Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/776

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


7o I N S T R clcsiæ, te gerere sacagas lbllicitum & fidelem : præfi* A ciendo tibi per vitx meritum, & aliis per exemplum > ita quod vdut fidelis servus & prudens digna in dis- tricto examine de villicatione tua reddita raciOnc>rcg- num aeterni patns paratum electis > introire feliciter merearis. Datum Avenioni vn. calendas Martii anno v. [ pontificatus nostri. ] XX V. De celebratione exequiarum archiepiscoporom Aquensium QUando migraverit dominus archiepiscopus Aquen- sis volente Domino, in civitate vel prope civita—. tem Aquenfcm, abluitur corpus ejus > & post ablutio- fiem induitur, & calceatur vestimehtis, & calceamentis quibus vivens utebatur. Postca depositis socularibus, cakeatur fandalis nigris, & induitur ac paratur roqueto » * mictu, alba, ftola> manipuln, iOna, tunicella, dalmatica, casiila nigri coloris>chirothecis> & atinulo pontificali, &. pallio deiupcr cum tribus acubus argenti, & mitra alba in capite ; atque fic paratum, & ornatum corpus locatur nipra lecticam coopertam pretiosis soricis pannis, cum pulvinari nigro ad caput, & crosta fua in manibus ejus, atque ponitur velpere præccdente diem sepulturæ, in aula vel capella domus archiepiscopalis : & ibidem dicuntur agenda : & vigiliæ defunctorum, & per noctem psolmodiatur fine intermiflione, ptOut vi- filantium & aflistcntium devotioni dominus inspira— ( it, cruce argentea quam ante se deferri facere solebar » Cum aspcrsOrio & a<|ua benedicta positis ad caput ejus. In craftinum cum competenti luminarium copia 9 de- fertur proceffionaliter cOrpus ad ecclesiam, & celebratur milia, fitque officium sepulturæ per episcopum Ap- tensem, cui incumbere debetur ab antiquo : & fertur habere debere pallafredus, quem dominus archiepisco- pus dum agerer in humanis, equitabat. Quandiu mista uurat fint duo vel auatuor clerici cum thuribulis, igne, & thure thurincantes corpus : non tegitur terra corpus in fovea, cum illis pretiosis ornamentis, sed cooperitur uno tapetio, donec populus abccsteric : & clausii eCclesia, illis ptetiosis eluitur 5 & aliis minofis valoris induitur, & cooperitur : remanente tamen pallio Cum corpore, fine quo non debet tumulari. Per — totam noVenam celebratur de mane ad altare majus’L mista de tequiem, ad quam omnes familiares ejus, quibus providetur in domo archiepiscopali de victualibus per dictam noVenam conveniunt. Fit absolutio post mistam : ponuntur quotidie duodecim totritia nova 9 de auibus nocte & die ardent dub supra sepultu- ram prælati, pulsanrut quotidie omnes campanæ fo- lcmniter, & ultima. die tortitia duplicantur. Sic factum fuit in sepultura bonx memorix Arnaudi archie- pisoopi Aquensis, in ecclesia fepulti 1 cujus corpus delatum fuit per homines ecclefix ultroneos^congregatos a Castro Podii Ricardi in quo decesticjusque ad civitatem Raimundo de Baucio domino Acculeæ, & cum dOmini* Podii Ricardi funus astocianres. XXVI— 1 Sacramentum a Renato tege Neapolitano, ^ comite Provincia praftitum, de Jervandis Aquensis ecclesia juribus dr privilegiis. ANno 1437.die Jovis xix.mensis Decemtris, prima indictione, pontificatus D. N. Eugenii anno vi. Notum fit quod sereniflimus princeps D. N. Renatus Dci eratia Hicrufalcm &c. rex &c. in manibus R. * in Cnristo patris & domini Aquensis archiepiscopi, pratentibus venerabilibus & egregiis viris dominis G. de Littera in decretis licentiato præpofito : R. Tholoni legumdoctori sacrista>BalconoColini præcentore, Cons- tantino Fabri, Gaucherio de Fore, Ludoyico Pitoni, Petro Vcsdloni> Palemcdc de Caneto, Fulconc….. UMENTA