Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/775

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES1Æ XXI. * Pattum initum inter Carolum regem. Andegaviab Provincia t & Forcalquerti comitem^ac Rogerium de Areis. IN nomine Domini nostri.Tesu Christi amen. Anno incarnationis ejusdetn millesimo ducentesimo quin- quagesimo scptimO, die Manis, post festum B. Nicolai hycmalis. Notum sic pratentibus & fururis, quod nobilis vir Dominus Galn de Saciara miles, sencscal- lus Provinciæ de Forcalquerii nomine de vice illustris domini Caroli regis filii regis Francorum, Andegaviæ, Provinciæ, de Forcalquerii comitis > de marauionis Provinciæ •, & dominz Bearricis ejus uxoris dictorum p tomiracuum comitiflx, & marchionistæ : dedit de tradidit domino Roceriode Arcis præsenri, volenti, recipienti, totum illud auod venerabilis dominus Hugo Aauensis electus, vel ecclesix Aquensis habuerunt > vcl visi erant habere in castro de Borma, de cius territorio, de pertinendis, de hominibus, de jurisdictione dc soignoria dicti castri, de territorii, & omnibus aliis, alioque jure pertinenti nunc, vel olim ad dictum dec- tum, vel dictam ecclesiam, vel succcstbrcs dicti electi, dc hoc per quinquaginta libras earum, in reditibus Juolibct anno computatis, scilicet pro cscambio, quod ictus dominus comes, vel domina comitista tenebantur dare dictoRogerio de Areis, pro scambio Arearum) fecundum carum inde Factam per nunum Guillelmi Gazcli notarii publici. Qux facta sunt apud Tarasco- nem, dcc. XX1L Bulla Gregorii X. qua Grimerium archidiaconum Aquenjem ejusdem ecclesia creat archiepiscopum. GRigorivs episcopus, &c. venerabili fratri Gri- merio electo Aquensi, dcc. Sane venerabili fratre Vicedomino Prarnestino episcopo de ecclesia Aquensi, cui antea praefuerat transtaro ad Przncstinam •, dilecti filii præpofitus, de capitulum ejusdem ecclesiæ, venerabilem fratrem nostrum A lanium Sistaricenscm epis- copum, in Aqucnsem archicpiscopum postulantes, per nuncios suos humiliter supplicarunt, ut pOstula- tionem hujusmodi admittere curaremus.NOS autem at- tendentes quod pcrsona ipsius episcopi erat ad pratens/ Sistaricensi ecclesiæ multipliciter fructuofa, de quod tranflatio ipsius poterat este eidem ecclesiz Sist ?.ricensi multipliciter damnosa> considcrantes etiam, quod convenientius videbatur, quod perfbna de ipsius gremio Aquensis ecclesiae, si quæ ioidem idonea reperiatur, quam aliunde proficisceretur ; pOstulationem prædic- tam non duximus admittendam, dcc. Te tunc archi- diaconum Aquensem, de capellanum nostrum, virum utique litteratum, morum nonestare conspicuum, in spirirualibus de temporalibus circumspectum, acceptumque nobis & fratribus nostris, tuz probitatis meritis prædictæ Aquensis Ecclesiæ in archicpiscopum dc

! >astorem praefiximus : sperantes Bcc.Datum Lugduni, dibus Januarii pontificatusnostri annon. mcclxxii. j XXII I. Clemenspupajohannem episcopum Aquensem.prop- ter quadam inter ipfum & civitatem exorta diffidi a. ecclesia Aquensis cura eximit. ad digniorem transferendum. CLimens, dcc. Ad ea pastoralis officii debitum nos inducit, quæ pacem de concordiam subditorum, & ouietem respicere dignoscuntur.Cum igitur pro parte dilectiflimi filii in Christo Ludovici regis, & caristimx Mariæ rcginæ Siciliæ illustrium, ad quos Provinciæ de Forcalquerii comitatus pleno jure pertinent ; & dilectorum filiorum civitatis Aquensis qux in dicta Provincia consistit, propositum cxcitit eo- A QuU ENSIS. 