Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/819

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ M A mcllc, ecdesias de Villari is & Rochafbrti > de Chuia j cum decimis, ecclesiam S. Petri & S. Joannis de Signa, de castro vereri cum decimis, ecclefias de Auro- vcncs, de Bauceto > de Castclleto, sancti Victoris in territorio de Madalgas cum decimis, ecclesiam de Laza Cum pcrtinentiis. Interdicimus eriam ut nullus abbas, nullus monachus, vel quælibet alia persona excommu- nicacos, vel interdictos, qui ad Mauiliensem ecclesiam jure parodiiali pertinere noscuntur, recipiat. Decernimus ergo ut nulli omnino homini liceat præfatamcc- clesiam temere perturbare, aut eius postefliones auferre » &c. Arnen.Ego Anastasius carholicæ ecclesiæ episcopus. Ymarus Tusculan. episcopus. Ugo Osticnsis episcopus. Ego Oddo diaconus cardinalis S.Gcorgiiad Velum au* rcuin, Scc. Datum Laterani per manum Rolandi S. Ro- manæ ecclesiæ prcsbytcri cardinalis & cancellarii m. ] xal. Januarii, indictione n. incarnationis Dominicæ anno mcliii. pontificatus domni Anastasii anno n XXI. Transafiio inter ecclefiam Maffiliensem & sanffi- moniales fan fi i Salvatoris > qua ecclefiarum & parochiarum quarumdam limites definiuntur judicio Petri Majjiliensis, & Raymundi Antipolitani epsscoporum. IN nomine Domini nostri Jesii Christi tam praesentibus quam futuris pareat hominibus, quod ego Petrus ecclesiæ Mafliliensis eniscopus, de conrroversia quæ erat inter canonicos Marfilienles, Sc sanctimoniales simcti ( Sanatoris de las Acuas, cum diutius prædicta controver- sia seu querimonia more judiciorum ante nos ventilaretur, auditis hinc inde rationibus Sc allegationibus, consilio Raimundi Antipolitani episcopi, Sc aliorum pientum virorum, scilicct Guillelmi siicristæ Arelaren- iis. P. isnardi, Raimbaldi de Nicea, Isnardi de Olio- las, talem transactionem Vel finem fiximus. In primis dc quæstione alaudii quartam.partem veteris alaudii » Sc quartam cascarum, & lextam decimarum sicut antiquitus .habuerant, fanctiinonialibus adjudicavimus. De quæ- ftiOne itemCaze, unde canonici conquerebantur, quod sanctimoniales diu poflederant, monialibus attribuimus. ControVerfiam vero seu contentionem quæ tunc tempo- xis inter eos erat maxima, de terminis parochiarum S. Martini & S.Mariæmonialium sic terminavimus, ut ca— I nonici ordinationem, SCU jus parochialc in sdiclum ha- beanc, illius populi qui habitat vel habitaturus est a veteribus muris civitatis, usque ad portale quod estjuxca mare, quod est juxta domum Petri Delbofcher, Sc inde tendit per vetus vallum usque ad aliud portale de Parpillini, & a portale recta linea usque ad vallum dc Rocabarbara •, Sc hunc populum canonici recipiant in ccckfia B. Martini, sive in ecclesia nova quam facianr, & ita proVideant auod juste conqueri non pOstit. Reliquum vero pOpulum a praedictis portalibus fieu terminis usque ad Vallum-noVum, & a Vallo-noVO usque ad monasterium S.Salvator is de las Acuas, ecclesia S. Mariæ ordinandum adjudicavimus.Quicumque vero parochia* norum habitantium a veteribus muris civitatis, usque ad prardictum terminum monasterii S. Salvatoris in cimi ter io S. Mariæ vel S. Martini sepeliri volueri^salvo jure matricis ecclesiæ, Sc in sopeliendo & in mortalagio liberam eis ficulcatem concedimus. Baptisterium vero sanctæ Mariæ, & Cincti Martini, Sc sancti Cannati majori ecclesiæ sanctæ Mariæ, utpote matrici, ad judicavimus. Hæc autem omnia quæ fu pr ad icta sunr salvaau- ctOritate & jure episcopali utrique parti concedimus, & hæc omnia sicut supra scripta ftint, pars parci laudavit. Facta sunt hæc anno ab incarn. Domini mclxiii. in. idus Martii, luna v. epactaxiv. Frederico imperante, in præsentia domini Petri Mafliliensis