Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/817

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ M cenfaimus prædicti martyris monasterium s apud Maffi— d lienscm urbem tempore Antonini imperatoris fandarum* quod postea a B. Caffiano abbate ronstructuni 9 eodem rogante, ur fertur a majoribus natu > a beatistimo Leone Romanæ sedis antiltitc consecratum, & ejus apostoli- ca benedictione atque auctoritate confirmatum atque S11- blimatum^n quo majorem constitua tres ecclesiam in honorem SS. apostolonnn Petri & Pauli, & omnium apo- flolorunbaliainque in honorem S.Dci genitricis Mariæ, fanctique Joonnis Bapdftx multorum linctorum collaris pgnoribiiSjCOQsecra verant) quod multis decoratum honoribus & præccptis dilatatum imperialibus videlicet I>ipini, CarobJCarlomanni>LudoVici, & Lotharii regum Francorum 9 necnon paffionibus SS. martyrum Victoris & sodorum ejus 9 fcd & aliorum specialiter > &c. tcftimonia produnt $ nam & in his occiduis partibus, | ad monachorum perfectum ac regularem tramitem Cas- fianus hinc primus emicuit, ad promulgandam circumquaque monachorum legem : quodque monasterium ita in amore Christi sponsi ambiens perduravit 9 ut in omnem terram ejus (onus exiret, & in fines orbis terra* ejus doctrina ut lucerna Fulgens luceret. Cumque diutius in tanti amoris munimine pcrduraflcc 9 obtnista prole tantz nobilitaris de vagina Vandalorum gladiiis exactor educitur, quod necare antiqui serpentis framea corrupta velle disponit, hoc extindo 9 fobolumque flore obmista viduitatis lacryma, flebilis & infelix, nixnioque felio confumptum permansit j post nempe multorum annorum curricula, temporibus sancta : Ro- manx sodis andstitiSjoannis claruit Lacris virtutibusWi- frcdiis abbas loci hujus rector. Hic ergo has zdcs condens, miris doctrinis dilatavit velle necnon pofle Viceco- mirum, seu egregii præsulis Maffiliensis. Post ejus vero obitum 9 YfkrmiS (umpsic ad regendum coenobium 9 uc ejus merito floreret in leculum, per quod cœnobiale ftu- <uum nostris in partibus accepit initium. Hoc igitur a pczdecestbribus nostris statututn* Ego Benedictus S. se- dis Romanæ ecclesix cpiscopus>& Rayambaldus Arelatensis apoftolatus T ropnimi vicarius, CXteriquc prcsiiles Galiiartnn> Poncius videlicet Maffiliensis/zujus tuitione ac patrimonio prædicta consistit ecclesia, & Lcodcga- rius archiepiscopus Vicnnensis » Pontius Valentinenhs, & Udulricus Tricastinensis 9 Franco Carpentorarensis 9 Benedictus Avenionensis 9 Petrus Aquciisis, Clemens Cavalicensis, Scephanus Aptensis, Pernis Vasionensis, Histnodo archiepiscOpus Eoreduiicnsis, Fcraldus Ga-1 picensis, Petrus Sistericensis, Hugo Dignensis, Ber- trannus Regensis, Ganfclmus Forojuliensis, Dcodarus Tolonensis, Hcdelbertus Antipalensis » Durandus Vin- riensis > Ne&axdus Nidcnfis, Amclius Seneceniis 9 dc Pondus Glanicensis 9 cum omni clero nobis commisto 9 necnon abbatum ac monachorum caterva 9 intravimus culto pondere diei de xstus, ac clericorum plurimorum di veriorum graduum, fideliumque christianorum utri- ufquc fexus fere decem millium, ad qui thalamum reparandum venimus & impenetrabili munitione firmamus, de sancitum testamur praxibus jamdicti pastoris Yfarni, necnon vicecomitum Willclmi & Fulconis in idipsum aflensum præbentibus, principibus Gaufredo dc Bertranno cum totius Provinciæ nobilibus. Igicur in unum congregati trifida benedictione Apostolico 1 privilegio prædictam ecclesiam fanctificamus, atque in pristino ablolutionis decore ponimus 9 quo omnis pœ- nitens, qui ad ejus limina tritis pastibus venerit > eccle- fix fores fibi pateant, & indulu facinora ptCcaminum, abfolutus omnium criminum squaloribus, libere ad propria redeat lztus, eo scilicet tenore, ut rransiicta peccata Gccrdotibus confiteatur 9 de dc reliquo evidenter> dc advenientibus vero ad hoc monasterium ob honorem fanctoram 9 de reverendam loci præcipimus, uc quicumque quempiam