Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/778

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


7Z I N S T R X) A XXX Chtrtfi trchiepiscqpi Aquensis pro Artt-cell*. IN nomine Domini nostri JesuChristi amtn. Antro incarnationis ejusdem millefimo treœntesimo sexto, <lie vigesimanona. Augusti, quintæ indictionis, uni ver sis jateat tam præscntibus quam futuris, quod constirutus in præsentia nobilis & sapientis viri domini Bcren- gariide Turre 9 judicis Brinonix, & Cincti Maximini, in curia regia Brinoniæ pro tribunali sedentis, magister Petrus Salvarius notarius Brinonix & sindicus, ut dicit, monasterii Artæ-cellæ, & dominarum monia- lium ipsius monasterii, nomine dicti monasterii, ^ pro eo > & nomine dictarum dominarum monialium ipnus 1 monasterii & pro eis, dixit & exposuit coram dicto domino judice, quod ipfc magister Petrus, habet quoddam inanimentum quod pertinet ad monasterium praedictum, & moniales monasterii praedicti, quod instru- menturd est ejusdem monasterii & monialibus praedicti monasterii, Valde utile & necestarium>& dubitant prz- dictæ moniales ut * inftrumcntum praedictum propter vetustatem ejus littcrz minuatur & debilitetur, & quia frequenter per procuratores ipsius monasterii dominarum praedictarum monialium ipsius monasterii per diverso loouportari contingat 9 ne amitti valear, icu perdi, & propter alia millia pericula, quæ occurrere poflent pro eo admittendoj idcirco dictus magister Petrus Salvarius homine quo supra supplicando requisiyit dominum judicem supradictum, ut dignetur scribi C præcipere notario curiae przdictx, vel ejus locum tenenti > dictum instmmentum rescribat, & in publicam formam reducat de verbo ad verbum, nihil de eo addito seu diminuto. Qyi dictus dominus judex audita postulationc dicti magistri Petri Salv&rii, nomine quo >ra. Unquam consentanea rationi, vist) etiam instru- inento praedicto producto & tenore ipsius cum diligentia attento, ipsom postulationem admittens praecepit mihi Raimundo Guillelmo curiæ prædictæ vice- notario > quatenus praedictum instrumentum dicto Domino judici productum transcribam, & in publicam formam redigam de verbo ad verbum, prout in eo continetur & nomen & fignummei notarii infrascripti ap* ponam, nihil infeo addito, vel diminuto. Ad quod radendum, ego dictus Raimundus Guillelmus vice nota— ] rius curiæ praedictx, mandato dicti domini judicis procelli & dictum instrumentum tranfcripsi, & in formam publicam redegi de verbo ad verbum, nihil addito de eo, seu diminuto nifi forte titulum pro littera, vel litteram pro titulojqiiod idem præstat prout sequitur infra. In nomine Domini axnen. Anno ab incarnatione quidem millefimo ducentesimo nonagesimo fecundo, vigesimo feptimo die mentis Julii, noscant omnes, & sciant singuli præsentes pariter & futuri, quod cum cxccllentiffimus dominus Carolus fecundus rex Jeruia- lem & Siciliæ, ducatus Apuliae, principatus Capus > Provinciæ & Forcalquerii comes, convenistet ad mo- nasterium Arcte-cellæ>fitum in archiepiscopatuAquensi, quod quidem monasterium fundatum, COnstructunij& aedificatum ac dotatum per prædeceflorcs siios, quod monasterium regitur sub abbate monasterii sancti Victoris Mafliliæ, Vcnistet inquam caula consolandi & vi- litandi moniales prædicti monasterii, & sciendi conditiones, ac statum monialium & monasterii prædicti, praesentibus reverendis patribus domino R. Dei grx- ria Ebredunensi arcti episcopo, & domino E.Cistari- censi episcopo, & R. Dei gratia abbate tnonaste- rii £ancti Victoris deMaffilia > & religioso viro domino Stephano de Alayrato priore monasterii Arcte- cellæ fupradicti, aC religioso viro fratre Bcrtrando Mal- sane priore sancti Genesii, ac Raimundo Rufio de Comis milite vicario Aquensi, confiliaiiisqueac familiaribus ipsius domini regis, & dominaque Maria de Nor- xiis priorifla monasterii Gepedicti Arcte-cellæ fecit convocari conventum monafterii ejusdem more solito, MENTA in loco consueto. Qui drctus dominus rex requisivie przdictam prioristam r & conventum praedictum super ftatum de conditionem ipsorum, an dictum monitte- rium abundaret, & Baberet unde postet sc commode substentare, & utrum dictum monasterium eflct creditoribus obligatum, & mole debitorum opprestiim > & dicta, inadam ptiorista > nomine suo & œn ventus praedicti præscntis ibidem » dixit & exposiiic duod dictum monasterium est & fuit semper in protectione dominorum comitum Provindæ, qui pro tempore fuerint prædecestores ipsius domini regii, ipsumque monas- terium dotaverant, construxennt & ædindaveranc r dando & conferendo priorifli & monialibus quæ j>rd tempore fuerant in dicto monasterio, & eflfent erum in futurum 5 multa beneficia, & multa privilegia & I plura castra ad substentandum seu substentationem dicti monasterii>& monialium prædictærumiconcedens etiam Ipecialiter & præcipuc dictæ prioristæ & monialibus uipradictis, & monasterio præaicto pro veftiariis seu in- dumentissuisifeupannis earum, castrum dtfCabaffia, cum territorio ipsius & jurisdictiOne, & quxdam alia dcfig- nata, & nomina » in dictis privilegiis > ^uaf privilega lecta & recitata fuerant in præsenda ipsius domini regiz roajestatis, & aliorum dominorum lupra nominatorum : afferens prædicta priori Qa nomine quo siipra. 9 quod dictum castrum de Cabastia. de facto & non de jure tenebatur, & gubernabatur per monachos sancti Victoris Mafliliz > tam in temporalibus quam iii spiritualibus, in magnum damnum & detrimenturti ipsius prionsti, & monialium praedictarum j ita quod omni

