Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/788

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
82
INSTRUMENTA

jure & dominatione Cluniacensium fratrum hx exdem res perpetualiter maneant 5 unde ur hanc auctoritatem • rectam £acere * manuaue propria corroborare*, accepi ab . eis pretium libras iv.denariorum novcmque modios frumenti, ac vini mappulam valde bonam, ac fcyphos ad aquam in manibus fundendam adeo optimos. Testes Al- mcradus episcopus, Humbcrtus, Petrus, Nectardus, Ifiiardus canonici, Ermengardus pr elbi ter, Albinus, Rainoaldus, Pondus, Gcnrio » Acardus. Robertus monachus scripsit. II. Z)0jmm0 Bertranni Reiensis episcopi pro canonicis regularem vitam servantibus. ’t T Nstiturionum legalium documenta suis astertionibus A fanleruntj&canoncsecclesiastioorum dogmatum confirmaverunt, ut cujuscunquc rei donatio litterali perti- tulatione insigniretur, & testium munitione firmaretur : . quatenus ♦ obloquendum verbositates perpetuam Obtinere firmitatem, & per succedentia curricula temporum inviolabile poffit admittere supplcmcntum. Quocirca juffionibus antiquis obcdientes, & preceptis legalibus parere cupientes, ego disposicionc Dei Bercrannus Reiensis episcopus, & Riculfus prelbitcr, cum consilio canonicorum sanctx Mariæ & Cincti Maximi, una. pro Dei timore & liberatione animarum rostrarum, ut nobis pius dominus veniam peccaminum largiri dignetur, concedimus clericis Deo lervire volentibus, & canoni- cali regulx colla submittere cupientibus, aliquid de rebus nobis commissæ ecclesiæ ; videlicet ecclesiam sonctæ ( Mariæ, qux videtur este fundatam in castro quod Mo- nasterium dicitur, cum omnibus quæ Riculfus prefbyter tenere videtur in decimis & primitiis, & cimitcriis, & oblationibus, ut clerici, qui in ipso ecclesia regulariter vivere decreverunt, absque inquietudine teneant & poflideant, & succestorcs illorum in perpetuum nostra. auctoritate muniti* Ecclesiam quoque Cincta ; Crucis cum medietate oblationum, & medietate cimiteriorum, & ex parte decimarum, qux Riculfo prcsbytero atcine- re videtur, supra taxatis canonicis e~dcm ratione concedimus. Riculfus vero prefbyter pro amore Dei & timore futuri examinis, & liberatione animarum patris & matris > scu propinquorum pirentum, seip- sum in oonlbrtio prclibatorum conferens, atque cum cis unanimiter vi Vere cupiens, quidquid sibi in patrimonio fticceffiohis incfle videtur, fiiam fraternam hereditatem in commune ecclesiæ & clericis condona vir, in terris cultis & incultis, vineis, arboribus, hortis, pratis, molindinis. Videtur autem este ipsa. hereditas in termino castri Monasterii, in comitatu Regiensi, & quidquid per diverso loca attinere feu pertinere videtur 5 ipsi Riculfo, torum ab integro supra owata : ecclefix, & fratribus tradidit. Rogo tanctiffimos succestores nof- tros, ut hanc commuDcm vicam, quam Dominus cordibus clericorum infundere dignatus est, feu succedentibus per gratiam fui spiritus immiflurus est, nullo modo perturbari sinant, neque patiantur ab aliquo molcT- tari. Hanc vero donationem fupradictz £mctz Mariæ coi latam, nullus hominum tollere feu alienare præfumar. Quod fi præsumpseric, iram & maledictionem Dei onp nipotentis incurrat, anatenutisctur a beata Maria, & a (anctis apostolis Petro & Paulo, atque Andrea, & omnibus sanctis, cum J uda traditore damnetur in infernum j a nostra quoque parte sciat se excommunicatum & maledictum, nin ad emendationem venerit : in vinculo vero auri optimi libras quinque COmpOnar, & dein-