Joanne de Belcoduno & Petro Gastinelli canonicis diC- ræ sanctx ccciesiæ, cum supcrlicio & merlino indutus » in choro magno dictæ ecclefiæ juramento supra SS. Dei evangelia tnanibuS corporaliter tacta > iioertates dictæ sanctæ ecclefix servare, privilegia custodire, & ipsam defensore juravit : de quibus dictus dominus ar- cniepiscopus, præposicus>^e canonici petierunt eis fieri publicum instrumencum. Actum Aauis in eadem eccle=> Sa videlicet in choro majori, præfencibus potentibus magnificis U egregiis, & nobilibus viris Georgio comite Pulcini, varolo de Pictavia, Raimundo de Agul- to domino de Saltu, Bcrtrando de Grasta domino de Albano • » N… domino de Trancio, Guidone de Aflig- nero domino dicti loci > militibus : Henrico de Baxri* domino de Lavangarda > Elionede Glandevez, domno j de Fulcone milite > Balthafar de Gerente > Baltoldo de Trachio, & quam plurimis aliis rcstibus : & me Albane Felici notario. XXVII. Tejlamentum Olivari de Pennart Aqu* archiep. ANno Domini millesimo quadringentesimo octua- gefirrto primo, & die Veneris ViCesima prima mensis Septembris. Ego Olivarius de Pcnart Dei gratia. archiepiscopus Aquensis, siinus mente > licet gravatus corpore « aliquatenus de præscnti existens in lecto, volens admodum t dum mini licet, & ratio regit mentem meam, de bonis meis disponere per modum qui soqui- ’tur infra (criptum. In primis eligo sepukuram in eccle- fia S. Salvatoris civitatis prrdictæ Aquensis t & in capella. per mesdificata, & fundata in eadem ecclefia, lub ciculo beacæ Mariæ, & pro funerariis meis lego florenos mille distribuendos modo, & forma, & ad deliberationem eadiatorum meorum infrascriptotum. scem ordino miflam unam magnam perpetuam dicendam in dicta mea capella, , a nou fingulis diebus 5 & fiat absolutio mortuorum more astueto. |Pro eadem fundatione lego primo centum marchas argenti > qux sunt in vaiceua mea argenti » exceptis sex magnis meis taceis cum Dede, & duobus fla/conibus argenti, quos lego ut infra. Item sexcentas saumatas annonz, quas habeo tam in graneriis meis, quam in castris, & nihilominus quingenta illa scuta auri mihi debita per il- lustriffimam reginam Johannam^ pro certo pignore videlicet baga auri, nominata LazarraeSna hstence in mea arca, quæ est in sacristia ecdesiæ Aquensis, dis- tributio fiat aequaliter inter pr^fentes in mista ipsa » declarando etiam quod si pro dicta fundarione mifli, præmista per me legata debicc non sufficerent ; gadiaro- res mei intra nominari reducere dictam mistam postint » Irem lego dicto Guillelmo de Pugeto totam illam pe- cuniar summam per eum mihi debitam, proviso & rc- servato quod der scuta quadraginta abbatiæ de la Roa. in Andegavia > fundando unum annivcrsorium perpetuum in ecclesia eiusdem abbatiæ. Item lego nooili Guillelmo de Penart fratri meo primogenito fex meas magnas taceas argenti cum pede, & duos flascones meos argenti. Item lego nobili Yvoncde la Roa. filiæ JaCobi dela Roa nepti mex, videlicet centum icuta auri in mari- tagio SUO. Item lego Olivæ filiæ nobilis Petri de Penart nepotis mei pro succursix siii maritagii scuta centum auri. Inpmnibus bonis & juribus meis hæredem meum ins- tituo capitulum sive ecclesiam S. Sal Vitoris Aquensis > in hoc tamen gravando quod debeat quartam partem debitorum meorum convertere in fabrica porta : CCcle- siæ prædictæ Aquensis. Gadiatores facio venerabiles & egregios viros domi » nes Guillelmum de Pujeseto, Honoratum Flotte præ- centorcm Aqucnsem > & Jacobum Duranti priorem dc Resiiuduno. Actum Mastilix in camera domus honorabilis viri LudOVici Saure. Tcstes, &c. Et ego Johannes Dccleniis Notarim puolicuS-