Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/793

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ net vel ! ad clericos fiios, quidquid fui jtiris vel clericorum suorum este videtur omnino concedit. Laudat Petrus Sa- crista, Petrus Guigonius præpofirus, & Petrus Ceraldi Maurinus 9 & Petrus Odoini, Petrus S. Hericii, & Petrus Grammaticus > Petrus Boni-silii, & Guiflclmus de CampD-Sauro, Guillclmus GontcribA : Isiurdus, Ste- phanus Matfredi, & Dido Ahmannus & RainbalduS Gakerius, &c Raimundus, & Stephaniis Matfredi minor. Si qua vero persona potens aut impotens hanc dona- cionem infregerit, auctoritate Dei & przfati domini Lcodegarii Vapincensis episcopi, tanquam sacrilegii rea, ab omnipotentis Domini gratia & fidelium consortio scparara, anathemate maranatha feriatur, xtemi ignis incendio > ni digne satisfecerit, cum Datan & Abiron> dc Juda traditore concremanda. Lecta est autem hxc charta Vapinci in ecclefu beatæ & zforiosiffimx sem- perque virginis Mariæ, quarta feria hebdomadx tertix Octobris, in præsentu dicti domini Lcodegarii Vapincensis episcopi, atque canonicorum suorum, aliorumque multorum tam facerdotum auam ceterorum ordinum clericorum, celebrandum unctam synodum xv. Xal. Novembrii. 2>r confecratiotte prima eccitfa Durb exit fit mmtie iu charta de Alpe ad retram Galdcmar 9 & de nemore ad tumet> utsequitur. Lecta est aurem hæc dura in monte Durbono ad consecrarionem ecclefix ad honorem Domini & bcatx fcmpcrque virginis Mariæ in ipfb monte constitutz calendis Octobris, inprzscnria domini Lcodegarii II. Vapinc. episcopi, & domini Stepluni Dicnfis cpiscopi, dc aliorum quamplurimorum clericorum & laicoruro, anno ab incarnatione Domini mcxxi. V. Praceptum Friderici imperatoris proGregorio Wdpincensi episcopo. FRidbilycus divina siwente dementia Romanorum imperarer Augustus. Imperialem decet excellentiam przLatorum suorum vocis rationabilibus benignum praebere aflensum, ut fidelis devotio celerem sortiatut effectum. Univcrfis ergo imperii nostri fidelibus tam futuris quam præsentibus, notum fieri volumus, qualiter nos venerabili viro ac dilecto principi j nostro Gregprio Wapincenfi episcopo accepta ab ipio fidelitate t de h<xninio, omnia regalia per legitimam in- vestirurarri conceffimus 9 quz ipse de eccleha siia ab imperio debet tenere. Hxc itaque sive alia quzlibet bona dc poffeffiones, quas przfatus episcopus inprzsentia- rum juste poffidet, ves in posterum legitime poterit adi-

