Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/770

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


« 4 INSTRU vos, qui Dei curam habere videmini > ut sicut ego ex— A communico, fimiliter & vos faciatis, & constringan- tur vinculo anathematis, qui vi fxculari vastanc atque distipant sine voluntate abbatis & monachorum > terras retinent, quas nos & antecestbres nostri tradidimus, Sc corroboravimus cœnobio supradicto. III. Charta Bertranni comitis Provincia. EGo Bertrannus auctore Deomarchio sive comes Provincia* > ecclesiam S. Promasii Martyris > cum burgo Sc cerris, cjufc siint mez pofleflionis, reddo ac dono omnipotenti Domino, ac S. Victori martyri ejus- quc monasterio. Facta hæc donatio anno incarnationis f dominicæ mxliv. indictione xu. Henrico rege regnante. Bertrannus marchio, sive comes Provinciæ firmat. Rajambaldus Arelarensis archicpiscopus firmat. Petrus Aaucnfis archiep. firmat. Stephaniis Aptensis cpiscopus nrmat. Udalricus Tricastreniis episcopus firmat. ueraldus episcopus Sigistericensis firmat. Beren- garius vicecomes ( Sistaric) Ego Willelmus, & ego Gosfredus comites sive marchioncs Provinciæ filii filii przfati Bertranni. I V. t XT O titia guirpitionis castri Pertusi, omniumquc appendentium ejus, quæ facta est ab archiepiscopo Rostagno, & canonicis sanctx Aquensis ecclesiæ. Anno igitur incarnationisdominicæ mlxix. indictione viiJ acta est publice in Aquis civitate, in conspectu clericorum, ac monachorum, sive kicorum utrarumque eccle- siarum subsistentium. Quia igitur perantiqua authoritate Bosonis comitis, quæ fuit quondam Aquensi ecclesiæ reddita > arque donata, sive proposteflionc archiepiscopi Amalrici, interpellatio prolixa tacta fuerat asublequcn- ribus, placuit tunc axcriiepiscopo Rostagno Sc clericis suis, Rotlanno abbati Sc monachis sibi subjcctis’, ut res tamdiu cdnquesta in pace diffiniretur per scripturam. Constitucum est ab utrifque> ut abbas Rothnnus & monachi, Archiepiscopo Rostagno tunc temporis ccxL. solidatas darent, & omni anno persolverent incensum sanctx Aquensiecclesiæ in die Sabathi fancti, duas libras legales incensi optimi & tres libras ceræ, uc futuris temporibus inter utrasque ecclesias > altercatio amplius nequaquam fieret, nisi stabiliti census mensura, ecclesix Aquensi ab ipsis monachis, vel a succestbribus eorum, frient er defraudaretur, aut non redderetur omnino. Aurhoritates etenim, quas diu postederanc cleri Aquen- ses, reddidit archiepiscopus Rostagnus in manu Rotlan- ni 9 qui tunc dicebatur abba & fratrum ejus, Sc in cons- pectu clericorum Sc laicorum, qui tunc aderant, Sc hanc in perpetuum corroboravit, Scc. Signum Rostagni ar- chiepiscOpi, qui hanc guirpitioncm fecit, Sc clericis suæ ecclesia :, live laicis fimurc fecit gratis. Benedictus præ- positus, Poncius grammaticus, Odo, Arbcrtus, Pondus, canonici : conterranei ecclesiæ laici Aquensis fimiliter firmaverunt, Bonifacius, Amelius frater archi- cpiscOpi. NeVelongus, Atenulphus. Hi omnes publice armaverunt in Aquis civitate, in claustro S.Salvatoris, in conspectu archiepiscopi Rostagni, & fi atris Rothnni & monachorum qui ibi advenerunt, scilicet Bertrannus, Albaricus, Rainoardus monachi, vii.idus Aprilis, Rostagnus Aquensis archiepiscopus posiiit hanc chartam super altare sanctx Mariæ Monris-Majoris. V. Rostagni Aquensis archiepiscopi littera pro sanflo Vittore Maffdiensi. 