Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/784

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


y « INSTRI XII. Leodegarii episcopi Aptensis eharta, qua nepotibus suis donat medietatem cafiri Gorda, & partem suam Apta civitatis. SAnqitum est canonibus & legjbto > quod aliquis volens instituere haeredes, tcstibus feptem hoc faciat. Quapropter ego Leodegarius Aptensis episcopus, post mortem meam cognatae mex, & Guiranno > & Bertranno & ceteris filiis & filiabus, qui ex fratre meo Ragem- baldo ex ea nari sunt » medietatem totius castri Gordæ, cum omnibus fibi pertinentibus cultis & incultis a & turrim majorem Aptæ, cum omnibus fibi pertinentibus, quæ mihi ox patre meo proCeflerunc, derelinquo. Hujus autem institutionis causo quingentos (olidos accipio. Supradictæ autem donationi corius urbis Apcæ partem, quæ mihi ex patre meo evenit, ut bonus patruus addo. Me autem vivente fidem & servitium habere volo. Tes- tes hujus inftirutionis sunt, Raimundus Aicardi, Ro- dulfus sacrista > Willelmus, Centulio, Bermundus, Petrus Willelmi, Gaufrcdus, Vildmus, Elias, WUclmus. Gamaldus scripfic XIII. Aliud donum eisdem nepotibus fa&um. IN Dei nomine, ego Leodegarius episcopus Aptensi s, totum in integrum, quantum Bonefacius de Rcl- lana, in villa quæ Torica vocatur, pro episcopo Ap- tensi ad fcudum habui t, vobis Guiranno & Bertranno filiis Raimbaldi de Agolt, cum consilio Rodulfi præ- positi, sivc Bennundi sacristæ, aliorumque meorum canonicorum ad fidelitatem & servitium dono & laudo, atque confirmo. Et insuper totum meum honorem quem a pane patris mei Rostagni habui » ego Leodegarius cpis- copus cibi Guiranno > & Bertranno 9 & Roltagno nliis Sanciæ dono, & laudo > & afirmo, sub tali condicione » ut quamdiu vixero habeam & poffidcam, usumque fructum retineo omni tempore vitæ meæ ; &post mortem » eam in postcffione vestra & jure vestro in integrum transferatur & transmittatur •, & nunquam in vita mea, nec in morte proprietatem alteri transferre poffim. Honor em Vero dena tum csteGordam, & Sorquetam, & Jocatum > & Gargatum, & partem meam Aptae civitatis, I quam a parte partis mei Rostagni habui, & Casiun-no- vam, & Castellioncm maniscstO & confirmo. Ec vobis Sædictis Guiranno, & Bertrano 3 & Rostagnopræ- ctum honorem cum prædicta conditione transfundo & dono ad fidelitatem & servitium » Idem Leodegarius altera charta /cripta MCxx. eisdem nepotibus suis Guiranno & Bertranno donat caftmm Sagnone adfidelitatem & servitium. XIV. Charta Guillelmt I. Aptensis episcopi pro saniH Andre a monafierio. E ANdo ab incarnatione mclx. ego Guillelmus solius Dei gratia Aptensis episcopusjconsilio Ccde- siæ nostræ, dono & laudo, & concedo fratri Pontio abbati sancti Andrex montis Andeonis, ac fratribus JDeoz ibidem servientibus tam præsentibus quam futuris, ecclefias quas prædictum monasterium ante tempus nostrum, vel in tempore nostro tenuerat, vel habuerat in episcopatu nostro. Dono inquam & concedo, ut tas ncur nunc poflidcnt > & in futuro quiete habeant, & ad (ervitium Dei teneant, cum omnibus qux ad eof- dem ecclefias pertinent, vel spectant— Ita scilicet ut fi <juis molestiam ei$ aliquam vel calumniam, feu quaes- tionem inferre præsumpscrit, nullatenus contra eos obtineat, sed improbus cum improbitate sua, non impe- ttaro quod calumniatur absceaac, & ipsi obtineant, JMENTA A. quod prius tenuerant quiete siCuc nunc poflidcnt, teneant perpetuo. Hæ sunt autem ecclesix