Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/805

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C LE S I Æ Si qua vero publica consilia in conGiladi sunt ha— / benda > fi quæ immutationes COnsulatus, vel consuetudinum meliorationes, augmentationcs, veldiminu- tiones, vel pro communi utilitate gucrræ vel vindi- ctx, vel pecuniarum collectiones sint facienda :, ad illas Hcicndas consules cum meliori & saniori consilid consulatus & arch i episcopi, civitati de consulatui provideant ; & quod inde sic stacuerint 9 firmiter de bona fide teneatur. Extranei vero prima vice, cum venerint in civitate Slacitare, non cogantur > nifi fuerint ignoti vel tales, e quibus suspicio habeatur, quod de his justitia haberi non poflit. Qui fuerint in consiilatu causas extraneorum non agant, vel destendant nifi sint consangu inita te, dominio, vel affinitate cis conjuncti, vel consules advocatos ] illos dederint. Coasiiles tempore fui consulatus nullum in judicium vocent, nifi de his quæ in ipfo consulam facta fuerint ▼cl fatisdatio ante sit facta. Pro discutiendis negotiis confutes nullam promis- sionem9 nullum præmium accipiant ; constil qui hoc fecerit, a consiilatu expellatur. Consiliarius qui censi- lium secretum prodiderit, fimilitcr expellatur. Litigator qui pecuniam prOmiserit Vel dederit, competenti pena puniatur. In hoc consulatu erunt xxi. confules, iv. milites, iv. de Burgo, ii. de Mercato, & n. de Borriano, per quos illi qui fuerint in consulatu tegentur de gubernabuntur} dc accepto regimine consulatus habebunt potestatem judicandi, de quod judicatum fuerit exeauendi tam de honoribus quam de injuriis, de omnibus aliis maleficiis. Qui electi fuerint ut confules eligant, jurabunt quod remoto timore de amore, quos magis idoneos este cognoverint secundum suum intellectum & consilium ar- chiepiscOpi, ad gubernationem civitatis eligant. Consul vero electus sic iurabic. Ego talis electus con- suljuro quod omnibus modis secundum scientiam meam illos qui mecum fuerint in consulatu, cum meliori dc discretiori consilio eorum, qui erunt in consulatu regam de gubernem, de quod consul este non delinam donec alius eligatur : de ii discordia inter nos confules orta fuerit, consilio archiepiscopi de meliori consiih- tus consilio eam terminabo, & sic reneri faciam ; de pro discutiendo negotio promistionem aliquam vel pretium ab aliquo non accipiam, de nullum tempore mei con— ] sulatus in judidum vocabO, nifi de his quæ in hcccon- sulatu facta fuerint, vel satisdatio anrcsocta : sic me Deus adjuvet9 de hæc siincta CVangelia. Illi vero qui intrant in consulatum sic jurabunt. Ego talis juro consulatumusque ad l. annos ad bonam fidem dc bonum intellectum, de obedi mennnn consulum. dc fi consiil electus fuero non me retabo : sic me Deus adjuvet > & hxc soncta cvangelia. Hic consiilatus erit pacis, restaurationis de reformationis j de ecclesia Dei, monasteria 9 de loca religionis, camini 9 de strata, aquæ de terræ per ipsum prd poste regentur de gubernabuntur $ & jurabitur usque ad ii annos in uno quoque quinquennio. Juvenes, extranei, de advenientes jurabunt, ut sic consiilatus renovetur 9 de in siio staru permaneat de totus in inte— ] grum consiilatus ad servitium Dei & utilitatem rerrx, ficut scriptum est, renebitur de jurabitur ad bonum ar- chiepisoopi intellectum. Si juramenta vel enpr±nementa in civitate vel in burgo durante consulatu fierent, momenti nullius estenc dc per consulatum destruerentur. Si verd civilis discordia aliquo modo oriretur vel emergerer, nullus balistarius, nullus archarius cum ba- listis vel arcubus, ceteros infra civitatem vel burgum, ausiis cric impugnare vel debellare. Nullus extraneorum recipietur