Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/816

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


n® T N S T R vinculo auri libras D. & dcnuo scriptura rsta firma, sta- bilisquc permaneat. Scripta anno Domini millesimo quinto, Rodulpho rege Alamannorum, seu Provincia, Joanne gratia Dei papa sedis apostolicz, Rod- baldus gratia Dei comes firmavit » voluit & consensit, Ac manu propria roboravit. Signum < Poncius episcopus manu propria firmavit. Adahx inclyta comitis" fa astensiim przDuit Ac manu sua firmavit. Guillelmus comes Provincix filius ejus firmavit. GuiHelmus Tolosie urbis comes. Ermengardis uxor Rodbaldi comitis manu propria firmavit. Warncrius abbas Psalma- diæ firmavit. Guifredus licet indigne ejusdem monaste- rii opilio vocatus. Archinricus abbas Montis-majoris firmavit. Rado episcopus firmavit. Elmeradus episco- pus firmavir. Domnus Poncius Arelatensis archlcpis- copus, Paro abbas, Deodacus, Andreas, Miflilius, Ugo, Guillelmus vicecomes, FulcOfrater ejus, Lamberetis Radaldus, Almaricus Aquensis cpisœpus firm. Domnus Franco firm. XI. Pontius MaffiTsensis episcopus, dat santfo Victori plurima qua hereditario jure poffidebat in comitatibus Aquensi & Forojuliensi, atque in vrbe Arelate. OMni potent is Dei opitulante clementia ego Pontius intuitu Dei Maffiliensis ecclesiæ epiicopus > de animz mcæ sidute lbllicinis, Scc. dono omnipotenti Domino, & sancto Victori martyri, eiusque monasterio apud Mzfliliam civitatem fundaro, aliquid de heredi— ( tate mea quzmihi sorre hereditatis aedi visionis contin- fit, Sc a progenitoribus meis Guillelmo Sc Bellieldc mi* i jure nxreditario contigit, feu ab avunculo meo * propter scrvitium quod ego illi in fiu vita, morteque gratanter ac devote exhibui > ab eodem mihi coram idoneis teftibus data, ac derelicta, sunt* Et h^c omnia sunt in comitatu Aquense in valle qux nuncupatur Tritis. Primo in villa. quæ vocatur Porcilis, omnem meam partem sicut dixi a genitoribus meis > vel ab avunculo meo mihi derelictam, Scc. In villa quam vocant Puio- Neroni similirer. In loco (ancti Andeoli similitcr. De villa quam vocant Ollarias, manifestum est quantum avunculus meus dedit monasterio Montis-majoris. Dc extero omnem partem meam dono monasterio sancti Victoris, sed & in comitatu Forojuliense > id est in Fra— E xenctOjin villa quam vocant ad Molam, &c. omnem partem meam. In civitate etiam Arclato dono mansio- nes meas quas ego construxi Sc aedificavi, qua:fune juxra sanctum Lucianum, cum omni fiippofiro &omni structura quæ ibi pertinet, Scc. Facta est aurem donatio hæc anno incarnationis Dominica* mviii. indictione vi. regnante Rodulfo rege Alamannorum seu Provinciz, Ac in praefato monasterio præsidente domino Gui- fredo benignilEmO abbate. Ego Pontius gratia Dei episcopus manu mearoboravi>& testibus firmari ; rogaVi. Ego Fulco firmavi. Ego Lambercus, Guillelmus filius Guillelmi, Arnulphus, Pontius filius Guillelmi, Pontius filius Attoni, Leogarda. firm. XII. E ’Willelmus vicecomesAfaffiliensisfrater Pontii epis- copi > dat monasterio Vs&orino partem hereditatis sua in comitatibus Aquensi, &c. EGo Willelmus Mastiliz vicecomes > dono omnipotenti Domino Ac siincto Victori martyri, ejukjuc monasterio, ubi sacrum ejus corpus requiescit apud Maf* siliam civitatem fundaro, aliquid de harreditate mea, quar mihi sorte divisionis contigit, Sc a progenitoribus meis Willelmo vicccomite Mamliensi > & Belielde ejus uxore mihi jure hereditario provenit. Et hæc omnia sunt in comitatu Aquensc, in valle qux vocatur Tritis. Primo in villa quæ vocatur Porcillis, de ipfa tertia