quas praedictis fratribus in pace concedimus^ecclesiam uncti Chri- stophori & sancti Nicolai9 eum decimis suis, & quartam decimx laudo & concedo eis quam prædcccstor noster Laugerius prius donavit & conceflic, & ecclesiam sanctæ Mariæ de laGarda, & sancti Petri de Bai- nols, & ecclefias simcti Petri & fincti Michaelis de Simiana, & sancti Andrefc, & trnctæ Mariæ > & ecclesiam sancti FerrcoU, & sancti Hilarii de Venis 9 dc sancti Joannis, & ecclefias sancti Salvatoris de Ccdercs- u, de sancti Martini, & ecclesiam sanctz Crucis de Roflillone > de interpellationem, & jus quod in aliis ecclesiis de Castro habuere, & ecclesiam sancti Andreæ de Arnavis, & ecclefiam sancti Martini de Rosiuxus. 3 Facta fuit hæc donatio vel confirmatio in urbe Aptcnfi, in domo episcopali, istis videntibus & audientibus > Raimundo Je Lauduno > Martino, Bertrando Molne- rii priore de Costa monachis > Petro de Gncto Paiilo cjuldem ecclesiæ præposito > Rainoardo canonico, GuiL lelmo Pagani, dcc. Bertrando de insuh milite, Gor* done, Bemardo de Rupe armigeris, Bertrando Gui- nunandi. XV. Fridertci imperatoris privilegium Petro episcopo Aptensi concejjum. FRiMBICVs Dei gratia Romanorum imperator & semper augustus. Noverint omnes imperii Roma- ( ni fideles præfcnces & pcstcri, præcipue tamen univer- 1 sus denis & populus Aptensis civitatis, de totius effs- coparus 9 quod Pernis venerabilis episcopus Aptensis ecclefix, noster fidelis ac dilectus, ad nostram curiam in præsendam nostram venit •> & facta nobis & imperio debita, fidelitate, cum hominio > regalia nostra 9 quæ vel de antiquo > vel de novo jure debet habere > a manu nostra per rectam investituram recepit : videlicdc dc partem quam habet in Aptcnsi civitate cum canonicis & clericis > de pertinendis suis, & castrum sancti Martini, de Medianum castrum ouod dicitur Torta- mollis, cum Crugeria, villam de Turrita, de mediam partem in Claromonte. Quæ omnia præfato fideli nostro & ceteris in eodem episcopatu succestoribus suis in perpetuum postidenda confirmamus, de nostra aucto- ) ritate stabilimus & concedimus. Statuentes igitur imperiali edicti vigore prædpimus, ut nulla omnino pertona magna vel parva in praedictis bonis vel locis, ullam dominationem fibi ae cetero usurper > aut ullam in eis exactionem requirat > vel faciat abfque gratia dc concelTu, de bona voluntate Aptensis episcopi, quicunque illic pro tempore fuerit 9 de cognoscant omnes dusilcm (ttiscopatus bona 4 sub imperiali tuitione con* nstere. Datum in palatio Vapincensi, anno domini, cx incarnationis MqLxxvm. indictione xx. xv. cal. Augufti. XVI. Frederioi imperatoris in gratiam G. Aptensis episcopi. FRidiricus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus 9 univcrsis clero de populo Aptensi s ci Vitatis, dominis quoque de militibus de Sagnione, gratiam suam & bonam voluntatem. Scire volumus univcrsiutem vestram quod venerabilis episcOpus Ap- rensis ecdesiæ G. noster fidelis & dilectus ad nostram curiani in nostra præsentia venit, & facta nobis & imperio debita fidelitate cum hominio, regalia nostra quæ vel de antiquo vel de novo jure debet habere_a manu nostra, per rectam investituram recepit 9 videlicet partem quam habet in Aptensi civitate cum canonicis & clericis, & pertinendis silis, & castrum sancti Martini 9 de Medianum-caftrum quod dicitur Torræ- mollis cum Crugeria, villam de Turreta 9 de mediam partem in Claro-montc. Inde est quod cum plenitudi*