! >isci 9 auctoritate nostra confirmamus, de præsentis cripti pagina ei, ac ecclesix sux corroboramus, fta- tucntes & imperiali edicto districte przcipientes, ne quisauam marchio vel comes aut civitas, vel aliqua pronus personajimgna, fivc parva^memorarum epileo- pum, vel suam ecclesiam in persona, feu rebus de cetero temere gravare audeat, vel moleftare przsunut. Quod si quis contra hujus nostri edicti constitutionem fecerit, pcena XX. lib. auri feriatur, quarum una medietas fisco imperiali, altera rcro episcopo pcrsolvatur. Datum apud Arelatem anno Domini mclxxviii. indictione xi. ii. xalendas Augusti mensis. V L Aliud Friderici privilegium pro U^illelmo Fapinc. episcopo. FRidbxxcvS Dei gratia Romanorum imperator 9 dc senwer augustus fidelibus suis, clero, militibus dc univerus aliis hominibus per episcopatum Wapincen- fem constitutis gratiam sium de omne bonum. Notum facimus discretioni vestræ > quod nos Willelmo Vapin- cenfi episcopo, ficut juftumeft, conceflimus, ur nulli rAPINCENSl$. 87 hominum liceat acquirere feuda sua de etdcsix suar, nisi confilio siio de succeflbrum ejus, de eorum permiffionc. Mandamus igitur vobis de imperiali auctoritate districte præcipimus, ut nulla omnino persona. publica vel pri- Vata/æcularis vel CCclefiastica, hanc nostræ conceffionis feu instirutionis paginam audeat infringere, vel ei ausu temerario contraire. Quod qui fecerit, iram & indignationem nostram sc noverit incursurum, & rxrnain XL. lib. auri sustinebit 9 dimidium camerat nostrx, de reliquum ipsi episcopo & succeflbribus ejus persolvenda** rum. Datum anno ab incarnatione Domini Merx xxvi. indictione 1 v. mense Martii* VII. episcopus Fapincettfis appellatsenescallum regium adversas Beatricem comitijsam yiennen- semli super consulatu Fapincensi9 quem comitissa injujle pojsdebat t senescallus vero ab ipso exigit hominium regi debitum. IN nomine patris, dcc. anno Domini MCdxxi. xxV. xal. Januarii. Notum fit præsentibus de foraris, iquod venerabilis Oddo episcopus Vapincensis reouifi— t vit nobilem virum Guillelmum de Lagoneza, sene(caUum regium in comitatibus Provinciæ, ^ Folcalquerii, (juod cum ipso & terra ecclesiæ Vapincensis fint in comitatu Folcalquerii 9 quod deberet cum 3 de ecclesiam Vapin- censem juvare & dcffendere contra, homines Vapinci 9 qui rebellarunt contra ipsum 9 & ecclesiam memoratam ; > nolentes ei, ut consueverant > obedire. Et aliqui ex eis donaverant de concesterant de facto 9 cum de jure non postcnt, nobili dominæ Beatrici comiristæ Viennensi dc Albonis, de filiis ejus consulatum Vapinci ; qui con- sulatus ab ipso episcopo Vapincensi, & ecclesia tenebatur. Quz comitifTa dictum consulætum accipiens contra justitiam, in ipsa civitate vicanum introduxit, ad fidendum officium consulatui, de petiit dictus cpisaH Ss per regiam curiam dictam comitistam compelli ip- n dimittere consulacum, de stium inde vicarium amo veri : cum reges 9 comires de barones reneantur episco- pos & prælaros, de ecclefiarum jura in fuit regnis dc comitatibus, & terris deffenderc 9 de juvare a magnatibus de aliis qui eoi, & eorum jura molefhnt indœite dc injuste— Petiit etiam a dicto senescallo, quod castrum Mantherii, quod est in iplb comitatu 9 de quo fuit indebite spoliatus 9 & pervenit ad curiam regis, fibi refricuere dignaretur. Qui senesoalli^habito confilio G- pientum, refpOn<lit eidem episcopo 9 quod tenebatur domino regi de heredibus suis ratione comitatus Folcal- querii fidelitatem facere, de temporalibus quæ ipsc episcopus & ecdesia Vapincensis renebant in civitate Va- pinci, & episcopatu Vapincensi, fecundum privilegium imperiale concestiim per imperatorem Fredericum bone memoriæ, domino Raymundo Berengario comiti Provincia* de Folcalauerii. Unde i°. volebat, quod dictam ecclesiam coenolcerec sc tenere debere pro dicto domino rege CarosQu & heredibus suis4 & bonx memoriæ Beatrici reginæ Siciliæ > & comitistæ Provinciz de Fol- calquerii 9 de £rcere sibi fidelitatem nomine domini re-

! gis, & filiorum dicti domini regis, de dominæ reginæ pro civitate prædicta de castris inferius nominatis 9 dc Sistremo dum ipsi : in prædictis apponeret bonum conium & siilubre. Qui episcopus viso dicto privilegio imperiali, & habito conulio praelatorum plurium Gpien- tum, recognovit, quod prædicta petitio de responho se- nescalli erat convehiens & honesta, & utilis sibi de succeflbribus suis de ecclesiæ Vapincensi, de quod tenebatur de jure ad faciendum dictam recognitionem dicto domino regi, & dictis heredibus suis, vesejus senefcallo, pro eis recognovit nomine suo & dictæ ecclesiæ & succeflbrum siiorum ipsi fenescallo recipienti nomine dicti domini regis de dictorum heredum fuorum^quod ipse dc ecclesia Vapincensis tenent & tenere debenr>ratione comitatus Folcalquerii, tanquam pro majori domino, totam terram quam tenet & tenere debec in comitatu Fok