Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/827

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ T juanfiones > vel piratas faciendas, aut fidejulsorcs tol— A lendos, aut homines ipsius ecclesix, tam ingenuos quam fcrVOS super terram ipsius commanentes, distin- gucndos, nec ullas rcdibitiones > aut illicitas occationes requirendas, nostris vel foturis temporibus, nec ea qux supra memoravimus, exigere penitus præsumat ; led licear præfato pratuli, iiiisquc silcccflbribus res praedictae ecclesix fub tuitionis atque immunitatis dcfcnsio- ne j remOCa totius judiciaria* potestatis inquietudine > quieto ordine postidere. Donamus etiam de concedimus J>rxdictæ ecclesiæ, atque Guillclmo episcopo & succcf- oribus ejus Nativum-laxum, quod antiquo vocabulo Tutela vocatur » ea condicione & authoritate, ut nullus judex publicus 9 nullus comes, nulla potestas ibidem habitare præsumat, aut munitionem aliquam con- struere, nisi przdictus episcopus, aut fticceflores ejus. B Hujus rei testes else volumus episcopos Amcdcum Losa- nensem, Arducionem Gebennensem, Conradum * Var- macientem ; duces Henricum Saxoniæ, & Welfonem. Ego Centolfus * regis cancellarius recognoVi. Data Vormacix anno ab incarnatione mcliv. anno tettio regni cius. IX. Palla foderis miti inter Bertrandum episcopum S. Pauli Tricajlmensis, &c. dr Raimundum Tolofo comitem. ANno incarnationis Mccii. menso Decembri. Ego Bertrandus de Petralita Dei gratia Tricastrensis episcopus, cum voluntate canonicorum ecclesix sancti * Pauli 9 & militum atque burgensium ejusdem civitatis, cognOlcentcs totius episccpatus & ecclesiæ efle communem utilitatem i bona fide per me & succeflbrcs meos promitto vobisRaymundo eadem gratia duci Narbonæf comiti Tolosano, marchiont Provinciæ, reginæ Cons- tantix filio, & succestbribus vestris, cjuod omnes homines in placito & in guerra vos fideliter adjuyabo, cum civitate Tricastina, & cum castro de Balmis, & cum villa sincti Restituti, & cum medietate Camareti. Et fi aliquod castrum vel munitionem de cætero adqui- fiero, cum eisdem vobis fideliter adjuvabo. Ec hac dc causii vobis osculum in lignum fidelitatis dono. Item quotiescumque & quandocumque cavalcadx de terra ve* stra communiter & univerlaliter exierint, cavalcadas vo- biscvjn nostris sumptibus faciemus. Et nos Raymundus * dux Narbon. comes Tolosstn. marchio Provinciæ promittimus in manus tuas B. de Perralata episcOpoTri- castino in fignum fidelitatis te osculando, ecclefiam sancti Pauli, & ejus civitatem, & castclla, & villas, & uni- yersas pOsteffiones cum omnibus hominibus suis rebus mobilibus & immobilibus, eundo & redeundo, atque stando, bona fide tanquam res nostras proprias defendere fideliter, & custodire, contra omnes homines in placito, & in guexra, & cum nostris sumptibus manu tenere. Jordanus archidiacOnus, & Petrus de sancto Paulo miles, & Petrus burgenlis tactis sanctis cvangeliis, juraverunt utile este, de expedire ecclesiæ sancti Pauli, quOd suptadicta pacta inter B. Tricasti- num episcopum > de dom. comitem mirentur, de tenerentur ; juras erunt etiam pro sc, & pro concivibus suis, ] quod prædicta pacta domino comitiserVarentur. Facta lunt hæc apud mOntem Alavernegum in praesontia W. de Baucio, & UgOnis fratris ejus > & B. CaVcllicensis episcopi & Berrrandi de Duitorc, Ros.dc Sqbrnno, Kaimund. Gaufsedi, &c. Et COdern annO mensc Martio apud sanctum Paulum, cives suprascripti juraverunt in domo episcopi, se præfenua pacta inita dOmino R. comiti T0I0S. seryacuros, &c. Tomus I. MCASTINENSIS. 