ceps harc donatio, &c. Facta carta ista in castro quod dicitur Monasterium, anno ab incarnar. Damini nostri Jefii Christi mlii. indictione tertia*. Signum domni Berrranni episcopi, qui faciens hoc donum testibus in- signiri juflit firmum sua. manu. Signum domni Riculfi prefbitcri, qui firmans hanc donationis cartam ccstcs adeste rogavir. Pontius prelbiccr scripsit.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM FORO JULIEN SEM SPECTANTIA. I. Urtlelmus Provincia comes & Adalais ejus copo- jux 9 ecclefia santfa Maria dr santfi Leontik medietatem urbis & omnium qua in circuitu ejus sunt > drc. donant ad preces Riculfi episcopi. IN nomine Domini nostri JcsuChristi> Kiculfus Forojuliensis episcopus, in villa Manoasca ante præ- sentiam domni w illelmi Provincia comitis > & genibus ejus provolutus, rogavit cum ut ecclesiam Gnctx Mariæ, undique Leontii honore dicatam,.non pareretureste inhonoratam. Namque civitas Forojulicnlis in qua ipso ecclesiaconstructa est, acerbitate Saracenorum destructa atque in solitudinem redacta, habitatores quoque ejus interfecti, feu timore longius fuerunt cstugati, non sii- pcrcst aliquis qui soiat, vel prædia, vel poflefliones quæ præfatæ ecclesiz succedere debeant 9 non sunt cartarum paginæ, desiint regalia præcepca. Privilegia quoque feu alia testimonia, aut vetustace consumpta, aut igne perierunt. Nihil aliud nisi tantum solo episoopatus nomine permanente. Igitur nunc inclyte comes, tibi est a Domino facultas concesta, ut expelleres Agarchos 1 Sristinis finibus ; exhibe ei munus acceptum, in rodendo £inctæ Mariæ, siinctoque Leontio prædia siia ju£ te, qux perdidit injuste. Dignum namque est, ut ip- sum in ecclesia fuæ matris nomine dedicata honores a S[uo accepisti, ut ceteros qui ante te fuerant, in expul- iOne paganorum præcelleres. Commotus namque his dc multu aliis precibus præfatus princeps, relpectum epis* copo dedit, quousque cum uxore & judicibus/cxreris- 1 que fidelibus suis invenirer quid de hac rc facere debuiC iet. Expleto autem respectu, venit in Arelate ciyirace prædictus episcopus ante præsentiam ejus 9 & requifi- vit ipsius VOluntatcm— Ipie vero princeps consilium ad suam conjugem, vel ad judices suos Aldcbertum, atque ad Adelelmium, necnon & ad ceteros fideles suos qui ibi aderant > quzsivit quid de hac causo agi oporteret. Illi vero timorem Domini præ oculis habentes, tale ei consilium dedcrunr^ut przter heredi ratem quam ecrlc- fia prædicta ibidem antiquitus hibuit > feu propter hoc quod ipse episcopus post expuitionem paganorum primus vestire cepit ipsam civitatem > unam medietatem de omnibus qux in circuitu ejusdem civitatis adjacent, redderet, vel donaret. Ego, inquic Vilelmus comes, & uxor mea Adalais, una pro Dei amore & per remedium animarum nostrarum, feu parentum nostrorum tam ▼ivorum quam defunctorum, reddo atque concedo unam medietatem de ipsa civitate Forojuliensi 9 vel de terra in circuitu ejusdem civitatis adjacente, culta vcl inculta, & de portu, Vel si : u de omnibus censuris quae ex ipsi) exeunt, vel exire debent, & de piscatoriii, & : de omnibus quidquid dici aut nominari potest 9 quæ ad usus dominorum prædicti loci exeunt nodie, vel in antea exire debent 9 sive de villa Pogito, sanctæ Marix, fanctoque Leontio, necnon & episcopo Riculfo, suc- cefloriousoiie ejus in perpetuum, ut teneant Sc poflideant absque ullius contrarierate personx, conlortes de uno latere mare magnum, de altero latere castrum Gorgia, montem Mercori ; de uno fronte flumen Cya- gna > de alio verq fronte riyum Blavcto, de flumen Ar^