Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/815

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LE S I Æ MA ! Christi martyris Victoris, ac deinde omnium sancto— A rum maledictionem efficiatur particeps cum iniquis omnibus, societurque in baratro… cremandus ; par quoque Judæ Soiriothi qui Dominum tradidit » diffinitionis notitiam firmam cum damnationis ejus vinculo perpetualiter pereat. Anno igitur incarnationis Dominicæ DCCCCLXii. * indictione vii.mensc Martii, regnante ROdulpho rege Alamanorum, fini Proyin- ciarum. Ego comes BOZO hanc notitiam concestionis scribi, & manu mea roborari curavi. Lambertus judex firmavit. Rainoardus firmavit. Pontius firmavit, Bonifacius firmavit. Rostagnus firmavit. Wichera- mus firmavit. Rayambcrtus firmavit. Hildoardus fir- mavit. Arnulfus firniaVic. Ingcldradus firmavit. Ardi imbertus firmavit. Vuido firmavit. VIII. 1 Littera Pontii Asajfiliensis episcopi, quibus cum patre suo W’tllelmo vicecomite Mafilier/fi sit S. Victori mediam partem villa Almes. OMnipotentis Dci inspirante clementia, de ejus benigni.lima semperque expetenda opitulante suffragia, Pontius prælul civitatis Maflilienlis, ejus- que genitor Willelmus eiusdem civitatis vicecomes i nos ndelesChristi quod diu optavimus impleri, cernentes videlicet ut quandocumquc, in beati patroni nostri martyris Christi Victoris monasterio, quinos- trx adjacet civitati, fervOs Dei aggregatos videremus, qui eidem martyri, ac sociisejus, aliisquequam- plurimis fanctis, qui in eodem loco tumulati este nos- cuntur deservirent, &c. facimus donationem de ipso medietate quam habemus in villa quam vocant Al- mes, dcc. Facta donatio ista in mense Decembris anno ab incarnatione Domini mi. regnante Rodulpho rege Alamanorum seu ProVinciæ > dominus Pontius cpiscO- f>us fieri justit, & manu sua firmavit, dominus Wll- elmus vicecomes, Willelmus filius suus, Fulco firmavit, Ermengnrde fuprascripta fieri juflic & hrmavlt. Astrude filia sua firm. IX. ityillelmus vicecomes Majsdia> pater Pontii Mas- filiensis episcopi, fit monachus sanfti Victoris, cui monafierio multa donat. ] IN spirante Dei tnisericordia, & ejus pia annuente clementia, qui non vult mOi tem peccatoris, lcd magis ut convertatur & vivat : ego W illclmus viccxoincs Mastiliensis dum jacerem in lectulo meo, in infirmitate quam mihi iclcm dominus dederat, circunistctcrunt lr.c fratres monasterii beati Victoris, Wifredtis scilicct præpositus ipsius monasterii, a domino abbate Garncrio constitutus, ac reliqui fratres, de sicuc mos est servoriun Dei, cœpcrunt insurgerc, auatenus fccularcm militiam relinquerem, de Deo militarem, mulca de fanctis scripturis nunciantes* Ego autem sermonibus cOruin compunctus, gratia Dei comam capitis deposui, de secundum regulam siincti Benedicti habitum monachalcm sufcepi, de supra ea quæ in siinitate mea jam olim eidem morfasterio beati Victoris martyris dederam^ id cst villam Almis, cum Omnibus adjacentiis ac terminis suis ; nunc etiam pleno sensu, ac plena memoria propter remedium animæ mcx, facio hanc donationem omnipotenti Deo, ac sstncto VictOri, de abbatibus, ac monachis in eodem loco sementibus j de ipsii villa quam vocant Campanias, de ipsa scilicet medietate mea, quam ego propter vestitionis causa ibi habcO, vel habere debeo, cum integritate & absque ulla diminutione, &c. Facta carca donationis hujus in Mastilia civitate, anno incarnatiOnis DOminicæ miv.regnante ROduipbo rege. EgoGuillelmuSj qui hanC donationem fieri julli > de manu mea roboriVi. Dominus POiitius episcopus firmavin Guillelmus frarer suus firmaVit. Fulco firmavit. Aicardus firm. Enningarda mulier domini Willelmi ftrnu iS ILIENSIS* io£ X Pontius episcopus Afaffiliensis confirmat omnia dona san&o Viffori sa&ab