commodo, omni utilitate carebant ipsir fic moniales Erædictx, siquidem donatio & privilegia prædicta coi- lta in eas cum fructu adeas carebant, excepto pauperrimo vestiario, ita etiam quod quia dictæ moniales fecundum ordinationem & conceffionem factae in privi- legio, prædictis debebant & debent tenere & poffideræ tam in temporalibus quam ixr spiritualibus omnes fru- ctus, gausiraSjreddiui$ & obventiones dicto castro de Ca- baflia>& territorio ejusdcm^ratione indumentorum seu ▼estimenrorum ipsarum ; cumque ordinatum fuerit dominum Jacobum de Barrei camerariunijpriorenbscu gubernatorem, seu recepcotem fructuum dicti castri dc Cabastia & territorio ejusdem tam in temporalibus quam in spiritualibus f c|uos fructus & gaufitas in alioS ufiis conVertec, ita. quod ipsii domine nullum Cortimo- ) dum, seu utilitatem aflequuntur, nifi vesturium pau-* perrimum supradictum, immo penitus sunt de prædic- tis totaliter destitur » > ea propter prædicta priorifla & & conventus lacrimabiliter luppucabant, & devote clementiam regis, quatenus fip providere, ordinare 9 & ordinari facere quod prædicta priori fla. & conventus prædictus inde commodum & utilitatem confequantur » licut per przdecestbrcs siios eisdem extitit conceflum collatum, donacum, & etiam ordinatum. Decet etiam celsitudinem regiam, ut patronum & gubernatorem, & defFensorem dicti monasterii, quod prædictæ mpniales jussuum totaliter consequantur>& quod privilegia con- ccflk per prædeceflbtes luos firmitatem obtineant, & ipfe etiam commodum & utilitatem de dictis privilegiis consequantur. Qui praedictus dominus rex de confi- E lio prædictorum prælatorum ordinavit, statuir præ* scntc reverendo domino R. abbate Maffiliensi Volente & ordinante una cum prædicto domino rege, & ordinationi hujusmodi seu infrascriptæ consentiente, Sjuod ab illa hora in antea > nullus camerarius, prios, eu gubernator, nec quisquam alius quocumque nomine cenferetur, fit vel efle debeat in fucurum ad regendum castrum prædictum in temporalibus seu spiritualibus, nec ad recipiendos fructus, gaufitas provenientes, feu proventuros a dicto castro, in territorio ejusdem destituendo, & amovendo f & revocando, didfcus dominus abbas dictum Jacobum de. Barrcs a cameraria prædictain quantum in eo est seu erat, & inhibendo quod ab inde in antea de cameraria, de gubematorio, icu fructuum perceptione in temporalibus feu in spiritualibus, le aliquatenus intromittat, specialiter de gubernatione