Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/766

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


60 I N S T R VIII. Fundatio foderatis presbyterorum apud S. Africanum a Ratmunao fecundo Vabrensi episcopo. AD laudem, gloriam, & honorem divini nominis, Virginis Mariæ, ac omnium ci Vium supernorum. Nos Raimundus permistione diVina Vabrensis epifiropus, univcrsis & nngulis fidelibus pro certitudine & memoria praesentium harum litterarum serie intimamus, ad nostram, quod laetanter referimus, nO- ritiam perveniflc quod plerumque nonnulli parochia- ni ecclesiæ, & vicini villæ S. Africani nostræ praedicta ? dlccefis, zelo piæ deVotionis accensi, animarum suorum salutem specialiter, & generaliter cunctorum E fidelium affcctstntcs3salubriter de oonis siiis inter cetera sic disponunt j quod erogant, transferunt, & ; affignant justis wc licitis titulis, tam inter vivos quam etiam causa mortis, plura de bonis suis, prelbyteris inibi Deo sei Vientious, qui nunc siint y & qui pn> tem- {►Ore erunt in villa S. Africani praedicta, annis singu- is in perpccuum communiter dividenda > in diebus anniVcrsoriorum erogantium celebrandorum in dicta ecclesia, pro eisdem per prelbiteros in dicta villa tesi- dentes, & inde oriundOS, & in ipsis anniVcrfariis præ- scntialiter existentcs, scu diebus aliis, prout quilibet ipsorum ordinantium statuit, & disponit ; Vcl ipsi pre/biteri divisionem inter sc faciendam ordinant, & difpoiiuntj de speciali conceffionc largientes, quorum presbicerorum orationibus, sacrificiis, & devotis pre— £ cibus præfati disponentes committunt in Domino nu- milircr fc & suos. Cum igitur tam piæ dispositiones fidelium 3 per quas honoratur altistimus, &augmcn- titur ejus cultus, animabus fidubriter consiilitur, & rninistris Domini providetur, speciali præfidio merito tucndæ fint&foVendæ, ac firmitate perpetua robo- randz ; modum & formam tutos ad eorum stabilitatem provide astumentes, statuimus auctoritate nostra ordinaria, & etiam ordinamus quod presbiteri dictæ villæ, inde oriundi & rcsidentes, ibidem, Sc beneficiis ecclesiasticis non dotati, qui nunc sunt Sc pro tempore erunt, ibi usque ad numerum quadraginta nunc & inposterum abfque præsidio alicujus unum COfpus sint, faciant & habeant, Sc unam communem fraternitatem censeantur habere, corpusque prelbire— I rorum dictæ villæ vocetur, ac etiam nuncupetur, nec- liOn habeant, & habere postint arcam communem, Sc facultatem creandi, Sc constitucndi procuratores, syndicos, œconomos seu actores unum Vcl plures, excepto contra nos > SCU succestores nostros, & ecclesiam nostram, ac curiam, Sc vicarium qui nunc est, vel qui pro tempore fuerit in ecclesia S. Africani prædicta, per quos procuratores, oeconomos, seu actores s res, bona, SC jura jam ipsis acquisira, vel inposterum acquirenda, & ipsorum caufæ & negotia in judiciis, Sc extra regantur, Sc ducantur, ac administrentur : ita tamen, quod illos murare, Sc revocare, Sc alios creare Valeant, quandOCunquc, Sc quotiescunque ipsis videbitur expedire j poflintque, post vefperos pulsa- tds in dicta ecclesia puUare, scu pulfari facere campa— J nas ejusdem ecclesiæ, pro anniversariis in crastinum celebrandis, ac in die anniVersarii, cum occurrerint celebranda : necnon omnia, Sc singula sine cujufcum- que præjudicio habeant, Sc obtineant prelbiteri hujusmodi fraternitatis, Sc corporis quæ ipsis in hoc utilia fuerint, Sc etiam opportuna, Sc justc Sc licite debent Sc poliunt, & debeount Sc poterunt acquirere, & edam obtinere ecclesiam, aut capellam, seu basili- cam, vel oratorium SCU cimiterium ullo unquam tempore non habebant : sed præfata fua parochiali ecclesia, &cjus cimiterio sint contenti, ncc per præmifla, ncc per aliquOd aliud juri parochialis, feu cuicunque alrcri juri matricis ecclesiæ in aliquO dcrOgctur, nec pOstic in aliquo dcrOgari. Item