Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/811

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCL E SIÆ A XXXVIII. Fundatio monajlerii Silva-regalis ordinis Ctfierc. dicecefis Arelatensis. Sit notum cunctis præscntibus & futuris, quod ego Ildcfonsus Dei gratia rex Aragonum, & comes Bar- chinonis & nurchio PsOVinciæ, pietatis intuitu & pro remedio anima : nieæ & parentum meorum 9 per me & Ser meos omnes succefforcs in perpetuum dono, conce* O, & pratenti scripto roboro>& auctorisiinclo confirmo Domino Deo, & monasterio ordinis Cistcrciensis > & tibi Scephano abbati, Petro priori, cecerisque monachis, totique conventui præfenti & futuro, totam fil- vam de Aloarono ad aedificandum ibi monasterium con- ventuale in honorem B. Mariæ somper virginis, cuin omnibus terminis & pertinendis suis, & cum omnibus directis & juribus meis, qux ibi habeo vel habere debeo, taliter quod Vos dicti monachi pariter & futuri per infinita sæcula dictam Silvam francam 9 liberam & immunem, cum pascuis, aauis, venationibus, laborationibus, & omnibus arboribus di ver fi generis, & cum omnibus illis qux ibi invecta vel illata sunt 9 Vel fuerunt, cum omnibus illis quæcumque ad usum & servi- tium hominis utuntur, vel uti postunt9 tam in terris quam in mari, tam in aquis dulcibus, quam in salsis, habeatis, teneatis, pomdeatis & expleretis s Vos & omnes succcstOres vestri in perpcruumpn proprium alo dium & libertatem : ita tamen quod in generali conventu vestro singulis diebus in socro sanctis mysteriis ( quæ celebraveritis, propriam pro anima mea & parentum meorum, solvatis orationem in perpetuum tam in vita quam in morte. Audito tamen decestu mei unus- quisque socerdos per (e triginta mistas celebret 9 singulis annis in anniverkrio meo singuli tres tnistas, & si irt prædicta donatione naufragium evenerit, illud salvo &C rclaxO. Retineo autem in prædicta donatione mihi & succcflbribus meis auod si nobis fu sta fuerit necestaria pro construendis vel xdificandis domibus, lignis seu ingeniis, seu pro aliis negotiis nostris, habeamus inde fustam, & poflimus inde eam abstrahere, cum vobis sigillo nostro proprio nuntio nostro fignificaverimas. Ut autem dicta donatio firma & stabilis, & quieta pet me & succestores meos Vobis pratentibus & futuris in perpetuum libere permaneat, ego IdelfOnsus rex manu mea signo & confirmo, & vero figilkymeo sigillare mando. Ego autem Stephanus Dei gratia abbas, & prior, & tOtus conventus nostri accepimus VOS dominum Idel- fonsum regem participem omnium beneficiorum 110S- rrOrum, dcc. Actum prima die Martii anno Dominicæ incarnationis McxcIV.in ciVitate Arelatensi.Signum II- defonsi regis AragOnum comitis Barchinoncnsis 9 dc marchiOnis ProVinciæ. Testes &c. XXXIX. Gaillardus Saumate Arelatensis archiepiscopus, unionem abbatia B. Maria de ’Vlmeto, seu de Silva-regali » cum Valle-magnensi Agathensis dicecefis, cuiprius intercesserat, re maturius con- fiderata pojiremo approbat. IN nomine Domini amen. Anno nativitatis Domini Mcccxx. die Mercurii xxvz. mensis Martii, indictione ni. ponti fica tus fanctiffimi patris de domini nostri D. Tomut 1. RELATENSIS. joj

• Joannis divina providentia papx XXII. anno iv. Noverint universi hoc pratens publicum instrumentum iiil- pecturi>ac etiam audituri>quo in mei norarii publici dc cestium infra scriptorum ad hoc vocatorum lpccialitcr & rogatorum præftntia ; quod cum ab olim irt ecclesia B. Marix deUlmeco diœtefis Arelatensis, fuistet abbatia sive monasterium religiosorum Cistcrciensis ordinis, de justis ex causis fuistet dicta abbatia seu monas- tcrium ruinatum *, de licentia de consensu archiepis— * copi Arelatensis in loco dicto Silxz-regalis, dictulque locus Silvæ-regalis non haberet sufficientes redditus ftu proventus competentes pro sustencationc idonea seu congrua honoris, de oneris abbatiæ de conventus ejusdem, pOtistime juxta nccestc seu confuetudinem aliarum abbatiarum ordinis prædicti, tandem per capitu- B lum generale prædicti ordinis apud Cistercium celebratum, dictus locus dictæ abbatiæ Silvæ-regalis cum omnibus suis juribus de pertinenti is fuerit unitus seu conjunctus » iupposicus feu summifTus monasterio seu abbatiæ Vallis-magnæ ordinis prædicti diœcesis Agathensis. Demum cum dicta unio de summiffio facta asseratur non valere per reVerendnm patrem D. Galhar- dum Dei gratia Arclatensem archicpiscopum, tum quia facta fine lua de suorum prædecestorum auctoritate, licentia, & COnscnsu, & ipso suisqueprædecestoribus penitus i 11 con fultis, tum etiam quia facta in præjudicium dc gravamen, de detractiOnem seu diminutionem honoris de juris fui, & dictæ ecclesiæ suæ Arelatensis, cum ad ipsam unio vel summiffio facienda de ecclesiis dc monastcriis fux diœcesis aliis ecclesiis vel monasteriis > 2 de jure communi pertinere noscatur, de quia etiam non modicus imo magnus honor suis de dictæ suæ ecclesix Arelatensi Vertitur seu versatur in habendo infra fuam Arclatenscm ( diœccsim) locum abbatialcm & conven- tualem 9 volens idem archiepiscopus jus de honorem przdictum pro poste stio defendere de tueri > ipfiimque nolens in aliquo negligere, locum prædictum Silvx-re- galis ob præmifla in lui de dictæ suæ ecclesiæ praejudicium, ne quid attentare ad manum fuam postinr^ captum sub manu fua tenuit per medium annum de ultra. Verum volens se plenarie informare, an cauGe praedictae ver£ forent, ob quas per dictum generale capitulum unio& £Iinmistio de dicto loco SilVæ-regalis, raOnaste- rio pwedicto Vallis-magnæ dicitur fore facta j mifit dis- cretos viros dominum Gerardum de Vallis vicarium D siium generalem 9 de dominum Guillelmum de Auriaco archidiaconum Arelatis 9 ad inquirendum 9 ac se ple- narie informandum, eidemquc D. archiepiscopo nde- lem relationem faciendi de valote de æstimatione reddituum, & proventuum dicti loci Silvæ-regalis, de quorumcumque aliorum jurium tam fpiritualium quam temporalium, ad dictum locum spectantiirm. Qui quidem dicti D. Gerardus, & D. Guillelmus siipradictidiligenter & curiose informati, ac plenarie instructi dc valore & æstimatione reddituum & proventuum prae- dictorum, retulerunt dicto D.archiepiscopo in pratentia fui capituli 9 quod dictus locus Silvæ-regalis, ncC per se, nec cum ecclesia de Ulmeto, necnon cum aliis luis juribus ad dictum locum spectantibus Coadunaris, &si- mul computatis non habebat sufficientes redditus siVe E proVentus pro sustencatione honoris de oneris dignita* tis abbatialis 9 nec etiam pro sustentatione victus quotidiani conventus, dcc. O