Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/822

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIAE MASSILI ENSIS.

117

animarum ab eo reci ientPriorilla vero & capellanus pignori obligando, aut quavis alio alienandi enete ·

ſive capellani monialium, licet donati fuerint Ciſtercienſis ordinis, ſimiliter obedientiam domino Maſſiliæpiſcopo promirent, ſalvo tamen ordine Ciſtercienſi ; & iidem capellani ad ſynodos ipſius venient, St ſinodum conſuetum procurabunr præpolitus, & canonici, & clerici, & quicumque ſuerint de corpore domus ſedis Maſſiliæ 5 ſive per ſe, ſive cum ſociis competentibus venerint, ibi ſemper rocurationes ſibi, St beſtiis ſuis juxta poſhbilitatem omus, honeſte locum habebunt, ſine carnibus tamen totius mortalagii & relicti, quod dictæ domus operariæ, ſacriſtiæ, perſonæ vel perſonis, vel menſæ, vel quocumque alio modo, dummodo occaſione ſepulturæ provenerit, in rebus mobilibus, vel ſe moventibus, omnium ibi ſepulturam, ſive firetint de parochiis a caſtello Geminatum ſive aliunde, undecunailque ſuerint, ſive fuerint de Maſſilliæ epiſcopatu, ſive Ymr IffiIliiſceffiiciffii Licttiffijmi, & coemetetiis ipſius, de quibus inferius dicetur, omni fraude, & machinatione remota, fideliter & libere domino Maſiliæ epiſco, & t majori eccleſiæ . quattam & EIIIIffdEIIJLEIſiTepiſcopII1Iffiepiſcop 23 libus, quæ inter terminos Maſſilienſis epiſcopatus vobis relicta fuerint, quæ ſine parte domini epiſcopi, Sc ſimnicfliffarliii 52 & 1 ELRTAEIAEIIU majori eciileſiæ reddetis. pDe ipmmo ilibus vero illoruni qui ibi ſepulti fuerint, ſi illa immobilia in Maſiiliæ

epiſcopatu vobis relicta fuerint, tribus partibus vobis C

retentis, quarta eccleſiæ, in cujus decimatione erunt, ſiſi-3 ffdlhlidci AIilgmffi :anltnilirlpſiſis vobiſlpærvenTherrits, ſi mobile fuerit, iliud in tres artes æquales dividetis, quarum unam domino M iliæ epiſcopo, aliam maiori eccleſiæ, tettiam eccleſiæ Albaniæ reddetiſ; ſi vero immobile, duabus partibus vobis retentis, tertiam eccleſiæ Albaniæ, ſine parte domini epiſcopi, & majoris eccleſiæ reddetis. Panni vero integre ſine parte domini epiſcopi Ec parochialis eccleſiæ, majoris erunt. Totius mortalagii & relicti, Thquqd de paThtochianis civi-tatis Nalſiiliædvitipz Iflcteiict ſſiIiaſiilffiIiǽ LIſcopo &

majori eccleſiær detis diſtribuendaminrer eo, prout D

in ſuis ſcriptis autenticis, exceptis pannis, qui ſine parte domini epiſcopi, & parochialis eccleſiæ, proprii ſunt eccleſiæ majori. Q1icumque infirmitate detentus dictæ domus ſe fratrem fecerit, ſive habitum ſuſceperit, ſive non, & illuc pedibus ſuis venerit, aut ductus, aut portatus fuerit 3 ſi de infirmitate illa obierit, omnium ab eo relictorum, ſi mobilia fuerint, dominus Maſſilienſis epiſcopus, Sc major eccleſia ſuam quartam integram habebunt, exceptis pannis, quorum quartam cIff iſſi-8:21: IILIElIIIPIſIIIAe 31 bilia, Sc in Maſhlienſi epiſcopatlire, eorum quartam, eccleſiæ, in cujus decimæ erunt, reddetis. Si vero non obierit, nec dominus epiſcopus, nec maor eccleſia, nec parochialis eccleſia inaliquid habebit c omnibus tetris, cultis, novalibus, pratis, vineis, & hortis, uas in Maſſilienſi epiſcopatu aquiſicritis ropria 9 ves ad factariam feceritis, ſive de fachatia cl;bitis. Dominus Maſſiliæ epiſcopus, vel major eccleſia, ibieccleſiam vel eccleſias habet vel ehabent, ad quam, vel quas decimæ pertinent, illi eccleſiæ, in culus decimatione terræ, novalia, prata, Vineæ vel horti erunt, vel ubi major eccleſia partem decimationis habet, ut in valle caſtelli aurioli, medietatem decimæ reddetis. Integre domum ſancti Pontii, & eccleſias prædictas mm ertinentiis Sc itis . Th:II. epiſcop2 ; tIzI;ː. 1 . II:I: bi ſucceſſerint, liceat iis in toto, vel in partein aliam religionem templariorum, hoſpitaliorum, aut quorumlibet aliorum religioſorum, donando, permutando,

