Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/77

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


8s ECCLESIA MIMATENSIS 8S itadictisiinta vicofavouls, si : d a tota gente Gabalorum, cui praeerant : quemadmodum diu dicti simt Arverni episcopi, qui apud Clarum-montem sedebant, non Claromontenses, & qui Aniciij episcopi Vcllavonim, appellabantur, non AnicienseS aut Podienses, &c. Mimas urbs sita cst pene ad fontes Olti fluvii, non longe a Lofcra monte altiffimo, juxta Apollinarem Sidonium altero Caucaso, qui pars cst Montium Ccbennarum ( les cevennes). Hxc urbs episcopalis olim sub metropoli Bituricensi, nuncsub Albiensi intrajurisdictioncmparlaiucnti Tolosani, xqualitcrpenedist.it a Ruthenis, Anicio seu* Podio, & sanctoFloio- Episcopuscst condominuscum rege, ac comitiorumGabalitanæ provinciæ præles natus, olim- quc jure cudendx monetæ fruebatur. Ecclesiam cathcdralcm B. Mariæ virgini dicatam Urbanus V. papa siiis siuntibus instauravit. Capituliprimadignitaspræpositus cst ; aliæ suntarchidiaconus & præcentor. Quindecim præterca canonicis constat. In diœcesi una dunsaxat abbatia rcperitur Mercorium ducentæ vero circiter numerantur parœciæ. Episcoporum qui huic sedi præfucrunt, seriem dederunt auctiorem Sammarthani fratres ex archivis episcopalibus & capituli, quam collegit dom. Elparbier archidiaconus ecclesiæ Mimatensis. Huic autem longe plurima adjecimus variis ex tabulis. EPISCOPI M I M ATEN SES. I. S. S E V E R IA N U S. S Ancti Severiani præter nomen nihil ad nos pervenit. Colitur in ecclesia Mimatensi die 26. Januarii ; de eo vero Bollandus prorsiis filet ad hunc diem. In indicibus autem episeopo- rum Gabali t anorum, primus inscribitur. II. S. PRIVATUS s. Privatus martyrii palmam meruit, fustibus percussus jubente Chroco Alamannorum rege, uti refertGreg. lib. I.hill. c. 32. Irruentibus, inquit, Alamannis in Gallias, S. Privatus Gabalitana urbis episcopus, in crypta Memma- iensts montis, ubi jejuniis orationibusque vacabat, reperitur, populo Gredonensts castri in munitione conclusu. Sed dum oves suas bonus pastor lupis tradere non consentit, dæmoniis immolare compellitur. £uodspurcum ille tam execrans quam refutans, tandiu fustibus cæditur, quoadusque putaretur exanimis l sed ex ipsu quassatione, inter- posttis paucis diebus, spiritum exhalavit. Inter instrumenta & vetera monumenta ecclesiæ Ave- nionensis, dedimus orationem S. Amatii epis- copi, in qua martyrii S. Privati mentionem facit, paulo postquam passus esset ; ubi expendimus quo tempore contigerit. Quas pro tanto scelere poenas dederit Chrocus, lege apudGre- gorium Turon. ibidem. Baronius in Annal. refert hanC passionem ad annum 262. quam melius differes ad an. 265. vel 266. Apud Adonem legitur 21. Aug.’in territorio civitatis Gabalitanæ vico Mimatenst, natalis S.Privati episcopiæpo die si>lemni olficio colitur. Inter illustres viros a Suibus laudanisest, Venantius Fortunatus ita e ipso canit, lib. 8. carmine 4. Privatum Gabalus, Julianum Arvernus abundans, Ferre alum pariter pulchra Vienna gerit. Fuit olim monasterium celebre in Gabalis sub S. Privati patrocinio, cujus abbas S. Lu- pcntius florebat tempore Brunichildis reginæ. Dehoccœnobio agemus infra. Quis fuerit S. Privati successor, ignoramus. Genialis de civitate Gabalum provincia Aquitanica, qui siub- scripsit concilio Arelatensi 1. an. j 14. ibidem di- Tonsus L citur tantum diaconus ; quamquam aliqui contendant, eum alicubi episcopum esse appellatum. Sane non raro diatoni eligebantur in episcopos. Quod spectat ad Veranum, quem nonnulli accensimt episcopis Gabalitanis, de quo plura in proprio ecclesiæ Mimatensis die 13. Novembris, potius ad episcopos CabelliceIsseS sub Avenionensi metropoli revocandus videtur, quam ad MimateIsses ; quemadmodum constat ex proprio Mimatensi, typis cuso sub pontificatu Caroli Rousseau Mimatensis antistitis. III. S. F1 R m 1 N v s. Sancti Firmini episcopi Gabalorum memoria cum proprio officio celebratur in ecclesia Mi- matenli die 14. Januarii. De ipsi » vero pauca, ne dicamus nulla, certo scimus ; neque de tem- f>ore quo proluit constat. Corpus ejus, cum diu aruisset, ipsi) revelante inventum est in Canonica ( la Canourgue,) oppido Gabalitani tractus, fcilicet in templo monasterii ordinis siincti Benedicti, coenobio S.Victoris Massiliensis sub- jectk IV. V A L E R 1 US. Valerius episcopus Gabalitanus cum aliis multis Gallia— præsuiibus scribit Leoni papæ an. 451. secundum sidem MS. Joannis Savaronis docti Arverni. Jpsi vero & aliis episcopis inscribitur epistola XII. S. Leonis papæ. V. L e o n 1 c U s, Leonicus subscripsit per Optimum diaconum concilio Agathensi, an. 506. ubi appellatur episcopus civitatu Gabalum. VI. S. HILARIUS. S. Hilarius * synodo Arvernensi adfuisse legitur an. 535. cuius canonibus chiiographum apposiiit cum titulo episcopi ecclesia Gabalita- n.v. Ipsius corpus servatur apud cœnobium B. Dionysii propeParisios, in sacello capitis, ut aiunt, quod est ampliIlimum retro maius altare, auctore hujus abbatiæ chronographo.Me- moria autem Hilarii celebratur 25. Octobris. Brouverus in notis ad Fortunatum vult ab ipso