in consularu fine archiepiscopi 9 de omnium consiilum eonscnsu de vo- lunate* Tomus I. A RELATENSlSo XVIII. Compofitio Raimundi Arelatensis archiepiscopi eam Fredolo abbate > & monachis S. Victoris. IN Homine Domini anno Mcixvi. ego Raimiindus Arelatensis ecclesiæ archicpiscopus, decontroversiis, qux erant inter Fredolum Maflilicnscm abbatem & ejus monachos, & nostros Arelarensis ecclesiæ cahonicos > auditis allegationibus, talem transactionem fccimuS. Imprimis ab antiqua illaquæstioncS. Honorati de Sergii & Bachi, cum cimeteriis de morralagiis, & cum omnibus ad ipsits eccldias pertinentibus, praefatum abbatem de monasterium perpetuo absolvimus, & hoc in civi rare : extra vero per totum episcopatum DOstrum ; fi quid juris in ecclefiis, decimis, vel aliis ecclesurum redditibus canonici SC habere credebant, de his tamen quæ monasterium in pace & fine contradictione per de- cennium poffedit, ipium abfolvimus. Ecclefiim vtro S ; Petri de Fayrabregolo, quam abbas & monachi pofli- debant, cum cimecerio de terris adjacentibus, canonicis attribuimus. Deinde dimidiam panem mortalagii 3 & omnium obventionum mortuorum, a Bellicadro dc Tarascone, superius > qui per Rodanum venient > & annuam libram incenfi pro ecclesia S. Honorati singu » lis annis in festivitate B. Troph i mi persolvendam, canonicis perpetuo habendam concedimus, dcc. Facta est transoctiO in palatio nostro 9 nobis adsistencibus Gau- fredo Avenionensi episcopo, in mense Julio, fcria. ni. luna 1. Raimundo Bcrengario comite Provinciæ cxis- tenrc. Hujus rei testes, Guilielmus B0S0 Arelatensis ec- desix præpositus, Gudielmus Bemardi siicrista > Pondus de Baucio praecentor 9 Christinus arthiprcibycer, Imbertus de Aqucria. > dcc. XIX. Diploma Freierici regis pro ecclefia Areiatensi concejsum Raimnnao archiepiscopo. IN nominesonctæ de individue TrinitatisFredericus divina favente clementia Romanorum imperator Augustus. Ad eremi regni meritum, & ad temporalis gloriam imperii apud regem regum nobis proficere non ) dubitamus > fi neceffitaribus ecclesiarum Dei earum jtirt defensando, de in bono eas staru conservando jugiter intendamus. Quoniam igitur Arelatensis ecclefia speciali ratione imperio pertinet, utpotc quæ ab antiquis temporibus principalis sedes regni Burgundiæ estc di- nost : itur, univerfis imperii nostri fidelibus tompræscn- tis, quam postfuturæzratis notum estc volumus, qua* lirer nos divinz remunerationis intuitu, przfatam ec- defiam cum canonicis in ca. Deo famulantibus 9 cum ecdesiis 9 domibus de coloniis, sive quibuscumque po£- seffionibus de familiis suis sub imperialis nostrx tuitionis speciale patrocinium suscepimus 9 de præfatis canonicis corumque domibus & rebus tam uniyersitatis quam Angulorum, immunitatem conceffimus ; statuen- tes, de imperialis edicti vigore districte præcipientes 9 [ ne quispiam marchio, vel comes, seu conwlcs vel populus, seu quzlibec humilis vel præpotens persona, ad publicam collationem seu descriptionem eos de cetero compellat > neque occasione murorum, Vel fostarorum aut custodum, qui de nocte civitatem custodiunt, aliquid a przdictis canonicis, vel pofleffionibus, vel rebus eorum ullo modo exigere præsumat \ vel angariis, ve ! parangariis, vel quocumque genere exactionis cos vel res eorum audeat molcstare. Equum enim est ut per/b- næ divinis obsoquiis inancipatæ, ab omni onere fordi- diorum, yel quorumlibet munerum perlitus cxemptx socure vivant 9 de Deo & sanctis ejus cum tranquillitate deserviant. Si quis ergo hujus nostri edicti & insticu- cionis violator cxtitcrit, banno imperiali fubjaceat, dc centum libras auri puri (fimi pro pena componat ; quarum medietas fisco noftro, altera Tero metueras pramo* Nij