advenientium 9 vel ibi commorandum, vel ad propria rancandum, lxferit, aut damnaverit in corpore > vel in aliqua substantia, iram & maledictionem Dei, de omnium sanctorum incurrat. Si quis ergo imperator » rex 9 dux, dcc. Acta pubijce apud Maffiliam in eodem monasterio idibua Octobris > A S S I L I E N S I S. L dic ejufilcin loci consocrarionis^ anno MXL. Dominicæ incarnationis, indictione vin. iv. feri* Dominus Rayambaldus archiepilcopus Arehtensis firmavit. Petrus archiepiscopus Aquensis. Hismodo archiepiscopus Ebredunensis. Stcphanus episcopus Aptensis. Ponrim episcopus Maffiliensis. Deodatus episcopus Tolonensts. Desidcrius notarius scripsic. XVI. Littera Pontii 1L Masjiliensis episcopi, quibus confert sun&o Vigori jan&i Genejii ecclesiam. EGo Pontivs gratia Dei sonctz sedis Mastiliensts 1 episcopus, cupiens restauraxi loca servitioDei apta, ecclenam lancti Genesii, quz est sita in comitatu Masti- liensi juxta montem qui dicitur Gardia 9 uuæ nunc est destructa 9 cum COnfensu canonicarum ecclesiæ nastræ dono omnipotenti Domino 9 ipflufaue mQnasterio in honorem lancti Victoris apud Maffiliam fundato 9 dc abbati Karno, de monachis præsentibus & futuris, in eodem monasterio commanentibus, utxdificantes præ- dictam ecclesiam, scilicet sancti Genesii perpetuo teneant & postidcant 9 de pro me 9 ac succestoribus meis^ atque clero ecclesiæ nostrx inrercdTores existant apud Dominum> dcc. Facta donatio hæc anno incarnationis Dominicæ Mxi.iv. indictione xn. XVII. Charta Pontii episcopi Mafiiliensisoejusque fratrum pro santto Viliore. COnstat ahriquitus l^ati dispofitione lancitum, 1 anteriorumque industtia patrum legali jure decre— 2 tum, ut si quispiam suas res voluerit alicui dare vel coin— 1 mutare aut vendere, per descriptionis paginam id stu— * deae agere, qualiter ipfir res /labiles de inconVulsie valeant perenniter permanere. Non solum enim hujuf- modi dcscriptionis tabula viventibus & acquirentibus, aliorum poflestiones hxredum, etiam profutura, verum- etiam longo futilris, longoque post tempore succcdcn- tibus > ad cognitionem talium postcstionum, & ad tii- tioneiri carum contra adVcrsantes valde idonei. Quapropter ego Pontius Maffiliensis episcopus, fracrelque I mei> domnus videlicet Guillcrmus de dominus Goffre- dus > Acelinæ quondam filii 9 don.amus sanctæ Mariæ Dei genitricis altari quod est consecratum in ecclesia sancti VictorisChristimartyris, de eidem fancto Victori martyri > so^iisque ejus, ac nidnachis ibidem manentibus 9 eam pra : scnribus quam futuris in xtcrnum 9 pro remedio animarum nostrarum, nostrorumque parentum, scilicet ecclesiam simcti Torpetis martyris 9 quz est sita in Comitatu Forojuliensi 9 in territorio quod vocatur Fraxincto juxta mare, & torum <|uod habemus vel habere debemus in terrirorio de in terminis ejusdem sancti Torpetis, ustjue ad mare, de ipsum mare, ipsum quoque quod domnus Fulco noster avunculus ibi habet similiter in sua vita, & post suam mortem ad proprium allcdum. Terminatur siquidem ipso terra & ipieallodis ab orien- tali patre, a loco qui vocatur Laudo nari as, qui fi rus est in ripa maris de pergit per media cactimina montium 9 ficut aqua vergit, & dividit terram, & terminat terminos de Ramatuclla > de fecit per antiquum murum, qui est inter Aldistart & Pampclonam, & usquc in Ga- ronairi decurrentem 9 irfque in mare ab occidentali parte, & dividit hanc terram siincti Torperis de castri Bor- riani, ab aquilonis parte terminum ipsirm mare. Hxc omnia supradicta de quæcunque continentur infra istoS terminos & in ipfis terminis, videlicet terris cultis, incultis, pratis, pascuis, filvis, garrias 9 cum fiiis venationibus, suist]iie piscationibus, aquis, aquarumque decursibus, cum ipfis portis de salinis, omnia in omnibus quidquid habemus 9 vel habere debemus 9 nunc & in futurum 9 vel post obitum avunculi nostri domini Fulconis jam dicti vicecomitis tantum * ab in-*