episcopi, & domini Raimundi AntipOlitalii episcopi, Aicajdi præpositi Mafliliensis, Aicardi de Tollon. Aicardi dc Auriol. Pcrri Martini, Rainaldi de Cuges, Sc multorum aliorum. Alexander fcripfit. Tomus 1. S S I L 1 E N S I S. 113 XXII. Littera Geraldi Ademari Montilii domini » comitis Mafliliensis, & Mobilia ejus uxoris, &c- quibus confirmantur Petro Raimundi episcopo Mafflliensi antiqua pa&a. GEraLDus Ademari dominus Montilii, viccco- mes Mafliliensis, & Mabilia ejus uxor domina Montilii viceeopiitista Mafliliensis^ approbamus & confirmamus vobis Petro Mastiliensi episcopo, & Hu- eoni Maffiliensi præposito, compositionem jamdudum factam inter Petrum Mafliliensis ecclesiæ episcopum ex una parte, & vicecomitcm Mastiliensem, scilicet U « I Gautridi dictæ dominæMabiliæ avum > & Bertnndum fratrem ejusdem Ugonis, Ueonem Gaufridi Sardum nepotem eorum, filium Gaufridi de Maffilia cx altera > in manu Raimundi Arelatensis archiepiscopi, Raimundi Carpentoratcnsis episcopi, Scc. præcipimus quod figilli nostri munimine confirmerur. Actum est apud Mon- tilium in camera in qua jacebat domina Mabilia in partu de Raimundo filio suo, anno incarnationis Domini- cx Mccxv. x. caicnd. Maii, inpræsentia Sc testimonio Petri Mafliliensis episcopi, Raimundi Juliani Aquen- sis archidiaconi, Mafliliensis canonici, Ugonis de Burgo Mafliliensis canonich XXIII.

Charta V^illelmi Majfiliensis vicecomitis de dono villa de CampaniassaCtoGuamerioabbatisan- cti Vilioris. IN spirante omnipotentis Dei misericordia, & ejus pia annuente clementia > qai mon vult mortem pecca- toris, sed magis ut convertatur & vivat, ego Villel- mus vicecomes Mafliliensis dum jacerem in lectulo meo in infirmitate quam mihi idem Dominus dederat > cir- cumstcterunt me fratres monasterii beati Victoris, Wi- fredus scilicet præpositus ipsius monasterii a ddmno abbate Guarnerio constitutus, ac reliqui fratres, Sc sicut mos est fervorum Dei, cœpcrunt mihi suggerere quatenus siecularcm militiam relinquerem & Deo militarem, multa de sanctis scripturis nunciantes. Ego autem > sermonibus eorum compunctus gratia Dei comam capitis deposui, & fecundum regulam sancti Benedicti habitum monachalem suscepi, Sc super ea quæ in saniraxe mea jam olim eidem monasterio beati Victoris martyris dederam, id est villam Almis cum omnibus adjacentiis ac terminis suis, nunc etiam pleno sensii ac plena memoria, propter remedium animæ meæ, facio hanc donationem omnipotenti Deo & tincto Victori, Sc abbatibus ac monachis in eodem loco servientibus de ipfa villa quam vocant Campanias, de ipfa scilicet medietatem meam, quam egO propter vesti donis causiim ibi habeo vel habere debeo cum omni integritate, absque ulla diminutione, cum terminis Sc adjacentiis suis, sicut ego in vita mea tenui ac pofledi, sic omnia dono, cedo, atque trado, sicut jam dixi, omnipotenti Deo & domi- E no meo sancto Victori, qui me temper in omnibus ne- ceffitatibus juvit, Sc nunc me per intcrceflionem suam ad facram militiam venire fecit. Sunt namque confortes de ipsa villa supradicta Campanias, de uno fronte terra de Buco, de alio fronte terra de Pino, de alio latus usque in quarto, de alio vero latus confortes usque ad stantes quz siinr contra Marignana. Sane si jui$ nos s aut succestores nostri, aut ulla opposita persona » qui contra hanc cartulam helernofinariam ire, agere, aut irrumpere voluerir, imprimis maledictio Dei Patris omnipotentis, & Filii, Sc Spiritus sancti incurrar, Sc omnia agmina sanctorum apostolorum, martyrum, confestbrum, virginum, Sc insiipcr damnatos damnetur Sc cum his qui in inferno siinr crucietur. Neque in hoc sirculo, neque in futuro veniam nullam accipiat, Sc insuper componat in vinculo auri libras cc. & in an-