Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/80

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


9i ECCLESIA MIMATENSIS. 91 præstiti Simoni comiti Montis-fortis anno 1214. ? mense Octobri apud Figiacum, pro castro de Capdenac ; præientibus etiam Guillclmo Ca- durcensi & Petro Ruthcnensi episcqpis anno 1215. commemoratur in tabulario archiepisco- patus Bituricensis. Anno 1223. peregre Jcroso- limam profectus est, quem rcsignaise episeopa- tum in manus Portucnsis episcopi sedis apostoli- cæ legati mox ostendemus. XXIV. STEPHANUS II. Stephanus magister scholarum electus a capitulo consi : cratur Romæ a Galrero Camotensi ep’sscopo, asiistentibus Hiigonc Lingonensi & ] Sagiensi episcopis, de consenso Simonis Biiuri- Censis metropolitani 1223. Ex litteris tum Stephani tum Galteri episcopi, quas damus charta IV. instrumentorum, dis- cimus Simonem archiepiscopum Bituricensem ; ideo Stephanum non consecrasse, quod nondum accepisset pallium. Ibidem Stephanus ait se non electum fuisse de gremio. In registro Vaticani Stephanus Romæ consecratus ab Honorio III. legitur : haud dubie quin id suctum ipso jubente. Hic papa ipsum prius dispensarat super defectu natalium, vel potius dilpensationem jam ab Innocentio III. da tam consirmarat. Id patet ex ip— ( sa Honorii bulla, quam hic edendam duximus. Mimatensis electi consirmatio ab Honorio papa III. Honorius episcopusservusfervorum Dei, venerabili fratri archiepiscopo Bituricensi, far lutem & apostolicam benedictionem. Cum optimum reparandi natales genus fit, originis vitium virtute redimere meritorum, felicis recordationis J. papa pradecessor noster dilecti filii magistri S. Mimatensis electi, tunc magistri fcholarum »… constderans probitatem, cum sp- fosuper defectu natalium dispenfavit, ita tamen quoi fi eum ad honorem vocari contingeretprasu- latus, nequaquam illum reciperet abjque licentia fedis apostolica speciali.’Unde cum nuper dilecti filii Mimatenfe capitulum de speciali mandato nostro recepta episcopi sui cessione a venerabilifratre nostro Portuenst episcopo, tunc apostolica fedis legato, & ab eo ipsts injuncto, quod ecclefia sua per electionem canonicam providerent de persona idonea in pastorem, in eumdem magistrum tuncsucri- fiam Brivatensem canonice & concorditer direxerunt vota sua, electus ipfe ac dilectus filius P. ar- thidiaconus ejufdem ecclefia cum electionis decreto ad nostram propter hoc prasentiam accesserunt. Nos autem electicnem reperientes de perjona idonea canonice celebratam, impedimento originis, quod de gratia ejufdempradecessoris nostrisublatum suerat nonobstante, ipsum de fratrum nostrorum con- filio duximus confirmandam. Et licet clericus tuus proponeret eum ad te metropolitanum debere remitti, nec nunciatam tibi cessionem eamdem, nec eligendi a te fuisse licentiam postulatam, ipsum tamen cum prauictus legatus de mandato nostro cessionem receperit, & electionem mandaverit fieri, juxta consuetudinem ecclefia Romana potuimus fine tuo projudicio consecrare. Sed nos sn hac parte . tibi ficut & in multis aliis deferentes, eumdem ad tc cum gratia nostra remittimus & favore, fraternitati tua per apostolica fcripta mandant es, qua- tenus difficultatem nullam ingerens, sed gratiam recognofcens abfque mora dijpendio coisse crationit sibi munus impendas, ita quod tua inde possit dss- cretio commendari ; alioquin ne gregi Dominico diu defit cura pastoris, venerabili fratri nostro archiepiscopo Viennenss nos noveris injunxisse, ut adjunctis fibi duobus episcopis eum auctoritate nostra sussultus non disserat, nudo ex hoc tibi vel ecclefia tua in posterum prajudicio generato. Datum Lateranis VI. nonas Martii, pontificatus nostri l annoyin. Nominatur Stephanus in d : plomate charto- phylacii cathedralis edito in instrumentis, quo rex Arragonum Jacobus prosiretur clientelam pro castro de Gredona, VI11. idus Octobris an. Domini 1225. Stephanus dedit Antonio abbati Bonæ-vallis diœcesss Ruthen. ecclesiam beatæ MariædeBonalbere, al. Bonalbery, reservato censii 15. librarum ceræ. Actum m. Rab Januarii anno m ccxxxI 1. Arnaldus de Petrapræ* positus & capitulum consensum præbuere nuic donationi v 111.idus Januarii ejuldem anni. An. Z 1234. Iv. Kal. Martii indictione IV. StepbanuS arbitralem sententiam dedit inter capitulum Brivatense & capitulum Piperacense ejulque abbatem Wlllelmum, de præbenda abbati Pipe- racensi debita ; qui quidem volens abbatiam cedere, aut si.iscipere regendam, tenebitur capitulo Brivatensi se sistere, &c> Exstat ejustlem Stephani charta data Mercoriæ an. incarnationis MCCXL. indict. XI11. idib. Martii, cui bulla plumbea est appensa. In schedis R. P. An- dreæ a S. Nicolao viri eruditi, & antiquitatis illustrandæ studiosisiimi, lego hunc Stephanum 3 episcopum cognominatum fuisse de Brivate, alias Arrabagmes, & strenuum se ostendisse in compescendis nobilium vexationibus erga rusticos, quibus arare non nisi dominicis & solem, nioribus diebus permittebant. Ut eorum super- biam frangeret, multos equites & ducentos milites accersivit, maxime ex Arvernia, qui ducibus domino de Mercorio, comite de Bo « nonia, &c. Randonem de Castro-novo debellarunt, & 18. castra tam de feudo & retro- scudo, quam de proprietate Randonis ceperunt & destruxerunt. Dominum de duobus Car nibus Mimatensi urbi infestum profligavit idem E episcopus, nullo ex suis vulnerato præter archi- diaconum de genere dominorum de Petra, qui erat bellicosiflimus. Cœcus & grandævus apud Conagum obiisie dicitur ibidem. XXV. ODILO I. Post obitum Stephani electi sunt ad sedem episcopalem Armandus, ah Arnaldus de Petra, præpositus Mimatensis, & Bernardus de Ap- cherio decanus Aniciensis, canonicusque Mimatensis. Ad quam contentionem sedandam, uterque renuntiavit sux electioni in manus Innocentii IV. Lugduni, & papa Odilonem de Mercorio juvenem, studiis tunc operam dantem præfccit, qui tunc præpositus erat, & de