Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/820

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


H4 I N S T R U tca donatio ista firma & stabilis permaneat omni tcm— A pOrc. Facta oirta donatione ista in Mastilia civitate, anno incarnationis Domiaicx 1004. idibus Octobris, regnante Rodulfo rcgc. Ego Willelmus qui hanc donationem istam fieri juiu, & manu mca roboravi. Domnus Pontius episcopus firm. Guillelmus frater siius firm. Ful- COnhnn. Aicardus firm. Ermcngarda mulier D.Villclmi fimi. Lambcrtus firm. Adcmars filius Guillelmi firm. Lecxlcgarcb filia sua firm. Austrus firm. Aecclena. firm. Villelmus & Pontius filii sui firm. Rostagnus firm. Isnardus firm. Leotardus firm. Rotbcrrus firm. Vil- Icimus filius Ricardi firm. Willelmus de Rance firm. XXIV. Littera Bcnedilti papa IX. de consecrationc eccle— p fix sanlti Victoris MaJJilicnfis. >o C Upernx divinitatis potentia, &c. Hoc igitur a O prædccctsoribus nostris statutum, ego Benedictus sanctæ sedis Romanx ecclesiæ apostolicus 9 de Raiam- baldus Arelacensis appellatus Trophimi vicarius, cere- riqnc præsiiles Galliarum, Pontius videlicet Mastiliensis, cujus tuitione & patrimonio prædicta consistit cc- cksia, & Leodegarius archiepiscopus Viennensis, Pontius Valcntinenns, Udalricus Tricastrensis, Franco Carpentoracensis 9 Benedictus Aycnionensis, Petrus Aqucnsis, Clemens Cayallicensis, Stephanus Aptensis, Petrus Vasioncnsis 9 Hismodo archiepiscOpus Ebrcdu- nensis, Feraldus Vapincensis, Petrus Sistcricensis, Hu- goDigncnsis, Berrrannus Regiensis > Gaucelmus Fo-C rojulicnsi », Deodatus Tolonenhs, Eldebcrcus Antipolitanus, Durandus Vinciensis, NectardusNiciensis 9 Amelius Senecensis, & Pontius Glannicensis, cum omni clero nobis commistb, necnon abbatum ac monachorum caterva, qui a vinea patrisfamiliæ denario beatz remuneracionis laboraturi intravimus tuito pondere diei & æstus, ac clericorum plurimorum diversorum graduum, fidcliumquc Christianorum utriusque fere decem millium ad ejus talamum reparandum Venimus 9 dc impetrabili munitione firmamus, de sanctificatum te- ftamur precibus jam dicti pastoris Isitrni, necnon vice- comitum Willelmi & Fulconis : id ipsum astensiim præ- bentibus principibus Gaufrido & Bertranno, cum totius provincix nobilibus, credentes Salvatoris dictum dicentis : Vbi duo vel tres congregati fuerint in nomine D meo, in medio eorum sum, de quodcnmque petieritis patrem in nomine meo dabit vobis. Igitur in unum congregati trifida benedictione apostolico priyilcgio prædi- ctam ecclesiam sanctificavimus, atque in pristinoabfo- lutionis decore ponimus, quo omnis pœnirens, qui ad ejus limina tristis paflibus venerit, ecclefix fores sibi parcant, de indultis facinoribus peccaminum, omnium criminum fqualloribus absolutus> liber redeat ad propria lærus, eo scilicet tenore, ut cransocta peccata sacerdotibus confiteatur 9 & de reliquo emenderur, dcc. ActapubliceapudMaffiliam in eodem monasterio, idibus Octobris, die ejusdem confecrationis 9anno mxu incarnationis Dominicæ, indictione vm. dcc. XXV. E Pontius episcopus Maffiliensis san&o Victori dat ecclesiam fancti Gcncfii. EGo Pontius gratia Dei sanctæ sedis Mastiliensis episcopus, cupiens restaurari loca scrvitoribus Dei apta, eccleiiam S.Gencsii, quæ est fica in comitatu Mas~ sllicnfc, juxta montem qui dicirur Guarda, qux nunc cst destructa, cum conlensix canonicorum ecclefix nostrx, dono omnipotenti Deo 9 ipfmsque monasterio in honore sancti Victoris apud Maffiliam fundato, & abbati 1 farno, & monachis pratentibus & futuris, eodem IDOnasterio commanentibus, ut ædificantes prædictam ecclesiam, scilicet farcti Genesii, perpetuo reneant dc pcflidcant, & : pro me ac succefforibus meis, arque clc- MENTA ro ecclesiæ nostrx intcrcestorcs existant apud Deum. Si