Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/783

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L E S IÆ muni domo commorantur, & illis qui post istos advene— j rint & in communi domo permanserint. Si quis autem undecumque extiterit volens rumpere hoc meum donum quod facio in prælcncia meorum vicinorum > hœ ego Pometus veto & contradifO, ut esticcre non poffit quod injuste quæfierit *, sed res omnes convi&us in judicio in duplum componar » & insuper hoc meum donum firmam obtineat stabilitatem omni tempore » & contradicentes huic dono nostro incurrant Domini omnipotentis iram, & maledictionem » & excommunicationem, Sc ostensio- nem, & perturbationem > abominationem, & omnium bonorum defolationcm > nisi se correxerint. Vinea ipsa quam dixi Rotunda ad partem Borei venti, qui est circius, in montem supra civitatem in territorio villxquæ dicitur Ticia, juxta ecdesiam sancti Michaelis estpofi- ta. Anno ab incarnatione Domini mlxxv. indictione j ii. regnante Domino nostro Jesii Christo in fecula » Amcn. IX. Charta Leodegarii episcopi Aptensis o pro Aptensi ecclesia. TJ Go Leodegarius Dei gratia Aptensis episcopus, XL ut & ipse cum propheta beate psallerem c Dilexi, r. Domine, decorem domus tua, & locum habitationis gloria i tua » Sc ut frudum hujus bearitudinis, Beati misericor- des, quoniam misericordiam confequentur, cum sanctis in templo Dei fcEcicer colligerem j mex scdi> ecclesiæ nequitia malorum hominum suis honoribus fpoliatæ, & opibus valde nudatx studui subvenire. Et sic meum C consilium fuit, ut ecclesia & juste haberer, & firmiter poflideret, quod meo cenfu & proprio alodc sibi adqui- rcrem > pofleffionrs quas injuste amittebat redimere, & ei reddere. Quapropter castrum Sagnionis 3 quia meæ ecclesiæ hereditas, & eidem perutile in hominibus & aliis pluribus erat, Crugeriam & Medium-castrum, sci- licet Tortanwnollam specialiter cmi, dc pro Torta-molla. uxori Raiambaldi Nicix, Rfcscn & filio suo Lcodega- rio, & filix fuz Poncix, & Willelmo Talun suo genero medietatem Turritarum, meam quidem hæredicatcm &alodiumdedi, & quadringentos (olidos, & proCru- geria mille & trecentos solidos Melgoriensium Alde- berto & suo filio Willclmo dedi, cum laude ejusdem castri omnium militum > qui quia conceflerunt, magnam Jartem mea : pecunia : habuerunt. Et ego Leodegarius j oc castrum, sciliccc Sagnianem, pro animx meæ fal- vatiOnc, & peccatorum meorum remiffione in præsoncia & testimonio meorum canonicorum, & omnium mei episcopatus fere clericorum, do ss&c concedo Deo & S. Mariæ>& siincto Ausi>icio, & sancto Castori>& omnibus episcopis in eadem fede meis subsequentibus. Et hanc ck)narionem laudaverunt milites illius castri, Raimun- dus Aicardus, & frater siius Gau&edus, qui pro Medii- cailri conceffionc emtionis, centum solidos habuerunt 5 & Bertrannus Raymundus, & fiiifratres*, Raimundus Guido, & fui fratres > & Datil, & sui fratres •, Faral- dus, & Bertrannus> & Petrus Guido cum suis fratribus, & Willelmus Guntran, cum fijis fratribus, Rustannus de Turre, cum suis nepotibus> Willelmus Malacausii, cum suo fratre j & filii Poncii Buzot 3 & E Sancia uxor Raimbaldi de Agolt, cum omnibus filiis fuis laudavit & conceffit. Et n quis huic donationi contrarius efle voluerir, vel impedire quoquo modo>ad damnum ecclesiæ, hoc castrum volens alienare tenuVerir, illum ex auctoritate Dei Patris, & Filii, & Spiritus sancti, & Petri & Pauli, & omnium Sanctorum, & domini nostri papx Pascalii, & mea, excommunico & anathematizo ficut Judam qui Dominum tradidit & Datan & Abiron, quos terra viVOS absorbuit. Facta est autem hæc donatio mcxiii. indictione IV. Testes hujus donationis sunt, Reinaldus abbas sancti Euscbii, ROdulfus præpofitus, Bermundus