Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/791

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ FO Mainfrcdus Antipolitanus episiopus, Amalricus præ— A poficusForojuliensis > Bertrandus archidiaconus firmat. I X. Privilegia ecclefia Forojuliensi ab ildefonso rege Ar- ragonum comite » & marchione Provincia concejsa. EGo Ildefomsus Dei gratia comes & maxchio Provinciæ, dono> laudo, & concedo tibi Raimon- do Dei gratia Forojuliensi epistropo > fideli nostro, & omnibus succefloribus tuis in perpetuum, omnes justi- tias hominum qui firnt vel erunt in posterum in tene- mentO Fosoji-liensis ecclesiz, five sint in civitate Foro- julii, five exrra in castris, vel villis ad episcopatum vel p præposituram pertinentibus, fivefipt clerici, vellaici > vcl milites, vclrufticijViri, vel fœminæ> exquocum-

? uc contractu 9 vel ex quacumque causo proVcniant. irmiter inhibentes > auod nec ego, nec aliquis succes- forum nostrorum, vel bajulus noster, vel luccellorum nostrorum > vel aliquis omnium hominum in prædicta civitate > villis vel castris ad ecclesiam in prælenci vel in futuro pertinentibus aliquas firmandas accipere, Vel aliquas justitias pnflic vel debeat exigere, vel exercere. Tu vero & succestbres tui, postius prout vobis visum fuerit, negotia universo quæ in dicta terra acciderint examinare, &Justirias accipere, tibi & fiicccflbribus tuis, & ecclesiæ profuturas. Quia vero reos sanguinis ministris Dei non est honestum punire > idcirco cos nobis & fuccestbribus nostris foecialiter reservamus, ( quod ita. intelligimus. Quod si forte aliquis, vel aliqua propter crimen aliquod commistiim sit membris truncandus, de ultimo supplicio afficiendus > postquam in auditorio tuo, vel succcflorum tuorum convictus, vel confestiis fuerit, nobis vel bajulis nostris tradatur prout justum fuerit puniendus > bonis ejus tibi & ecclesiæ tuæ retentis. Nolumus enim aliqua occatione fiimpta, nobis Vel succestoribus nostris ut in bonis damnatorum aliquid liceat fperare* Actum annQ incarnationis mcciii* x.Dcctmbr. X. Jldefonjus comes Provincia Bertrando episcopo Foro- juliensi cjufijuesuccejsoribus> dat liberam acquirendi insuo comitatu facultatem. EGo Ildcfonsus Dei gratia comes de marchio Pro yinciæ, petitionibus singulorum maxime favorabilibus volens satisfacere, dono, laudo atque concedo tibi Bertrando Forojuliensi episcopo, de episcopis ejusdem ecclesiæ pro tempore succedentibus, per me & succestbres meos, quatenus liceat tibi & fuccestbribus tuis, ficut praediximus, de ejusdem ecclesiæ canonicis, nomine ecclesiæ tam ex licentia nostra, nobis irrequisitis 4 vcl aliis pro nobis, acquirere, recipere & habere, in toto comitatu nostro quidquid jure emptionis, vel permutationis, vel jure donationis inter vivos, vel in ultima voluntate, five ia castris, vel villis > vel postcffio ROJULIENSIS. nibus, de in omnibus obVcnribus, de proventibus, vel aliquibus redditibus> pignoribus vobis erit venditum, vcl donatum, vel redditum, vel pignorannn, seu guo- quomodo tranflatum. Hanc autem donationem facio Deo de sancta : Marix Forojuliensi principaliter^pto anima. mea & parentum meorum, & propterca in reconv pensationcni de emendationem multorum quæ contra ecclesiam ForOjuliensem, & ejus membra feci multo- ties minus bene. Actam Draguiniani mense Novembri MCCVIII. XI. Diploma Carolill. Sicilia regis projacobo episcopo^ & ecclefia Forojuliensi. CArolus II. Dei gratia rex Jen^alem & Siciliæ, 1 ducatus Apulix, de principatus Capuæ, Provin- ciæ, de Forcalqucrii comes, univerfis dcc. intuitu venerabilis patris Jacobi Forojuliensis cpiscOpit regis Siciliæ cancellarii, consiliarii de familiaris nostri, cujus grandia de fructuOsa servitia, quæ nobis exhibet, gratis affectibus recensemus 9 eidem episcopo ac suis in dictis episCopatu & eccleiia Forojuliensi > de succestori- bus canonice intrantibus, partem pertinentem olim Guilielmo de Areis militi fcu Raimundo ejus filio quondam alicer dicto Garraro, in castris de Revcsto, & Vil- lepisceis, ad manus curiæ nostrs nuper iuste &rationa* biliter devolutam, de quicquid juris vel actionis eadem curia nostra habebat, vel habere postetin illa, Cum ho- . minibus, vastallis, redditibus, servitiis, domibus, for* talitiis>v incis, rerris cukis de incultis, planis, mon* tibus 9 pratis, nemoribus 9 pascuis, molendinis, aquis, aquarumque decurfibus, tenementis, territoriis > aliis- quejuribus, jurisdictionibus & pertinendis suis, omnibus quæ de dominio in dominium, & quæ de servitio in servitium perpetuum damus, tradimus, &excausii donationis proprii motus instinctu in feudiun concedimus de liberalitacemera ; certa nostra scientia & gratia :i ali, renuntiato prius in manibus nostris per eum- dem episcopum pro le ac dictis succestbribus liiis omni juri competenti /ibi in bo.xis flabilibus, aliifque praedictis quæ fuerunt dicti Raimundi, præfati Guillelmi filii, quæ per cum a nostra curia renebantur. Necnon in bonis mobilibus quibufliber ejuClcm Raimundi ubU . cumque consistant : ira quidem præfatus episcopus, dic- tique succestores ejus in episcopatu & ecclelia prælibatis, nobis nostrisque in dictis comitatibus hærcdibus, pro jam dicta Castrorum parte fervire de feudali servitio, proque de sub quo partem quam memoratus Guillelmus ab eadem nostra cuna tenebar, juxta consuetudinem dictorum comitatuum teneantur. Quod servitium idem episcopus bona Voluntate pro si : & succestbribus suis nobis ipfisijue nostris haeredibus facere promisit, in- vestientes cumdem per annulum de illa rc. Actum Neapoli præfcntibus Barcholomeo Signulfo de Neapoli comice Cascicæ, de aliis per manum Barcholomei de Capua militis logocheræ, de protonocarii regni Siciliæ* AnnoMcccix. x. Februarii. Liij