Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/821

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ M vi. Fulco vicccomcs frater ejus firmayit. Aicardus fra— b ter ejus iinnavit. Anno ab incarnar. Domini mlxxiV. XXVII. Pontii Ruthencnfis episcopi pro sanffo Viliore. * T N nomine omni potentis Dci ego Pontius Dei gratia • JL licet immeritus Rutcncnns cCclcfiæ practul, torvorum Dci justis petitionibus annuere fici ens, atque eorum Geris precibus praesentem futuramque promereri Glutem ex his qux ad corumdem servorum Dei utilitatem proficcie postint aliquid i piorum ustbus dcscrvien- diim tradere, prout poflibilitas mcæ paupertatis finit, decrevij Videlicet ecclesiam sancti Amant ii cum ecclesiis & omnibus qux ad camdcm ecclesiam pertinent ; videlicet eccleiias de Boadone, & ecclenas de ] Stagno, & ecclefias sancti Electi de subtus Belvider, & inultis aliis quocunque fuerint loco ad (c pertinentibus. InstIper donoecclesiam siuictæ Marix de Akafagia, & eccle. : am de Rivioria, & ecclesiam sancti Petri de Colnaz. bono præterea ecclesiam sirnctæ Mariæ de Li- menrone, & ecclesiam de Mustogol. Dono etiam ec- clelutn simcti Mich.xlis de Castcllo-novo, & ecclesiam san.Marix parochialem, & ecclesiam sancti Bauuilii. Dono & laudo de confirmo Vabrensc monasterium, civn mon stcriis de ecc esiis ad SC pcrtincntibusj virlclicet Ninccuse& Ferret, de sancti Severi, de simcti Hippolist de monasterium de Vcrnia cum appendiciis eorum » monasterium sancti Caprasii de Petra cum ec- desiis ad fe pertinentibus > videlicet ecclesiam de Ver- xols, de aliis ecclesiis^ Dono etiam similicer ecclesiam ( sancti Gcncsii in calle Olti, de eccleliam Dcfijaget, dc eccleGam « TArmagnag, & ecclesiam sancti Salvatoris de Grandi folio, de ecclesiam lancti Victoris de Cam- bolas. Dono de monalterium sancti Petri, de £ui£ti Leontii 9 cum ecclesiis sanctl Petri de Aisobre, de lancti Scephaii ad Vivarium > de ecclesiam sonctz Maiiæde Ecclesia-nova, & ecclesiam de Mauriaco. Dono limi- lirer monastetiuni sanctx Mariæ de Amiliano. Hxc omnia siipradicta cum aliis omnibus legaliter de legitime id se pertinentibus trado, cedo, dono, de conhrmo cum conlenso & voluntate canonicorum meorum, vi- deltcet de ecclesiæ Eliorum Bemardi Ysorni archidia- coni, de Odalrid archipresbyteri, de Deodati sacristx, Ingelbcrti, & nepotis ejus licrntrdi, de Deodati diaconi, & R ai mundi Petri, sicut domnus papa Gregorius £) sua auctoritate donaverat de confirmaverat S. Victori, dc Mafliliensi monasterio, de abbati Ricardo, de monachis pratentibus & futuris, cum aliis omnibus quæ in Rutcncnsi episcopatu adquisicrint, tam in ecclesiis in aliis ^tonoribus. Si quis aurem episcoporum, ericorum, aut secularium hanc authoritatis nostra : cartasn annulare tencavcrit, nullatenus hoc agere poiSc> £ed hjfc autoritatis mcz cx ta firma de stabilis in perpetuum maneat, & qui hanc irrumpere voluerit, a contortio fidelium Dei alienus exillar, nifi refipueric *, insuper compCiut in vinculo auri pondus c. Lbrarum. Facta est hæc carta anno ab incarnato Dei Verbo MLXxxii. revertente me pccc tore episcoro a concilio Romano, sub præfentia & auctoritate domni papæ GrcgoriiVII. celebrato.. XXVIII. E Paschalis papa H. enumerat & confirmat S. Victori omnes pojstjjiones. PAsch Atis episcopus servus fervorum Dei, dilecto in Christo filio Ottoni abbati Mastiliensis monasterii, & ejusdem succestbribus regulariter substicuen- dis in perpetuum. Apostolicæ sedis auctoritate debito- Se compellimur > pro universarum ecclefiarum staru agere, de earum quieti auxiiiante Dumino prOVidere. Eapropter petitionibus tuis, tili in Christo caristime Otto, non immerito annuendum censunnus, ut M.is- fllienCc monasterium cui Deo auctore præades, ad prz- dccelsorum nostrorum Gregarii VII. & Urbani II. Tomus L ASS ILIENSIS. 