par- m S. Pontius Arelatensis archiepiscopus. S. Amalricus Aqucnsts archiepiscopus, mtranjsumto damni Forntrii s. Vitiari; ofiate. UMENTA te quam tenebat fracer meus dominus Pontius cpisco- f>us, quae nobis advenit cx parte genitoris nostri, mani- estum est quia ipsiun tertiam diVisimus inter nos frater meus Fulco Sc ego, Ac venit de illa tertia medietas illi > & medietas mini:ipfam ergo medietatem quæ mihi advenit, ficut siipcrius rcfonat, dono omnipotenti Domino, sonctoquc Victori Sc abbatibus ac monachis ibidem servientibus. In villa ergo quam vocant Podio- Neroni similitcr. In villaquæ vocatur Ollaria similirer. In locum qui vocatur sancti Andeoli similirer. Sed in comitatu Forojuliensi > id est in Fraxcneto > in villa quam vocant ad Mollam > Scc. Facta est autem donatio næc anno incarnationis Dominicæ millesimo decimo quartQuindictionexn. regnanteRodulpho rege Alama- norum seu ProVinciæ, Ac in præfato monasterio Wi- B frero indigno abbate præsidente. Ego Willelmus hanc donationem manu mea roboravi & teftibus firmare rogavi. Accelina uxor ejus f. Willelmus filius Willelmi f. Domnus Pontius episcopus filius ejus f. Aicardus liu| ejus f. Fulco filius ejus f. Ego Fulco regnante fratre meo domno Willelmo firmavi. Domnus Poncius archiepiscopus f. Domnus Scephanus episcopus f. Domnus Pontius epiicopus f. Ego Wifretus indignus domno Willehno rogante scripfi- XIIL Diploma Guillelmi, Fulconis vicecomitum Mas- filia pro fanfio ViFtore, ex quo genus Pontii II. Majfiliensis cognofcitur. J JjGoGUiLLiLMUS Fulcofratermeus, Dei gra- Xj tia vicecomires, Ac uxores nostræ Aistalcnæ Sc Odi-, la* & filii mei domnus videlicet Pontius MafliliensiS 3[)iscopus > Guillelmus Ac Aicardus, Fulco & Gaufrc- us, donamus Deo, & Cincto Victori martyri monas* terii Maflilicnsis, ecclesiam quæ est dedicata in honorem sancti Mitrii martyris, & sancti Martini, & Cincti Lau~ renrii in comitatu Mafliliensi, & in territorio quod vocatur Albania. Porro bos omnet non Falconis filios fiujse, sed Guillelmi, declarat hac altera ex eodem chartulario, sol. zj. donatio. XIV- EGo WillbLMus vicecomes Maffiliensis>& filii mei t Pontius episcopus, & Willelmus, necnon Aiiardus, FulcO, sive Josfredus, facimus donationem pro remedio animæ uxoris meæ Accelenz marris supranominatorum filiorum, omnipotenti DOminO, ac S. Victori martyri, de octava parte quidam villx quæ vocatur Cathedra t quæ sita est in pago Provinciæ, in comitatu Mastiliensi, prope mare. Facta donatio hxc anno incarnationis Dominicæ millesimo decimo nono, regnante Rodulpho rege Alletnanorum SCU Provincix. Ego Willelmus cum filiis meis præfatam villam cum omni integritate prædi- cto monasterio dedimus, manibusque nostris firmavimus. Stephana uxor ejus firmavit. Poncius episcopua firmavit. Willelmus firmavit. Ex quibus patet x°* Pontium hunc nepotem fuijse Guillelmi I. filium Guillelmi II. fratrem Guillelmi III. vice- comitis Mafiiliensium, itemque fratrem Josfre di vicecomi- tis Maffdia & Arelatensis, ac Horfendis abbatiffa fanlli Salvatoris; patruum autem habuiffe PontiumsupradiElum episcopum Maffdiensemt ipsum vero patruum fuifsc Aicar- di archiepiscopi Arelatensis, Josfre di filii. i°. Ipsum insedifse cathedra Mafsdiensi adhuc superflite matre Ac- celina, proindeque aliquo saltem tempore ante annum mxix. quo novercam habebat Stephanam. XV. Alia dedicationis ecclesiasanlii Vilioris Afasfilien- fis a Beneditto papa IX. fati a anno 10404 SUpernx divinitatis potentia, Acc. Ne oblivioni daretur futuris temporibus, hactenus impreflum antiquis continetur marmoribus, hac diligentia muniendum