69 ram nobis, * nonnulla inter eosdem venerabilem fratrem nostrum Johannem archicpiscopum Aquensem » dc distentiones discordis, rancores & alia, pacis æmulo procurante, proh dolor, sint exorta. Nos aurem tttendcntcs quod idem Johannes archicpiscOpus alterius quam Aquensis ecclesiæ regimini quietius, Scuti* lius præestc poffit, paritcrquc de prodeste > ad utilitatem ecclesiæ Aquensis, paccmquc de tranquillitatem, dc quietem : episcopi ac communitatis in hac parte supplicationibus inclinati 5 ex præmistis de aliis cunctis caulis, curam, regimen, de administrarionem eiusdem Aquensis ecclesiæ in spirirualibus de temporalibus ad nostras manus, auOuique de persona idonea ipsi ecclesiæ prOvisum hierit >auctoriute apostolica ponimus, recipimus, de applicamus, de etiam eidem regi, re- 5inæ, de communitati promittimus 9 nos de persont icti Joannis altius, quamprimum ad id sc facultas Obtulerit, de eidem Aquensi ecclesiæ de aliqua alia pet- sona idonea utili, dictæque communitati grata, pariter de accepta, providere. Dacum Ayenionc 11. nonas Maii ponrificatus nostri x. XXIV. Elettlo Petri Aureoli Aquensis archiepifopi. Dilecto filio electo Aquensi. Sponlb cælesti cujus dignatio inclirx fnonCr sux militantis ecclesiæ curam de custodiam nostrz humilitaticommisic, ineo potistimum placere fempcr exquirimus, uc statum ec- desiarum omnium quantum nobis ex alto conceditur, erigamus ad profpera, de ad sidutaria dirigamus : quod profecto creaimus Verifimilircr de efficaciter proyen- turum, cum ecclesiis quas conspicimus propriis carere pastoribus > de personis idoneis providemus » alesque viros ad earum regimina deputamus 9 quorum scientia de virtute hujusmodi eccsesix ipsis commistæ, Deo propitio, in spirirualibus floreant, de in temporalibus augeantur. Nuper siquidem Aquensis ecclesia j>astorit lbutio destituca > pro eo quod nos dilectum filium Petrum titulo S. PuJencianz prdbycerum cardinalem ar~ chiepiscopum Aouenscm 9 tunc apud sedem apostolicam perlonaliter consticutum > a Vinculo quo ipsi ecclesiæ cui praeerat tenebatur astrictus. de Eatrum nostrorum connlio » de apostolicx plenitudine potestaris abfolven~ tes, ipsum ad dignitatem cardinaUtus, ut regiminis * univerfalis ecclesiæ nobiscum onera pottarentur, duximus astiimendum. Nos attendentes quod nullus præter nos de ordinatione ipsius ecclesiæ Aquensis k hac vice intromittere poterat, pro eo quod nos diu ante vocationem hujutmodi provisiOnes omnium ecclesiarum ram cathedralium. quam etiam aliarum, tunc apud sedem ipsam vacantium de vacaturarum in antea dis- posicioni nostræ duximus reservandas, decernendo ex tunc irritum de inane, fi secus siiper his a quoquam 9 quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingerer attentari > de præficiendo eidem Aquensi ecclesiæ per- sonam utilem 9 ac etiam fructuosam cogitare cepimus diligenter > de post deliberationem, quam cum dictif fratribus super hoc attentam habuimus, demum in te . ordinis fratrum minorum, ipsum expreste profestum, in sacerdotio constitutum, ac Cicræ theologiae magistrum, virum quidem morum gtaviuce conspicuum, aliarumque virtututn muneribus circumfultum, aciem direximus nostræ mcntisj quibus omnibus debita meditatione pensoris, de persona tua nobis de eisdem fratribus exigentia hujusmoai tuatum Virtutum accepta, præfatx Aquensi ecclesix, de fratrum przdictorum connliQu auctoritate apostolica prOVidemus 9 teque ipsi Aquenn ecclesiæ præncimus in archiepiscopum, dc pastorem^curam dc administrarionem illius tibi tam in temporalibus quam in spirirualibus plenarie committendo ; firma concepta fiduda quOd, di rigante domino actus tuos, eadem Aquensis ecclesia sub tui cura regiminis augmenta recipiet COmmodi de hOnoris. Suscipiens igitur jugum Domini tam lcVe collis, quam suiVc in procurandis pro « fectibus, de honoribus ampliandis dictæ Aquensis ec- 1