Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/818

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ni INSTRU tegro donamus jam nominato sonctæ Mariæ Maflilien— > fis cænobio, sonctoquc Victori martyri ejusdem ce. nobii, & monachis ibidem manentibus, tam præ- sentibus quamque futuris in aeternum, ficut supradic- tum est, ad legalem.& proprium allodem, ut ab ha. dierno dic & deinceps habeam & postideant cum omni quietudine & pace Jrlane, fi quis ex nobis aut aliqua ulla persona venerit, aut surrexcrit ad irrumpendum hxc, non valeat vendicare, quod reperierit, verum iram Dei omnipotentis incurrat, cum omnibus maledictionibus ♦ pcnitens fuerit* Insuper componat in vinculo eidem soncto Victori optimi auri libras centum. Facta est autem hæc donatio atque descriptio anno mil- lesimo Dominicæ incarnationis quinquagcsimo sexto, indictione vm* « regnante Henrico rege. Pontius episcopus Mastiliensis firmavit. Gaufreaus frater ejus. Frater Guillelmus episcopus Toloniensis firmavit. Dominus Guillermus vicecomes Mastiliensis firmaVit, & alios firmare fecit. Fulco filius ejus firmavit. Dominus Fulco Vicecomes. Frater Rostagnus de Castrineto, dcc. XVIII. Pondus episcopus Maffiliensis Garfindx abbatijsx functi Salvatoris concedit parochiam fanitx Maria de Acuis- SI quid ex fixular ibus consti tuitur legibus solcmni- tatc fcsipturæ mandatur memoriæ, multo rectius quOd ecclesia sanciit scriptura testatur. Notum fit igitur fidelibus uniVerfis, quod ego Pontius episcopus urbis Mafliliæ sanctimonialium feminarum ad eccle- fiam * sonctæ Mariæ abbariæ omnes circa ipsam habitantes, usque ad vereres urbis muros parrocnialiter perti- neanr> in omni ecclesiastica ordinatione, nostro donatu. Hæc autem donatio seu restitutio, quoniam sic antiquitus constitifle reri fania restabatur > facta a me præsiile Poncio Mafliliæ abbatiflæ Garsindæ, quam ibi electam intrdnizayi ac consecravi, omnibusque ibi Deo setVierttibus, pratentia canonicorum meorum Jo- hannis, Stephani, aliorurr.que omnium, praesentibus quoque fratribus meis Gaufredo, Petro, & aliis pluribus, die ficilicet abbatiflæ consecrationis prædictæ. Anno ab incarnatione Domini mlxxii. inaict. xi. epacta ix. vii. idus Januarii, Luna xxm. regnante Christo, qui cum Patre & Spiritu soncto vivit & regnat per infinita siccula. Arnen. X I X. Petro episcopo Mafflliensi facramentum præfiitum a Ray mundo Gaufredi Maffilia vice comite. EGo RaimUndvs Gaufredi de Maflilia^filius Dul- celinx, juro tibi Petre Mastiliensis episcope fili Bea- tricis, quod ego non tollam tibi Vitam ruam, nec membra tua quæ corpori tuo siint juncta, & quod ego hon capiam te, Vel capere faciam, nec ullus homO, Vel aliqua femina per meum consilium > Vel per meutn consen- timentum. JurO etiam tibi, civitatem tuam, de Omnia castclla, de villas, & totum honorem Mastiliensis eCcIe- siæ, quem mOclO habes, de in antea habiturus es in episcopatu tuo, quOd. ego non tollam tibi illum ho- norem, vel aliquid de ilio honore. Et si aliquis homo, vcl aliqua femina, illa Vel aliquid de illis tibi abstule- ric, vel auferre COnatus fuerit, postquam me commonueris, Vel COmmOnere feceris, fidelis adjutor tibi ero ad intellectum tuum per fidem & fine engarinO. Et hæc omnia prarscripta firmiter tenebo, & fideliter obserVabo siCiit tu intelligis. Sic me Deus adjuvet, & hæc siincta cVangclia. Factum est sacramentum istud in Mastilia in (tomo episcopi, anno ab incarnato Domino cui. pOst millesimum, idibus Jur ii, luna Vii. Hujus sacramenti testes, Gaufrcdus Mastiliensis ecclesiæ decanus9 dcc. a In Gallia Christiana quadripartita legitur : Feminarum ptro- cloiam done infra Majpliam, in vicesomitali parte ; videlicet ut ad e r defiam. MENTA X X. Bulla Anafiafii papx IV. qua confirmat omnia Majfiliensis ecclefix bona Petro