quid vero concccfaitc Deo fidelium largitione eidemec- clesix fancti Genesii allatum fuerit, cujufcumqucpos- festionis aut substantiæ 9 sinc juris cujus fupradicta donavimus. Igitur ego Pontius episcopus venerabiles fijc- ccflbres meos per Dei nomen deprecor de obrcstor, ut hoc mez devotionis munusculum prædicto monasterio pro restaurationc ejusdem ecclefix amore Christi collatum, eadem dilectione firmiter stabilianr & reneant > ac corroborent inconvulsiim. Si quis vero, qiiOclabfir, quodque fieri omnimodo nolumus, violare voluerit hanc rcstauracioncm vel donum, sciat se actu sanctæ ecclesiæ extraneum > Dciquc maledictione pcrpcrualirer damnandum* Ego Pontius episcopus firmavi 9 de clericos meos ut Armarent rogari. Facta donario hxc anno incarnationis Dominicæ mxliv. indictione xu. Eodem anno sanbliPromafii ecclesia datur monafteriofan* Hi VlHorii Majfiliensis, cui inprimis fubfcripfit Geraldne episcopus Siftaricensis. Eam confirmavit synodus habita apud Barbaras in pago Vedascino 9 per legatum Nicolai IL Vide Rusfutm juniorem in differt at. de comitibus For- calquer. sub Nicolao II. anno circiter 1060. pag. 66 ; XXVI Charta donationis Pontii Willelmi vicccomitis falfa monafteriosanifi Victoris. IN nomine sonctz de individuæ Trinitatis s ego Pan— 1 cius Willelmi viceœmiris filius, de incerto vocatio— J nis meæ die sollicitus 5 subico enim supcrvcnit rcpcn—’ tinus interitus 9 propter quod ipsi : Dominus vigilare nos ammonec > nescimus enim quando iosc sit \ nam fi forte aliquid boni agere cogitantes differimus > in ilk die peribunt omnes cogitationes nostrx. Volo ego vivens de sanus domino confiteri, & voluntatem meam per scripturam firmari, ut fi mc praeoccupaverit subi « tanea mors, non valeant postcri nostri meam animam hereditatis suae privatione damnare > nihil enim cuna inveniunt omnes Viri divitiarum in manibus fiiis 9 nili quia, si quid omnipotenti Deo viventes & volentes obtulerint : Arnen dico vobis 9 ait Dominus 9 non perdet J mercedem fuam. Propterea cgQ vivus de famis in mea < recta memoria præsons cestamentum facio 9 non ulc quale fblec este quandiu quod potest denuo comuuri 9 fed ut sit hxc carca donatio firma 9 stabiUs, quam nec ego ipsi : neque ulla perlbna poffic… destruere 9 sive agere contra illam, per quam dono ego Pondus omnipotenti Domino & sanctæ Dei genitrici Mariæ, & fkn- ctO Victori gloriosistimo martyri de monachis inmo nasterio Mallii i enti domino servientibus præfcnribus qui mc supcrVixerint de fururis in manu abbatis Bernardi omnem honorem etiam in quantiuncumque nunc habeo, aut ad diem mortis mear habuero, si ablquc herede legali de corpore meo mortuus fuero. Si aurem verum fMii mei absque filiis tnorcui fuerint, similitei : honor illorum 9 qui nunc nostrum cst, sancto Victori remaneat, & ira volo progenie mca deficiente monastc- rium fancti Victoris scmper nobis in hereditatem succo* dere 9 quatenus fidelium Dei servorum congregatio pro animabus nostris Dei misericordiam debeant exorare. Villam aut Cabaciam absolutesiincto Victori per mortem meam relinquo 9 etiamsi heredes habuero, de in manu abbatis de monachorum dono > affirmo limilircr omnia quxcunque Josfredus frater meus in Fraxenero fancti V ictoris post morccm dederit sive relinqueiir, id cst castellum Grimaldi 9 cum omnibus qux ad cum pertinent. Er Miremus similitcr castellum cum omni territorio suo de Rcvestum, quod vocatur illa Mora, cum omnibus pertinendis suis. Hxc omnia de rorum quantum supradictus Gatcr meus in Fraxinero sancto Victo, ri dederit, ego 80110 & firmo Domino & Gnctx Mariæ 9 sanctoquc V ictori 9 de monachis Maflilicnsibus Eræscnribus & fusuris, in manu abbatis Bernardi per anc fcIipturam. Ego Pontius supradictam donario* nem per hanc chartam HnnaVi 9 de cestcs firmari roga-