VOkimus Sc Ordinamus quOd vicarius curatus dictæ ecclesiar, Sc ejus focun- J M E N T A darius, quamVis de loco prædicta non fuerint oriundi & eorum succcflores, non obstante quod bencsiciati existant, in dicto fraternitatis consortio sint inclusi, nec obstct prefbiteris ejufidem corporis j si ad titulos faculta- cum suarum Vel parernarum, monasteriorum, nobilium* vcl aliorum qucrumcunquc in presbi terospromotijexis- cant, quominus gaudeant bonis juribus eidem corpori competentibus & etiam competituris : illa vero quæ in dictls anniverfariis erunt aistribuenda, inter omnes Ereftiteros dicti corporis communiter proæquis parti- us dividantur, de quibus nihil recipiant s nisi illi qui in anniversariis præientcs cxistent 5 nisi estent in loco Africani, & cos infirmitas excusaret, quominus postent in anniversariis personaliter interestc, quibus eorum portio, si eam recipere voluerint, non negetur. Item volumus Sc ordinamus, etiam quod prelbiteri bencsiciati, de loco S. Africani oriundi, quamyis de corpore & fraternitate non exillanc, cum anniversariis cos este praesentes contigerit, quod fimilem & æqua- lem distributioneiii recipiant, qualem alii qui de corpore existunt recipient illa dic > fi vero, in villa prædicta estent ultra quadraginta presbi ter i 9 beneficiis co clefiasticis non dotati, volumus quod post mortem unius qui de numero fuerit, ponatur ille qui in ordine sacerdotali antiquior fuerit > si vero fuerint duo vel plures in ordine sacerdotali ejusdem temporis recipiatur ille qui * numero, quem bajuli, prœuratores vel actores dicti corporis seu fraternitatis lingulorum exis* centiumde corpore, duxerint eligendum* Sane ex speciali gratia volumus, Sc etiam ordinamus quod Jacobu ? Bonelli presbiter, quamvis de loco prsdicto oriundus non existat ; quandiu in loco prædicto residentiam fe- cerit personalem, quod sub corpore, fraternitate, Sc numero praedictis includatur : cujus quidem corporis Sc fraternitatis, Sc lingulorum existentium de corpore, dcVoris orationibus animam nostram > tam in vira quam post mortem recommendamus, in Domino humiliter Sc devote. In quorum omnium fidem, Sc testimonium præ- sentes nostras litceras sigilli nostri munimine impendenti juflimus roborari. Dacum & concestiim apiid Castrum nostrum de S. Aredio diocesis nostræ j die decima octava mensis Novembris, anno dominicx incarnationis MCCCXLVI. Bertrandut Vabrensis episcopusprafintm chartam confirmavit armo MCCclv. indictione viri. Innocentii papa VI. anno XI t. die iy. Aprilis, dr asede apoftolica eorum omnium confirmationem poftulavit. Obtenta fuit bullis datis A venio ne ab Innocentio papa VI. vi. idus Junii, pontificatus anno m. Johannes epi copus Vabrensis hancsocietatem erexit in coilegiatam. Vnam prapofit uram loco perpetua vicaria, unamsacriftiam, dr viginti duoprefbyteralia loca 9sup- prejso quadragenario numero, inflit uens 5 & prioratus Joculares sanlli Africani mensa capitulari uniens. Erectionis bulla direCta fuit abbati S. Tiberii diœcefis Agathensisi dr data anno i^o.xii.cal.FebruarihEugeniipapa anno io. IX. Fundatio monafierii Nantensis. SI’rerum nostrarum donaria locis siinctis conferimus, dubium non est æternx nos Vitæ præmium adepturos. Idsirco in Christi nOmine ego Bernardus Sc uxor mea Udalgarda pertimescentes diem mortis, & diem judicii sstgaci, uc exped.it, animo pertractantes, locum cui vocabulum est Waber, qui estsitus in pago Ru- tenico, in ministerio Curienfe, citra limpham Dordo- nis, Sc est fundatus ipse lOcus in honore Domini nostri Jesu Christi, necnOn Sc venerabilis S. Dei Genitricis Mariæ, Sc in hOnore quOque S. Petri principis aposto- lOrum, martyrifque Venerandi Dionysii, necnon & beati Marii cOnfclsOris, seu & siinctx AlVeræ Virginis, ceterOrumque sanctorum ibidem humata pignOrum consecratum, elegimus prout voluimus humiliter cx