Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/779

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
73
ECCLESIÆ APTENSIS.

gubernatione castri de Cabaffia supradi&i > & petctp— > rionc fructuum, & reddituum provenientium temporaliter vel spiritualiter, et dicto caftro & territorio ejus- dem. Ordinaverat etiam praedictus dominus rex, volente przsentc dicto domino abbate J & ipsi ordinationi consentiente j ut supra, quod administratio & guberna.- tio seu regimen, seu fructuum perceptio, Um in spiri- tualibus quam in temporalibus, ad dominam prioristam & conventum qui nunc sirnt, vel ab inde in antea pro tempore fuerint, pertineant pleno jure, ia quod ex dictis fructibus & provencionious & gaufitis, poffint facere pro SUO libito voluntatis, & in suos ultis COnver- tere > ita auod nulli personz vel collegio rationem aliquam reddere teneantur, seu ipsi fructus, redditus, & obventiones in vestimentis, & aliis usibus ipsarum COn- sumantur & expendantur > & ponantur ncut ab anti— I 2uo exeat ordinatum. Inhibentes universis personis & qgulis, collegio seu collegiis, quod ipsam prioristam seu conventum qui nunc siint > vel pro tempore fuerint, in prædicta administrarione seu receptione fructuum » vel ordinatione ipsius castri impediant, vel conturbent, vel vexent, etiam de jure, vel cie facto : promittens præ- dictus dominus abbas ad instantiam ipsius domini regis, ipsi dominx prioristx, & dicto conventui solemniter interrogantibus S>c recipientibus, se juraturum, facturum, acturum & pertecturum bona fide, quod conventus monasterii lancti Victoris Mafliliz prædictam ordinationem seu ordinationes racas & firmas haberent perpetuo, & eas approbabunt, omologabunt, & confirmabunt : quæ omnia siipradicta & fingula dicta, ficta & ordinata, sic solemniter firma, & rata habere < perpetuo Voluerunt ; statuensquc prædictus dominus rex, præscntibusprædlctis dominis & volentibus consentientibus > quod aliqua bona persOna ordinetur per aliquem nomine dictæ prioristæ & dicti conventus, tradat & mittat in pclsteffionem didi castri 4 Jurium & pertinentium ejufdem, feu dictæ quafi gubernationis perceptionis fructuum, & regiminis & jurisdictionis dicti castri de Cabastia : prædpiehs dicta regia majcstas pra> dicto domino Rufio, & domino Bertrando Mastano, præfentibus praelatis prædictis, & aliis fupranominatis, quod depræfcnn deliberatione, restitucione, & de aliis itaiversis & fingulis supradictis debent ad utilitatem omnem> & protectum dominæ prioristx, & dicti con- Yentus^dotninarum tnonialium femel vel pluries confi- lium prædicti domini Raimundi Ruffi, & domini Ber- trandiMastarue^auamquamest^in judicio productum. * Actum Arcta-cellx infra dictum monasterium in capitulo praedictarum monialium, in præsencia & testimonio praedictorum prælatorum, & aliorum supra nominatorum testium, vocatorum & rogatorum ad prædicta & mei Raimundi Guillelmi de Arctacella notarii publici illustristimi domini Caroli regis quondam Jerusolcm, & Sicilis Provinciæ & Forcalcuerii comitis, qui rogatus & requifitus sone chartam lcripfi, & signo meo iig- navi. Actum Brinonix in curia ubi ius redditur, præ- sentibus testibus vocatis, & rogatis domino Petro Sartore priore ecclesiæ de Gayllcno, Bermundo Petro ca- pellano, & magistro Jacobo Cabroni notariO de Bri- nonia. Et ego Raimundus Guillermus notarius publicus a serenistimo principe domino Carolo Jerulalem Siciliæ rege, comitatus Provinciae & Forcalquerii comite, & in curia regia Brinoniæ pro discreto viro magistro Oliverio Augerio dictæ cilriæ notario locum tenens, demandato exprestomihi facto, ut omnia apparent per dictum dominum judicem, hoc instrumentum pratens scripsi de verbo ad verbum, nihil in eo addito vel diminuto, nifi titulum pro littera, & litteram pro titulo * & in publicam fbtmam scripsi, & signo meo consucto signavi.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM APTENSEM PERTINENTIA. I. Cbtrtt Rostugnidn juu Auspicius primus episcopus J memorutur. Auctoritateecdesiastica commoniti, & legum jut sionibus informati fumus ut si quis suam rem qualicumque merito in alterius vult commutare po* testatem, aut grata largitione, aut pretii comparatione, per conscriptionis testamentum, & testium provifio- ncm commutatio fiat j &ut largitor sentiac meriti incrementum, & cui conceditur caxeax detrimento. Quocirca ego Rostagnus filius Adalais, & uxor mea Gifla, una per vo luntatem nostrorumBIiorum, quos Deus nobis dare dignatus cst, qui vocantur Umbertus, Rajam- baldus, Raimundus, Laugcrius, Guillclmus, Bcrtran~ nus, & fi qui adhuc alii nascituri sunt ex nobis, donamus omnipotenti Deo, & sanctx Marix genitricis Do 1 mini nostri Jesu Christi ecdesix sedis Aptensis, quam martyr egregius Auspicius primus eccleuz hujus epis- COpus j prinum construxit & dedicavit intra mania murOrumj& concedimus donum illis clericis » qui communirer vixunt in claustra isfius civitatis > &noc est ^uod donamus. Habemus unum mansum in quodam castello, quod dicitur Barretum, quod est in comitatu Guapincensi > & dedit illud mihi Rajambaldus locer meus cum filia sua Gifla, ut Deus omnipotens dignetur misereri mei, & uxoris meæ, & nostrx generationis, & concedat remistionem nostrorum peccatorum, ut percipere mereamur requiem sempiternam in regione vivorum. Si quis ergo interpellaverit donationem nostram, quam in praetenti facimus *, & ullo modo •vertere quæsierit 3 vetamus illi, ut non poffic efficere quod injustc cjttxrit j & instiper Dei omnipotentis, & bcatæ genitricis Dei, & omnium linctorum incurrat l maledictionem, excommunicationem, & omnium bonorum amiflionem, & confusionem, & abhOmina- tioncm, & virtutum omnium diflblutionem > & de regno Dei expulsionem usque ad interitionem & xtet- nam exterminationem » & nullam unquam sentiatreCu- perationem > sed semper irreVocabilem damnationem & maledicam perditionem. Ksflx eft hdtc donatU 9 In Apta diversorio 9 Sexta Incesab Jnlio, Ragnantt Chrifto Dontinou Roftagnns eflfign aculam. Qui fecit hoc propatulum Mensura dat tetrametrum Scriptorem autem Frodulum. II. De sunlh Caftort. S Anctus Castor ita commemoratur in pervetustomat- tyrologioecclesiæ Aptensis. xi.kal.Octob.In Gallia dvitare Aptensi eodem ipso die S.Castoris episcopi & confestoris przcipui, qui Nemausensis civitatis indigena, nobilibus siitus parentibus, & rerum præscntium copia affluens, ArclatO imbuendus a parentibus liberalibus litterarum studiis summopere traditus est : ubi etiam ita id plenum hausit omnium nobilium studia, ut & mun » dialibus abundaret divitiis, & post cælcstis disciplinx amator effectus f Contcracibilibus cælcstia przponcrefc