socrista, Petrus Sre- phanus, Gisoernus, Porzellus, Bertrannus > Gigo, Willelmus Rubianus, Willelmus Garnaldus, Rustannus Bcrnardus, Willelmus, & Stephaniis, Scizerest, A P T E N S I S. 77 k Poncius Acardus, Aycardus, Artalduspreibyter eius- dcm castri, Andrcis, B er nardus monachus, Alfandus, Gilus > Petrus Lambertus > Stephanus Alcmannus> Durandus, Rustannus de Monte-cælico, Villelmus £1- cerdos Simianx. Idem Leodegarius anno Mcxxn. caftrum Sagnone quod dicitur Crugeria, Aldeberto Qeraco dat ad fideli* oaecm. X. Permutatio Corda Tscrritarum ab eodem Leode^ario eptscopofaifa. IMperialibus edictis & legibus Romanis constitutum est quod aliquis permutationem, vel venditionem > vel quamlibet rem certam faciens, per paginam testibus 1 firmatam hoc faciat. Quapropter ego Leodegarius Dei

? ratia Aptensis episcopus, volens cum cognata, meæ ancia, & cum nepotibus meis, lcilicet Guiranno & Bertrannoj & ceteris fratribus consilio nostrorum fidelium permutationem facere, morem priscorum patrum sequens, hac conscriptione confirmo. Quæ autem fit permutatio, pratens descriptio declarat. Est namque ficum quoddam nobile castrum in episcopatu Cabellio- ncnsi quod vocatur Gorda, cujus quartampareem cum omnibus sibi pertinentibus pro medietate Turritarum > tibi & filiis ruis remota omni fraude trado, cujus medietatis usque modo posteflbres fuerunt Raimundus Aicardi & fracer ejus Gaufrcdus. XI. Bulla Paschalis Papa II. data ectlefia Aptensi sub Laugerio episcope. PAshalxs episcopus servusfervorum Dei, dilectis 1 filiis Aptenhs ecclesix canonicis, tam præscntibus quam futuris in perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas, pro ecclesiarum statu sollicitos clTc > & quæ recte statuca sunt stabilire. Idsirco vestrum vocum vestriqueproposicum auctoriratc scdis apostolicae confirmamus, ur in Aptensi matrice ecclesia bearæ Dei genitricis Sc scmper virginis Mariae, & beati Castoris^ perpetuis deinceps temporibus clcricalitcr Sc regulariter vivant, & quxcunque prædia, seu quæcunque res ad eorum victum ddiberatæ sunt, quiete scmpcr eis, inte- > grcque serventur » Porro ipsi ecclesiæ & ejus episcopis connrmamus castrum /ancti Martinif & castrum de oa- nione, quod cum ex antiquo jure Aptensi ecclesiæ pertineret per confratris nostri Laugerii episcopi præsentis industriam eidem ecclesiæ lestitutum est : cæreras sane donationes quas idem episcopus fecit, & scripti fui as- sertione firmaVit, & tam Vobis quam succcfloribus ves- trispræsonti decreti auctoritate firmamus, in regularis vidciicet viræ observatione manentibus. Ipso vero vpl suorum quolibet succestorumad Dominum evocato, quæ- cunque episcopi sunt, sub canonicorum provifione permaneant > nec alius in Aptensi ecclesia fubstituatur episcopus, nisi qui canonice iplbrum consilio fuerit & electione promotus j res autem deficientis episcopi nullus omnino laicorum invadere & depraedari præfumar. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare, aut ejus postestiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, vel temerariis Vexationibus fatigare ; sed omnia, integra conferVcntur eorum pro quorum stistentatione ac gubernatione concesta sunt usibus profutura. Si quis autem, quod absit, decre- ti hujus tenore cognito temere contraire attemptaverit, honoris & officii fui periculum patiatur « aut excommunicationis torsione plectatur, nisi prarfumpuOnem suam digna Gtisfactione correxerit > observanubus vero Dei omnipotentis gratia & beatorum apostolorum Petri & Pauli benedictio conferatur. Datum Laterani per manum Joannnis S. R. £. diaconi cardinalis, ac bi- bliotecarii, idibus Januarii, indictione vn. incarnationis Dominicæ anno mcxv. pontificatus quoque domni Paschalis secundi pap.e xy. K iij