Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/786

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


go 1 N S T R 1 rligi, five de novo creari, vel astitmi. Jurantes nomi— A ne siipradi&æ conccffionis, nobis nomine nostro & epis- copatus, & ecclesiæ, servare ecclesiam cum siiis servi- foribus fecundum fidelitatis formam » quæ ccmtinet tutum, incolume, honestimi, utile, facile » postibile > adjicientes quod in recognitionem dominii dictorum brevium, feryiat annuatirt in festo bcatistimi Auspicii martyris & Aptensis quondam episcopi, unum Gubo- vis M > scilicet quatuor carteria valentia 50. solidos Vil- lclmcnscs.Item quodquandocunque aliquid per ptxco nem ipsorum dominorum præcOnifabitur per dicta brc- via, semper & perpetuo prcponatur nomen Domini episcopi qui erir pro tempore, & postea dominorum. Irem quod quandocunque contigerit quod homines dictorum brevium litigaverint sub examine judicis & bajuli ipso- nim dominorum, sentientes se gravari ante sententiam, vel post, vel qualitercumque appellaverint > appellare valeant ad dominum cpiscopum, tanquam ad majorem, & sub examine dictæ ecclesiæ ventilari > appellare dico indistincte. Tertium mandamentum est de castro sancti Martini, quod filit & est adjudicatum supradictxsimctæ Aptensi ecclesiæ> ut commistiim & adjudicatum per su- pradictum judicem. De (juo castro sic ordinamus & Excimus. De novo concedimus & donamus ipsi nobili Bertrando Raybaudo dictum castrum in feudum, & in- vestituram sub eadem forma qua dictum est supra > dc brevibus civitatis Aptensis, excepto quod censiim de dicto castrO, sive canonem qui erat unius sterlingi, permutamus in unum multonem vivum9 qui valeat octo fblidos Villelmenses, quem serviat dictus nobilis vir B. Raybaudi annnarim in vigilia B. Martini. Quartum mandamentum sic facimus & ordinamus super facto CastcIllOnis, quia in causa quæ ventilata fuit coram su- pradictO judice delegata peritum fiiit9 Ac relictum a Raybaudo Guirano quondam, ita remaneant ecclesiz sancti Petri de Castilione, & ecclesiæ Aptensi, & Fer- rago, quam dominus Ripcrtus Aptensis quondam præ- EDsitus ecclesiæ reliquit ad ejus anniversarium, cum czennariis restituat sanctæ Aptensi ecclesiz, & eorum cafamenta>& quod in eis de cetero nullam exactionem Faciat. Quintum mandamentum super facto Sanio- nis, & super dcstructionc castri Mediani. Primo fic dicimus & mandamus, quod nobilis vir B. Raybaudus reficiat, fivc refici faciar dictum castrum, cum domibus circumposicis 9 quæ domus erant Aycardi de Sa- gnione, & reficiatur siVC refici fariat dictum castrum ] & dictas domos 9 fecundum quod erat verus forma, fe- eundum latitudinem, profunditatem, longitudinem & altitudinem. Et hzc facta sint usque ad tres annos> ita videlicet quod infra primum annum reaedificat* fine omnes siipradictæ domus, turris vero infra duos annos sequentes : &. hæc omnia rezdisicentur ad arbitrium trium vel auatuor probatorum virorum a nobis electorum, restirucndis loricis > balistis 9 & cayrellis, Ac scoptris > & posteffionibus, & munimentis aliis quae dc dicto castro tempore captionis fuerunt abstracta, 11 quæ de praedictis coram nobis probata cxtitejint> pannis insuper & vcstimentis, si qui, vel si qua coram nobis probabuntur efle abstracta tempore supradictoj caflan- tes omnes venditiones 9 sive alias alienationes quxfao- ræ sunt de dicto castro nobis irrequifitis. Itempraxipi- xnus & mandamus, quod nobilis vir B. Raybaudus w~ solvat omnes illos a quibus recepit fidelitatis facramen- tum, & coegit præstare. Item quod renuncict donationi quartx partis confiilatus iplius castri, quia per eam infringitur libertas dicti castri, & dominium Aptensis episcopi •, & quod consulatus si : habeat secundum veterem formam & antiquam in qua fc habebat antequam Dom. B. Raybaudus haberet rupem dicti castri : Castan- tes & annulLntes omnes alienationes, venditiones & emptiones, permutatiOnes, & alios actus per quos transfertur dominium, factas nobis irrequifitis a dictO Bertrando Raybaudo, & omnes invasiones, licet per eai 4 » Vide infra sub finem chartz : epuortamo ptortem ttrmoB ctnbtviS t valgum xii suUdai. Dc hac voce aihil aliud cbsorvarur ia C1 offario Cangii. ’MENTA non transferatur dominium in castro snpradicto, Ac cfiu territorio przcerquam de Rupe : præcipienccs eidem uc cis omnibus si qua : sunt, ren unci et. Sextum mandamen- tum tale facimus, quia in prosecutione dictarum causiu- rmnmotarum contra dictum D.Raybaudurr^& ventilatarum coram prædicto judice delegato fciliter domino przposito Bariolcnfi 9 & in curia. Romana multas Eximus expensas > & dictus B. Raybaudus in xx. & unam millibus Ac quingentos ultra falidos condemnatus exci- tit j qux {umma fere alcendit usquc ad 30. millia fbli- dorum, omnem illam summam ei cx parte Omnipotentis & nostri : sirnctx matris Aptensis ecclesiæ, &per£on- fensiimæapituli remittimus, quantumad intereste no£- trum & donamus, & animam ejus ex damnis JSc injuriis illatis ecdesiis nostris, cpiscoparus 9 & nomine quarum I actum fiiit cum dicto Bertrando liberamus, quantum ad incereŒ nostxttm, exceptis cenrum lib. Villdmensibus » quas praecipimus 9 Ac mandamus ut eas nobis det & iol- var infra quatuor annos quolibet anno xxvi. lib. dicte monrtz y & ita.fir pax & finis inter ipsnni & nOS, & nostram (anctam matrem Aptensem ecclesiam, & omnes canonicos & clericos dictz ecclesir. Et hrcomnix supradicta mandctta volumus & mandamus singula & universo 9 quod ipsc nobilis vir B. Raybaudus hve line in faciendo, £vc in remittendo > fire omittendo, fire quolibet alio modo 9 approbet 9 accepret > & firma. & rara habeat in fururum per sc 9 & per suos omni can- pore vitx luæ_> & quod præsons charta dividatur per aJ- phabetum, factis duabus chartis figillads cum suo ugillo » & cum nostro. Lara sunt hrc mandamcnta anno Ac die > quo supra præscnte toto populo, vel majori parte civitatis Aptensis, vocaro ad benedictionem ramis palma- rum.Anno Domini mccxlvii. viii. kal.Aprilis, sci. licet tcunda die proxime scquciiti a ramis palmarum. Nos G. Aptensis episcopus ad preces & instan iam nobilium virorum domini Villclmi de Malocorrcllo Ac domini Hainc 9 neenon Ac militum 9 Ac multorum procerum, temperavimus cinonem ante ftarutum in dictis brevibus civitatis Aptensis, Ac in castro fandi Martini s reducente in quarram partem unius calbovis valentem xii. solidos Villclmenles, pro brevibus ance dictis ciendam in festo B. Auspicii > Ac insuper remittentes SrxcOnisaUOMtn Ac appellationem prout in pnecedead ic darum fuerat in mandatis 9 Ac l. jurarorcs 9 Ac ceu » sum sive canoaem castri sancti Martini rcdacunus ia » agnum unum 9 Ac valentem tres (olidos ViJlrlmmso ? t efle dandum in festo sancti Martini. Omnibus aliis rmn » damenus, sive pro dictis vel de dictis brevibus 9 sive 5ro castris Sagnionis, vel cjusdem tenemcnto, sivede icto castro Sagnionis vd ejus tcnemcnto 9 vel de castro Castillionis & ejus territorio, data fuiflenr mandam^nr* remanentibus in suo robore & firmitate. Er iis peractis B. Raybaudi nobilis vir de Simiana gratus & hilaris# 1 nobis suscepit in feudum dicta brevia civitatis Aptcn- /is & castrum /ancti Martini. Et corporale nobis fecit homagium>su/apientibus per nos & succestoresnoftros* ponendo manus proprias infra noftras 9 Ac promirrens Jurejurando supra sancta Dei evangelia fidelitatem nolis scrVarc, prout in forma fidelitatis exprimitur, vide* licet incolume, rutum, utile, honestum^Ecile, postibile* . Prererire tamen nolumus quod per nos & succcstdres ’nostros promittimus nobili viro B. Raybaudo dicta brevia salvare 9 Ac deffendere ab omni inquietante » vel controversias moVcnre in jure, & secundum jus eam do- stris sinnptibus & expensis. Post hxc omnia mandamen- ta dicta luperius nobilis B. acceptavit > & mandavit uc inde fierent duz charcæ siii sigilli & nostri munimine roboratæ. Acta fuerunt hzc in fala G. Aptensis episcopi f præscnnbus P. Aptensi præposito, Riperto archi- diaœno, Ifhardo sacrista, S.przceatore, R. Artaudo operario, R. de Rclania 9 Audeberro Ac Gauterio canonicis Aptcnsibus, Guillclmo priore Satur » *0 » - XIXA