Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/785

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ ne honoris & gratiæ prædictum fidelem nostmm epis—. copum univcrnrari vcstræ remittimus, mandantes omnibus vobis & per gratiam nostram, ac prodcbito fidelitatis firmiter præcipicntcs > quatenus de cctcro ei ficut episcopo Vestro & dilecto principi nostro, debitum honorem & dignam reverentiam, cum omni subjectione, & debita servicia exhibeatis, Omni ocCasione & contradictione remota. Statuentes quoque imperiali edicto przcipinius 9 ut nulla persona magna vel parva in prædictis Donis vel locis ullam dominationem vel ullam exactionem de cetero habeat, absque gratia cpiscopi, & ejus bona voluntate. Datum Taurini decimo ot- taVO calendas Septembris. XVII. Henrics imperatoris privilegium Guiranno episcopo Aptensi conceflum. IN nomine £mctx & individuae Trinitatis * Hen- ricus sexrus divina favente dementia Romanorum imperator & scmpcr augustus— Credimus ad imperialem excellentiam pertinere 9 commodis de utilitatibus ecclesiarum libcraliter intendere^ & ea quæ ab antiquo cis collaxa sunt, inviolata conservare ; ea vero quæ a Christi fidelibus ccdesiis de novo conferuntur, impe- ratoriæ magnitudinis auctOricate confirmare : certi quod ex hoc felicem viræ præfentis diuturnitatem, & æcernx vitae COnfcqucmur beatitudinem. Notum ergo fieri volumus univcrsis imperii nostri fidelibus tam futuris quam præsontibus, quod nos imperiali libertate confirmamus fideli nostro Aptensi episcopo Guiranno, & ecclesiæ Aptensi, ur fi quis fidelium Christi przdium xusticum vel urbanum, vel quodcunaue aliud immobile nullius alterius ecclesix krvitio oonoxium, eccle* fiæ Aptensi reliquerit, vel donaverit, vel quocunque alio ti culo tranftulerit, libere & sine condicione poffit transferre ; & quod sic factum fuerit, rarum haberi volumus & inconvulsum > & qux hactenus facta sunt » imperiali auctoritate in perpetuum confirmamus. Statuimus etiam & imperiali edicto sancimus, ut nulli dominorum in Aptcnsi civitate constitutorum, dc libra accipiant, nifi duodecim denarios nomine sportularum > & pro justitia. Prætcrca terminos burgi episcopalis confirmamus a puteo Scstarii inferius9 & tendit recta yia versus domum Guilklmi Fabri, & tangit por— ] tam Emcxici, usque ad muros civitatis. In alia parte tecta via tendit versus domum Laugcrii Bori, & tangit muros civitatis & vallatum, ficut infcudati ejusdem civitatis prædictx ecclesiæ recognoscunt. Prztereaquæ praedicto sunt Aptcnsi episcopio>& ecclesix Aptenh jure dominii conccffimus, & nomine regalium invcsti- mus partem illam & bona vestra qux ImbertusdeViens pater Guiranni episcopi, & fratres ejusdem Imbcrti in civitate Aptensi habuerunt, & quz ipsi & heredes coram episcopo Aptensi spontanea voluntate, vel quocunque alio titulo contulerunt, vel contulerint, eandem partem & eadem bona episcopo & ccdcsiæ Aptensi perpetuo confirmantes •> ac hxc precipimus & eccle- fiæ Aptensi donamus. Quod si qua lex & constirutio loquantur de constitutione triginta vel quadraginta annorum, contra Aptenscm CCclcfiam, & contra privilegium a nostra majestate indultum ; nullius momenti habean tur. Praeripimus, etiam imperiali Cinctione firmamus, ut nulla persona alta vel humilis, ccdcsusti- ca vel sccularis, huic nostræ liberæ conccffioni aliquo modo contraire, vel eam ausu temerario præsumat infringere attemptaverit, triginta libras auri pu- riffimi componar, medietatem camerae nostræ, reliquam partem injuriam paflis. Otto Frisingensis epis. copus. Hcnricus Volmaciensis episcopus. Valterius Trojanus episcopus.Gaydinus Hipponensis episcopus. P. decanus TrcVcrensis. Emeto COines Delungcnsis. Frcdcricus Burgivusde Nurembert. Voollc de Berge. Cunno junior de Menscnbet. Marquardus