aliquo tempore tranſferre 3 quæcumque in mo S Pontii abbatiſſa vel prioriſhr fuerit, vel alia perſona,

uæ vice ipſarum domus adminiſtrationem habuerit, llarim ſuſcepta adminiſtratione, corporaliter iurabit ſuper ſancta quatuor Dei Evangelia domino Maſſilienſi epiſcopo, & præpoſito majoris eccleſiæ, ſe omnia ſupradicta fideliter rata, & firma tenere, & illibata, Sc nunquam obtentu alicujus indui gentiæ, & rivilegii habitæ, vel habiti habendæ vel habendi, ve aliquo alio 1:51 :ſimiiſ3. 32f. epiſcopEiiilũeeſill curiit; prædicta ipn aliqſio vcniretiſII poſt trinam communitionem a domino Maſſiliæ epiſcopo vel præpoſito canonice factam, licebit tam nobis, quam ſucceſſoribus noſtris, domum ſancti Pontii, & eccleſias rædictas, cum omnibus excrementis, & melior ationiſius, autoritate noſtra, ec ſine omni veſtra, aut ipſorum contradictione, ſicut rem noſtram propriam intrare, Ec reeſtet-5attigiſſes: riiquſi tdjlùiefliiũi bus, vſi irIſimobilibus, occaſione ſepiilruræ, vel relictis aut donatis, contra vos aliquam queſtionem auc controverſiam moverit, & ratione parochiæ aliquid lnde a vobis evicerit ex pacto portionis, quæ derebus illis ad dictum c iſcopum, Sc ad majorem eccleſiam ſpectant, prout upetius expreſſum eſt, non ideo minuentur. Et ego Garcenda mulier pra-dicta omni privilegio Sc indulgentiæ, & etiam generaliter omni juri, 32 Fiaſte-: pLiz IIIIII. ISEaILI omnia præmiſit eo modo quo dicta ſunt, bona fide & ſine omni dolo, per ſolemnem ſtipulationem, promitto inviolabiliter cuſtodire, nunquam ln contra venire : ſic Dominus me adjuvet, & hæc tacta ſanctaque quatuor Dei Evangelia. Actum Maſſiliæ adCanonicam. in eccleſia beatæ Mariæ ſedis Maſſiliæ, coram ad hoc convocatis ſubſcriptis teſtibus, nternundo prepoſito Aquenſi Fulcone abbate Floregiæ, R. de ſancto Geor-

io, & Guillelmo Mcnqucrio monachis, R. J ulliano, eetro dc Jocone capellano ſedis, Guillelmo Joanne ſacerdote, R. Michæle, B. Durando, Gaitaldo, P. de Betra, G. Bernardo, Roſtagno Donatio, G. Satandi, G. de Templo, Joannc Martini, P. Guinbetti, B. de Malavalle, Ugone Brenn de Geminis, Gillio Simeonis dc Villavetere Cabillone, Elia de Tolone, BeiuiiierciiſſffiThI 2 hgſſiThi 3 Ad majorem vero preſentis aginæ firmitatem apoſita ſunt Be ſigilla dicti domini R. Maſſiliæ epiſcopi, capſitſiThli ſedis Maſſiliæ, & prædicti F ulconis Floregiæ a aris.

Noſter Edmnndas Mamm exploravit archivum eccle u majoris Maſhuenfis, ubi invenit litteras fundationis a batiæ S. Pontii in multis diſhre ames abiis, que fiapra ſunt excuſe. 1. hæ litteræ datæ une anno not. non 1205.

2. non Rainm nomen habentſed Fulconis. Hac ſupra notavimus in Falcone epiſcopo.

XXX.

Bulla Urbani apæ V. ex abbate & monacho Maſ-

iilfinfi, a monachos Maſilienſes tunc abbate c ituros.

U Runa; epiſcopus ſervus ſervorum Dei, dilectis filiis conventui monaſterii ſancti Victoris Mal:

1262.

Eaari-biv-

ſiiienſis ad Romanam eccleſiam nullo medio pertinentis,

ac proprii abbatis regimine n nc carentis, ordinis S. Benedicti, ſalutem & apoſtolicam benedictionem. Ro8OE geomfexſtcigiſtitffiaus, tlenenſDſuper orbiſrp: cipiiſim, rlli-ei;ilieſirtler :ccleſiis & vſiiigſiiſietſiſnilpſis, p pro tempore, exemptionis, & aliarum diverſarum gratiarum privilegia concedere conſuevit, ſed profecto eccleſiis ee monaſteriis illis, in quibus drfficultus, ſa-

A uæ net-i Rſl Obre-