PEr sacrorum judicium constat paginibus librorum, dcc. Ex tunc monasteria exordium lumpserc. Ad ho- rum igitur formulam coenobiorum exritit infra pagi no— rj stri fines, hocce in Provincia celebre monasterium Mastilix civitatis, haud procul mœnia situm > præ- cipui martyris Victoris corpOrc sacratum, a gloriofo imperatore Carolo privilegiis ac maximis donis subli- matum, quod diu in eadem sublimitate sub regulari tramite mansit stabilicum : sed post multorum l curricula annorum, cum idem piiflimus princeps a S0I0 dcCcflifler, & omnipotens Deus flagellare vellet populum christianum per feviriain paganorum, gens oaibarica in rcf*no ProVinciæ irruens > circumquaque distufa Vehementer inyaluir, ac munitistima quoque lOcctubrincns & inhabitans, cuncti vastavir > eccleJias ac niOnasteria plurima dcstruxit, dcc. S i eque factum est j ut lnonasterium illud quod olim przcipuum ac ftrno- sistimum in tota ProVincia fuerat, ad nullarum & pene ad nihilum est redactum. Quoufquc bonæ memoriæ domnus Guillelmus, & dominus Honoratus præfatx ciVitatis episcopus, ac frater ejus domnus Guillelmus vicecomes, filiusque situs domnus Pontius præsul, qui eidem aVunculo luo in episcopatum succestit, de jam

! >ene lapso manum fublcvacionis porrexerunt 9 qui non □lum ex suis ei aliqua reddiderunt, verum etiam de propriis suis postcstionibus ob remedium animarum suarum multa largiti sunt, ac monachos aggregantes > abbatem ibidem ordinaverunt. Igitur ego Pontius ordinatione omnipotentis Dei Mastiliensis ecclesiæ pontifex igne divini amoris succensus, dcc. bcatistimi martyris Victoris artiore flagrans, ut ejus monasteriumubisacrutn ac venerabile corpus ejus requiescit, stabilitum de in- concustum, dcc. in secuturis feculis maneat 4 de ut labor noster, ac donatio, & redditio, vel augmeiitatid nostra, sim de anteceflorum nostrorum siipradictorum indifsolubilis, firmaquci ac stabilis in perpetuum maneat’, una cum confenludomni Rodulphi regis Alamannorum & Provincix, fini & cum præcepto de COnniben- tia domini apostolici papæ urbis Romæ, cum voluntate l etiam domni Rodhbaldi comitis, de domnæ Adalaizis cotnitiflxj domnique Guillelmi comitis filii ejus 5 consentiente etiam, pariteraue rogante clero ac populo sanctæ ecclesiæ Mastiliensis, facio hanc roborationis, li- bcralitatis> ac donationis chartam, omnipotenti Deo > ac beato Victori > dea feu & abbatibus, Scc. ut ab hac dic ipsum monasterium fub nullius hominis manu nisi ad dcfensionem consillat, sed sit sicut extera siinr monasteria regularia dcc. de terram, cunctamque jpOsteflio- ncm, omniaquc quæ in præsenti tenere vel in futuro acquirere potuerit, nullus episcoporum, nulliusque ordinis persona, dcc. ab eodem monasterio, dcc. aufferre valeant, dcc. Ergo fi potestas surrexerit aliquando inimica quæ hoc opus nostrum, de hanc institutionem 4 quod pro remedio animarum nostrarum instituimus E vel hoc privilegium quOd cum præcepro regis ac justiO- ne domni apostdici, & auctoritate omnium suprano- minatorum scribimus, irrumpere voluerit, sit anache-. ma, dcc. Hoc etiam inserere placuit mihi Pontio episcopo ac fratribus meis, domno Guillelmo, de domno FulcOni, ut quxcumque de hæ re dita te patris nostri, vel nostrx, parentumque nostroruin huic monasterio a patre nostro, de a parentibus nostris collatum est, vcl collatum fuerit j vindicari non valeat a potestarc qualibet j quod fi fiat, bæredcs ac succeflbres nostri libertm habeant pOtestatem resumendi, ac recuperandi ea quæ auffcrre vel abstrahere aliquis volueric. Super hæc autem omnia licentiam habeant abbas ac monachi ejusiiem monasterii, interpellare eoi qui hanc scripturam nof~ tram Ostuscarc voluerint, in omni regali curia, vel ante domnum apostolicum Romæ, de reddere cogantur in O iij