1 exemplar 5 apostolicx fcdis privilegio muniremus. Pcx praesentis igitur privilegii paginam tibi ruiscjUe suc- cellbribus, quæaprædictis pontificibus sunt hrmata, firmamus, videlicet in Arelatensi parochia monasterii fandorum Gcncsii de Honorati ecclesiam S. Pccri& S. Trinitatis de Fanobriculo > SS. Sergii & Bachi in Ca- margis, ecclesiam siuicti Cxsorii de Villanova » lancti Ccurii de Bodcnenc, cellam S. Micbaelis de Barzane- ges cum capellis suis, S. Victoris de Mæmana, sancti Heymetis. In episcopatu Avinionensi cellam sancti Saturnini, sanctx Mariæ de Roccamartina, sanctæ Marix de Mirano. In episcopatu Cabillonensi, monasterium S. Marix, sancti Verani de Valle clusa, ecclesiam sancti Juliani > cellam sancti Michaelis de Balina, parochiam sancti Agoldi, ecclesiam fanctz Fidis. In epis- J copatu CarpentOracenfi, cCclcfiam parochialcm de Ror- ca, cellam sancti Romani, sanctae Marix de Vella- loue, monasterium S. Felicis de Vennesta. In episco- patu Valens, monasterium sanctx Mariæ > lancti Victoris, stmcti Petri de GrauscllO, ecclesiam parochialem de castro Malancena, sancti Michaelis 9 □. Petri cum capellis suis, lancti Desiderii t S. Martini, S. Mariæ, S. Sepulchri, capellas de Albarusco > ecclesiam sanctx Mariæ de Vellis, de Mirabel, S. Bladii, sanctæ Marix deVillanova, & medietatem omnium ecclesiaruin 1’arochialium de Valle-pladiani. In cpiscOpatu Maffi- iensi ecclesiam S. Petri ac Paradiso, S. Ferreoli/anftæ Marix, S. Margariræ, cellam S. Genesii » S. Justi/ancti Mitri, sanctx Marix de Evola, S. Michaelis de Plano > S. Pontii de Geminas ; ecclesiam S. Johannis de RoC- } cafort, S. Pauli de Carnot, fan&x Marix de Cczcref- cæ, S. Damiani, parochialem ecclesiam de Cadeiracum capellis suis, cellam S. Petri de Auriol cum parochia ejusdem castri de capella > cellam Zachariæ > ecclesiam S. Victoris dcSaVard, parochialem ecclesiam Castelli nautis cum capellis suis, cellam S. Victoris dcCausido » S. Jacobidc Alniis cum tota villa, ecclesiam S. Victo- ris, Sanctæ Mariæ de Balma> S. Cafliani, cellam S. Saturnini in castro S.Cannari ; ecclesiam S. Andreae. In Tolonensi cpiscopatu, ecclesiam S, Mariæ de Sexfiir- nis, S. Joannis de Crota, S. Nazarii, cellam S. Victoris de Insula » S. Joannis de Ferleda, ecclesiam sancta* Trinitatis, parochialem ecclesiam de Solariis > lkncti Michaelis de Eiras > cellam S. Benedicti, S. Bartholo mxi de Bclgensier > S. Martini de Corias, S. Joannis dc Pctiafoco, ecclesiam parochialem ipsius castri cum capellis suis, S. Martini, S. Maria : de Colobreira, ecclesiam parochialem S. Poncii ipsius castri, S. Cedomi, S. Marix dcDcxcfa 9 S. Laurentii de Pinee, S. Victoris de Carnola, & S* Michaelis. In episcopatu Aqucnsi ecclesiam S. Petri, cellam S. Petri de Gardana > ec- clcsiam S. Valentini cum capellis suis, S. Andrcæ de Bstc, cellam S. Ypoliti, ecclesiamde Vcllana, cellam S. Ma- rix de Nicar > S. Joannis de Segia, parochialem eccle- iiamS. Petri de Caudalonga > S. Germani, ecclesiam de Venel, S. Michaelis de Fuci cumparochiali excidia, cellam S.Petri de Favarico, ecclekam S. Juliani de Podionigro, S. Petri & S.Victcris in castro Tretis, ccl- lam S. Trinitatis, ecclesiam parochialem sanctz Marixs capellas simcti Andrcæ, S. Cecilix, S. Michaelis de Castellar, ecclesiam parochialem de Roccafolio, sancti Audcrti, ecclelidm parochialem de Porcils, S. Antonini de Barda, S* Servi, S. Pemati de Rosceto cum pa- rochiali ecclesia, S Poncii de Podio Lupario cum pa- rochiaii ecclefia, S. Pancracii > S. Mariæ de Sale, ec- clesiam parochialem cie Porreiras cum capellis suis a monasterium sancti Maximini » S. Mitri, ecclesiam S. Srephani de Fur > S. Simconis de Auriac, cellam sanctx Mariæ de Brusa, S. Marix de Sporrone, de parochialem ecclesiam S. Fidis Arciga, cellam S. Srephani dc Trefle, S. Victoris de Gontarclle > S. Victoris de Adonia, ecclesiam parochialem de Laberbent, S. Martini de Toulant > S. Leodegarii, S. Raphael, ecclesiam parochialem de Rogerio de Caudalonga, cella.n S.Sce~ phani de Torreyes, ecclesiam de Graleu, S. Juliani dc Gailbk, sanctæ Mariæ, cellam S. Pcrpctuæ, S. Petri, Pij