Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/813

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ M Dei S.VictOris sub omne integritate revcrteredcbeant. j Si quis vero quod si ullus pontifex vel succcstbres ipsius ecclesiæ, aut actuarii qui contra has conyenientias nos- tras venire aut agere, vel irrumpere Voluerit fine partibus vestris culpabilis. & impleatur pcene numero argenti libras duas. Er fi Onaldus vel uxor siia, & Ada- hriiis vel uxor sua, aut infuntcs vel nepotes eorum > neglegens exinde fuerint, similiter parentibus Wadal- doepiscOpO, vel pontifex qui ejus vel clero ipsius civi rate, folvere debeant. Et in antea in ipsos COn- venientias citare debeant, & fi per ipCis convenientias deipsi una medietate, quem Onaldusaut uxor sua, & Adalarius vel uxor sua, aut infantes, aut nepotes eorum, ullum quam tempore ipsi planta vendere voluerint ad Vadaldo episcopo, vel fficceflores ejus, vel clero ip- fius ecdesix offerre debeant, quomodo ad bonis ho— 1 minibus adpretiatum est. Et fi ipsi ejus pretium donare noluerint, quomodo adpretiatum est, cum vos jam dicti qualiter pro ipsi convenientia superius inscriptum est, cuicumque iph planta vendere voluerint in eis permaneant potestatcm. Facta convenientia sub die decimo k. J unias anno quarto imperii dotnni nostri Ludovico indictione xi. In Dei nomine Wadaldus episcopus ftii conveniendas fecit. S.Urgobaldusprelbicer cOnsensit.S. Theotbertus * archidiaconus, S. Dominicus diaconus confirmavit. S.Stephanus prefoiter consentit.S. Ermcn- fredus diaconus consensit. III. Privilegium Lotharii imperatoris Teutperto Mafi- lienji episcopo coocejsum. < "r N nomine domini nostri Jesu Christi Dei asterni I Hlocarius divina ordinante providentia imperator Augustus, omnibus fidelibus sanctx Dei ecclesiæ ac nostris, vel cunctis ministerialibus rem publicam ad- ministrantibus, tam przsentibus quam & futuris. Notum cstc volumus vestrx industrix, qualiter vir venerabilis Teupertus Mafliliensis ecclesiæ episcopus, adiens screnitatem culminis nostri, gcstans in manibus quan- <hm aucboritatem domini & genitoris nostri Ludovici præstantiflimi imperatoris, seu & avi nostri bonæ inc- morix Caroli, in qua continebatur insertum, qualiter ecclesiæ sancti Victoris martyris, ubi sacratiflimumcorpus ejus humatum est, concestiflct theloneum de villa t quæ dicitur Leonio, quidauid fifizus regius exinde exi— E gebat tam de side quam Sc de aliis conditionibus, nec- non & theloneum de navibus ab Italia venientibus, quæ ad eamdem ecclefiam arripare videntur. Ut quidquid ad publicum opus vel ad fiscum regium exinde consuetudo fuitexactare, ad prædictam ecclesiam sancti Victoris martyris Maffiliensis, vel ad rectores ejus concederet. Quapropter precibus quibus valuit nostram exoravit clementiam » uc paternum morem sequentes, nostram etiam authoritatcm przdicta ecclesia, in qua ipse Deo authore episcopus præcst, habere mereretur. Cujus precibus aurem accomodantcs, hos nostros imperiales apices fieri juflimus, per quos praecipimus atque jubemus, ut quemadmodum domnus & genitor nostcr, & avus noster Carolus prædictæ conceflerunt ecclesiæ, ita & deinceps in perpetuum firma Sc stabilis I permaneat > Sc nullus rei pubiicæ aut judiciariae poteritis alienandi, distringcndi jam dictis rebus cxac- tarc aut inauictarc, vel ullam contraxictarcm Opponere, vel aliud aliquid contra ipsiun casam Dei, & sancti Victoris, ejusque rectores facere audeat ; sed Sc neque naves, neque nomines ibidem causii negotiandi venire volenres, vel ad SU3 revertentes extra ipsorum voluntatem quilibet transducar ; insuper hxc nostra donatio firma inviolabiliter conservetur. Et ut hæc au- thoritas firmitatis nostræ per futura tempora inviolabilis confervetur, annuli nostri imprefliOne signari jus- simus. Data vIii. idus Februarii, anno Christo propitio imperii