episcopo. ANastasxvs episcopus, servus servorum Dei, * venerabili Petro fratri Mafflliensi episcopo, ejus— J que succestoribus canonice substituendis in perpetuum. In eminenti apostolicæ fedis specula disponente Domino constituti, fratres nostros cpiscopOS, tam vicinos, quam longe posiros, fraterna charicate debemus diligere, de ecdesiis quibus Domino militare noscuntur, suam justitiam conserVare. Eapropter, dilecte in Christo frater Petre epifirope, tuis rationabilibus poltula- 5 tionibus clementer annuimus, & prædeceflbrum nostro- rum felicis memoriæ Innocenrii de Eugenii Romanorum pontificum vestigiis inhærenres, beatœ Dei genitricis Marix Maffiliensem ecclesiam, cui Deo stuthore præcste dinosceris, sub beati Petri de nostra protectione susci- pimus, de præscntis soripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque poflcflioncs, quæcumque bona > tam eccleliis, quam in decimis, castellis, villis, & aliis eadem ecclesia in praesentiarum juste de canonice poflidetj aut in futurum conceffionc pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium 3 lcu aliis modis, Deo propitio, poterit adipistri, firma tibi tui/quc succestoribus de illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis, moiuste- rium sstncti Salvatoris de la Sachoas, quod infra tnuroS C civitatis Mafliliæ fitum est > ciyitatcmepiscopalem cum toto territorio suo, Rocambarbaram cum yaslo circum- eunte Rocam ipsum, & vallis a muris eandem civitatem circumeuntibus : pdrtumde Porta Gallica, & quidquid habes in pqrtu antiquo, qui est inrer monasterium dc ciVitaterti, terras de Fontecooperro, Pcdaticum de territorio Alaugii de Nerrii. Quidquid habes in porca de Banneriis •, quidquid habes in Leonio, castrum Uncti Cznari, castrum Nerrii, castrum Alaugii, villam fancti Juliani, partem quam habes in castro de Pennis, cas- rrum de Mairanegas, castrum de Melna, castrum dc Aurovenes, castrum de Balcet, cum territorio de appendiciis suis, castrum Albaniæ, de duos rocetos pro eo in natale Domini &in pascha. Quicquidpræterea Pon** tius de Podio-nigro pro filio suo Aichardo in supradic- 3 tocastro Alaugii ecclefix tuæ concestit, partem tuam dc castro Evene, pOdium qui castellum Guimberti vocatur. Addentes si quidem authoritate apostolica prohibemus, nequis in eodem podio, vcl in aliis ejusdemMastiliensis ecclesiæ postcstionibus absijue astcnsu & voluntate Mas « - siliensis episcopi castrum Turen. vel munitionem aliquam aedificare præfumat. Porro transtatione quæ dc causii de qua inter te ac Gaufridumde Mastilia, & fratres ipsius controVerfia velabatur, in praesentia venerabilis fratris nostri Raimundi Arelarensis arehiepiscopi > dc aliorum epicoporum utraque parte consentiente facta est, quemadmcrcium in eorum scripto continetur, munimine præsentis paginae roboramus, & rata faturis temporibus decernimus permanere. Ecclesiam siincti Ca- nati, ecclesiam de Mairanicis, de ecclefias de Melna, E cum decimis & pertinendis carum, ecclefias de Pennis, de Nereio, de Alaugio, fancti Juliani, sanctæ Mariae in Villa episcopali, soncti Martini in villa vicecomitali, cum decimis & earum pertinendis, sonctæ Mariæ de la Sachoas, sancti Martini de Arogno, siincti Laurentii, sancti Andreæ in territorio Matliliensi ecclefias de Septimo, S. Tirsi de Cula9 S. Micrii ad castrum Gumberti, & de Sdobiiscuni decimis & earum perrinentiis ecclesiam S. Michaelis in rerritoriO Maflisiensi, ecclefias S. Marcelli cum decimis, ecclefias de Albania, S. Petri ad Vincula, sstncti jOannis deGargerio, fancti Clarix sstncti Poncii, sstnctæ Mariæ de Gemenas 9 sanctæ Mariæ de Ros, fancti Joannis de POdio, in Valle Tritis, ecclesiam stincti Martini de InsOl. de cum decimis. In ecclesiis de Auriol tertiam partem decimarum, in ec- clcsiis sancti Zachariæ vii. sol. de duos medollalios de mcllc