dapifer de Annevire. Trusardus de Lucstcneocirck. Hcnricus APTE NS IS. „ L Mascalcus de Lualcndini. Joannes de Dutra. Arno ! » dus de Orcmbres. Rudolohus de Baystelione $ & alii quamplurcs 5 & sigiIlum domni Henrici selti ROma- norum imperatoris invictisiimi. Acta sunt hæc regnante domno Hcnrico sexto Romanarum imperatore gloriosisti(no>anno regni ejus xxxv.annoDominicæ incarnationis Mcxcni. indictione xi. Dacum apud Luceriam sexto nonas Julii, imperii vero tertio. Appensa frit prasenti privilegio bulla aurean XVIII. Charta Guillelmi Dalmatii Aptensis episc pi > pro reconciliando eccl e fla Bertrando Raybaudo de Si- g miana. ANno Domini mccxlvii. ix. cal. April. omnipotentis nomine invocato Patris > Filii & Spiritus sancti. Arnen. Pareat cunctis præfentibus & futuris 9 quod nos G. Dei gratia sanctæ Aptensis matris cedetur dictus episcopus > gaudens 9 & animo lætanti aperimus gremium fanctz prædictæ matris ecclesiæ nobili viro Bertrando Raybaudo deviato 9 ad ipsum gremium redire cupienti : & quia de iis in quibus com- misit contra supradictam sanctam matrem ecclesiam, nobis idoneas PiælHtit cautiones, & est etiam alias przstiturus. Idcirco corim vobis omnibus ei volumus beneficium absolutionis indulgcre, fecundum formam & mandatum siinctx matris ecclesiæ, & nostrum, quo facto ad nostra proferenda nundamenta procedimus C in hunc modum. Primum mand.imeutum proferimus, ut pro complendis & attendendis sanctæ matris eccle- fiæ & nostris mandamentis. der nobis in sidejustorem & principalem, & totam hiam terram obligantem su- pradictæ ecclesix & nobis, dominum Rainoncm 5 & Suod nos, si contingeret 9 quod absir 9 quod dictus nO- llis Bertrandus Raybaudi aliquo tempore contra nos- tra mandamenta, pollemus excommunicare personam, & terram interdicere, &c velut obligatam nobis nomine supradictx ecclesiæ auctoritate propria capetc, scu OC- cuparc, & de rebus fe se innoventibus ipsum & modo supradicto pignorare. Ad quod idem faciendum mandamus nOmine quo supra, ut sub eadem forma detur nobis dominus Villelmus de Malotortello. Ad hæc omnia D. Ra i nonus & D. Villelmus de Malotortello fidejus* ► fores nobis extiterunt sub ca fbrma sub qua supra a nobil fuerant postulati. Præcipientes eidem Bertrando Ray- baudo/ub virtute pnrstiti juramenti, quod nullo tempo* re similia attentet, neque in ecclesiis, neque in perlbnis ecclefiasticis, neque in aliis personis religiosis & eorum domibus, atque rebus acquiiitis & acquirendis, sed eos debere servare, & custodire pro poflc fuo, in rebus SC personis, & privilegia dictæ Aptensis ecclefix in omnibus observare, quz omnia supradicta approbtVitqx- preste dictus dominus Raybaudus. Secundum manda- menrum tale facimus nomine siipradictæ matris ecde- fix & nostro ; breve episcopale de bocaria civitatis Ap- tensis > & breve quod quondam fuit dominorum de Viens, fecundum quoa in privilegiis imperatorum conceffis supradictæ ecclesiæ continentur ; & secundum p quod illa auo petita fuerunt coram venerabili bonæ memoris quondam Guidone de Soteriis przposito Barjolensi judice delegato a domino Zoen Dei gratia Avcnior.ensi episcopo, apostolicæ sedis legato>tunc temporis ofEciO legationis fiingente in Provincia, & domino Raymundo Berengario Dei gratia illustristimo comite Provinciae & marchione, & comite Forcalque- rii 9 & adjudicata nobis nomine dictæ ecclesir damus pertinentia ad nos, ad supradictam matrem. Apren- lem ecclesiam, ipsi nobili Bertrando Raybaudo in feu- dum. Ita tamen ut ipsi ? inde teneatur nobis nomine supradictæ ecclesiæ homagium facere & fidelitatem, & Suod tencarur recognoscere ipse succestbres sui, & omagium facere nomine dictæ ecclesix ipsi episcopo, Si erit pro tempore quandocumaue requirarur. £c x xialiter cum contigerit in Aptenn ecclehaepiscopum