1. T N nOmine sonctiflimx Trinitatis, Rostagnus Aquen- A sis archicpiscOpus > Sc Amelus frater meus, dOnamus in elemOsynam omnipOrenti Deo & sonctæ Dei genitrici scmper virgini Mariæ, sancto Victori martyri Sc ab- MENT A bati Bemardo Sc monachis in monasterio Maflilienli Deo servientibus, tam pratentibus quam futuris, in territorio Castri, quod vocatur Airas, in stagno quod vocatur Fabricarum, unusquisque nostrum unas salinas, illas scilicet quas incolit homo Pondus ; & prædictus Amelus illas quas tenet homo Andrcas, &c. m. nonas Julii anno mlxxv. apud cellam Cincti Benedicti in territorio ipsius Castri. Rostagnus archiepiscopus sirma- vir. Amelus frater ejus firmavit. Hugo de Torrcves firmaVit. Gaicias uxor Ameli firmavit. Pontius filius Ameli firmavit, Sc omnes ejus filii. Guido frater ejus firmaVin V I. Rojlagnt Aquensis archiepiscopi charta de monafie- rio sanflorum Gervajii dr Protajii. EGo Rostagnus licet indignus, tamen appellatus Aquensis alchiepiscOpus, Sc meus germanus frater Amelius, & ejus filii Poctcius, Raymundus, Wido t’ Gausfredus > Bertrannus, communi voto rogamus omnes fideles Christi præsences Sc futuros > ut pro illa cha- ritate qua ij>si}Deo jubente, unusquisquc proximum suum sicut k iplurn diligere debet, pro illa caritate foveant & suffragentur ad hanc actionem nostram & donationem, quæ in textu hujus cartæ adnotata videtur. De nostro namque patrimonio & hereditate nostra habemus S[uoddam monasterium, quod Sc parentes nostri de alodo uo fundantes construxerunt > litum in diocesi Arela- tensi & in territorio Castri irem nostri, quod Foflas ap- 3 pellatur, Sc in ipso monasterio memoria beatistimorum Christi martyrum GerVafii & Prothasii præcipue honoratur. Quod cum vidiflemus, quia non regulariter, ncc fecundum Deum effer ordinatum, visum est nobis id maxitne expedite, ut pro amore Christi, omnem secit- larcm potestatem quam huc usijue habuimus ftiper idem monasterium ex toto dimittamus, Sc quantum in nobis est, in potestatem Sc donationem solius Dei, Sc simcto* rum ejus conferamus. Idcirco absolute & sine omni condicione præsatum monasterium > cum omnibus rebus ad se pertinentibus donamus, Sc delegamus Deo Sc simctis ejus apostolis Petro & Paulo, Sc ecclesiæ Cluniacensi, omnino in proprium, & perpetuo jure tenendum & po£> fidendum : itaut nullus mortalium quicquam ibi potcsta* tis habeat 9 nisi domnus Hugo abba Cluniacensis, Sc D ejus succestores, in illorum manu Sc in cdnsilio illorum > Sc arbitrio sit per omnia ordinatio monasterii, ut abba- tcm Sc patrem monasterii, quemcumquc ipsi voluerint, mittant. Et hoc donum facimus pro remistione peccatorum nostrorum, Sc pro anima patris nostri, & matris, Sc fratrum defunctorum, Sc specialiter pro anima nostri germani fratris Widonis jam defuncti, ut Christi misericordia a vinculo eam abiblyat peccatorum, & requiem ei sempiternam concedere dignetur. Actum anno dominicae incarnationis millesimo octogefimo primo, domno Gregorio septimo Romanæ eccleiix Sc apostolica : sc- di præsidente. t Sig um domni Rostagni Aquensis archiepiscopi. Signum Bertrandi comitis, qui dcdic Sc COnfirmaVit. Signum Amelii de Foffis Uxcr ejus Garsia firmavit. Pontius de Foffis, Sc Wido fra er ejus, E Sc Gauzfredus Sc Bertrannus fratres firmaVerunt. Guido de Curriyes & fratres ejus firmaverunt. Faraldus dc Castello-duplo firmaVit. Bultuagarus & HugO presbyteri firmaVerunt. Hugo, HumBertus &Widofratres ejus firmaverunt. Hugo Yfona & frater ejus firmaverunt. HugO Geraldus Sc febres ejus firmaverunt. Dodo Sc filii ejus firmaVerunt : Raimundus Sc filii ejus firmaverunt. Fulco de Foflis Sc Pontius Signoritus, Sc Willelmus Pontius firmaVerunt. Pontius Isiiardus Sc frater ejus firmaVit. Pontius Geraldus de Fostis firmavit. Petrus de FOstis firmaVit. Hugo Willelmus dc Areis firmaVit. Pondus Lambertus, Sc Amelius El- debertus firmaverunt, ismido de Madalgas firmaVit. Fledus de Zaturre firmaVit. Pecrus Lentaldus firmavit. Bermundus MaurOnus firmaVit. Willelmus Ame lius firmaVit. VII.