post ipsius quOque digrestum Benedictus filius Ragemundi, de frater Bernardi » fimi- lcm ex hoc fecundum Dei voluntatem urendi habeat monasterio potcstatem quandiu vixerit. Ut autem hoc nOstræ largitatis præceptum pleniorem in Dei nomine obtineat firmitatem & vigOrem, &c. Signum Karoli glOriosiflimi regis. Data xi. calendas Julii, indictkme m. anno tricc- fimo regnante KarologloriOfiffimorege. Actum Moria mannis Valle, in Dei nomine feliciter. III.