domni Hlorarii sereniflimiAugusti in Fran- cia i. in Italia xii. indict. xm. Actum in Aquisgrani palatio regio. Tomus /• ASSILIENS IS, 107 L IV- Notitia de refiitutione thelonei villa de Leguino fulta monafierso S. Vtttoris \ rogante & agente Alhoino Maffil. episcopo. IN Christi nomine indicium seu nommen donationis » qualiter adveniens Alexandrius advocatus Alboini episcopi j de ipsil cala Dei S. Victoris martyris Mafli- liensis, in Cadarosco villa, in mallo publico ante Roth- bertum vicarium de viro illustri AdalbcrtO comite. Et tam scavinis, ram Romanis quam Salicis, vel judici’ bus 9 qui cum ipfis aderant : id est Joseph, Nortaldo > Elephanto, Scc. vel quampiuribu* aliis <|ui cum ipfij * aderant. Ibique veniens Alexandrius advocatus Albuini episcOpi, qui sc per manum fidejutipris fui Bertekigi, de fatisdando thclonio, qualiter reclamavit Sc inter- pellavit hominem nomine Guinifrechnn advocatum Rorhberti vicarii, dicens eo quod fui homines unde Guini fredus advocatus Rorhberti vicatii non redderet sumptus, ficut præstantiffimus Pipinus rex, Vel Carolus pius augustus, vel eriam Ludovicus > ac Lo- tharius uterque imperatores suis præceptis singuli ad ipfam przdictam casam Dei S. Victoris, adluminaria condonaverunt » ipfinn theloneum de villa Leguino, Vel quidquid ibidem ad cotum fiscum pertinere debebat conccflerant, tam terrenis, quam eriam nayigan- tibus ipsius hominis Rorhberti, Scc. Sed ipse Guinific- dus adyocatus seniori SUO Rothberto in rcsponsis suis 3 dixit, quod in hac causit non sic veritas sc haberet, pro eo quod quantum ipsi homines Rothberti de ipso thcloneo > præsercim ftius antecedor nomine Frocun- gus inde vestitus fuerat. Sed ipse Alexandrius advocatus S. Victoris, præceptis memoratis regum vel impiatorum, ibidem manibus ad relegendum ostcndit 3 Sc quomodo supra memorati reges Sc imperatores in luminaribus ecclesiæ S. Victoris, vel ei serviencibus collitum habebont$ & ipsa przccpta ex cunctorum anulis imprestiones maniscste gestant. Ac tunc ipfe præ- fatus Vicarius, ipsbs pagcnses per eorum sacramentum jurare fecit, ut quidquid de hac causo inter ipso caso Dei S. Victoris, vel ipfo adyocato Rothberti vicarii nomine GuinifrcdO, quidquid de ipso prædicto theloneO in veritate scirent, dicere vel fccerncre in veritate deberent. Quod Sc ita fecerunt. Inprimis juravit Berte- laigus homo Dci^Manaflcs, Ruganardus^Jonatha, Gis- lao> Jacob 4 Georgius Agilinars, Benedictus, Ville- maris, Ison Ingobertus. Post ipsum sacramentum ficti legibus discuflione, unusquisque j>er SC interrogati, vd discuffifuerunt, Sc ficunanimiter ccstimonia- vcrunt & : dixerunt per illud sacramentum, quod ipsi juratum habebant <juod diebus vitæ eorum > & temporibus Leibulsi comitis qualiter in ipfis præceptis continebatur, taliter ad ipsam casam Dei præfatam dc ipso thcloneo semper viderant, qualiter vicedominut vel ejus ministerialis S. Victoris cum stios participes in omnibus ordinastent > absijue blandimento de comitibus vel vicariis Arelatensibus. At tunc ipse vicarius Rothbcrtus vel (uus ad Vocatus nomine Guinifrcdus, in omnibus ibidem concrediti fuerunt, quod quantum de ipsi) thdoneOj vel fisco injuste abstulcum fuerat, ipsi uterque Rochbertus Sc suus advocatus pro eorum ga- dio fecundum legis ordinem, Alexandrio advocato S. Victoris, vel Albuino episcopo in omnibus filos gadios condonaverunt. Propterea Alexandrio advocaro su- pradictx ecclesiæ neceffe vel opportunum fuic, ut notitiam SCU Sc judicium firmitaris sibi exhiberi debuis- set, quod ira Sc fecit. His præsontibus actum fuit, quorum roborariones vel fignacula subter tenentur inserta. Facta notitia hxc vim cal. Augustianno v. imperii domini nostri Lotharii imperatoris, indictione vi. Joseph præfens fuit. Elephantus Wildcmarus Theutibenus interfuit. Odilo, Gaudentius, Amulfus Sc multi alii interfuerunt. Oij