1x1 X. Hominium a Raimundo de Baucio principe Aurai- ca ( Orange) exhibitum Bertrando Trtcafii- nensi episcopo. NOvcrint universi quod anno mcclxxiv. pridie kalend. Martii vir nobilis Raymundus de Baucio 1 princeps Auraycz, dominus castri de Suza > & deBu< ’ xedonc > non deceptus, nec circumventus fraude, vel ingenio alicujus, COnfcstus fuit & publice rcccgnoVic venerabili patri in Christo Domino Bertrando de Cia- hensays Dei gratia episi : opo Tricastrino, præscnci & recipienti nomine episcopatus Tricastrini, & tenere, dc S11OS hærcdcs succeflbrcs debere tenere ab ipso domino episcopo, & ejus succeflbribus epiiscopis Tricastrinis in perpetuum > in feudum francuni Qc gentile, quidquid habet & postidet3vel Quasi ad manum suam in caf* tro de Buxedone discecesis Tricastrinensis, & in toto territorio, tenemento & distsictu, & in pertinentiis & appendenti is ejurdem, & in hominibus > & in mulieribus ipsiItn castrum habitantibus » de in posterum habitaturis, mixto de mero imperio, & in lenoru de jurisdictione ipsius > & quidquid in eo sui habebunt in posto. rum stiCccstOrcs. Item confestus fuit se tenere in feudum francum de gentile, de S11OS hærcdes ab ipso episcopo, nomine epikopatus Tricastrinensis, & ab ejus succestbribus episcopis Tricastrinensibus > majus dominium castri de Buxedone, excepto affare dictus de Moncenes, quod est sexta pars dominii dicti castri cum suis perci- nenciis, quod idem nobilis confestus fuitsc tenere a domino papa, seu a Romana curia, nQmine comitatus Ve- naistini, scilicet omnia quæ in castro de toto territorio poflidet, dcc. Item fuit concestumquod ipse Raymundus de BauciO, & ejus hxredes semper in mutatione domini, vel vasidli, teneantur facere homagium ligium flexis genibus 9 de jurare fidelitatem > cum illis articulis >qui in juramento contineatur, videlicet dictus episcopus dc succeilorcs poffint suum vexillum 9 ceu baneriam ponere in signuni dominii de recognitionis dicti castri, seu ip fOrtalitio, dcc. Item fuit pactum, quod Raymundus de Baucio, & ejus succeflbrcs, teneantur dictum episcOpum, de succeflbrcs in episcopatu Tricastrino juvare de placito Scdeguerra, dcc. Acta fuerunt hxcin curia Tricastrina, præicncibus domino Petro Gar.archi* > diacono Tricastrino. XI. Pariagium inter Carolum VI. Francorum regem, delphinum Viennensem, & Deodatum Tricajli- nensem epijcupum. IN nomine, dcc. NoVerint universi, quod anno a nativitate Domini mccccix. die m. mcnsisMartii, honorabiles & circumspecti viti D D. Siffredus Tholoni, dominus S.Gallr, de iVonus de Area bail- livus GnfeiVaudani, consiliarii dclphinalcs, & commis- sarii ad infra scripta pro parte delphinali specialiter deputari, constituti in domo episcopali civitatis Tricasti- næ coram R. in Christo P. de Dom. Deodaro de Stagno, dictæ civitatis Tricastinæ episcopo 5 præsentibus dc astistentibus libi venerabilibus viris DD. Beren- gario Alrici baccalaureo in decretis, præpoGto, Tho- irn Pesentiarchidiano j Francisco Artaudi, &c. canonicis, Johanne Rolandi hebdomadario, Germano Fabri dcc. diOrariis dictæ ecclesiæ Tricastinæ vocatis ibidem ad sonum campanæ, & more capitulantium congregatis. Pratentibus etiam hominibus univerfitatis dictæ civitatis ad fenum tubæ VOcatis, ur moris est

quorum nomina sunt hæc : Guillelmus Bermundi, Guil- lclmus de Rua, Berengarius de Podio, Armandus Marini, Antonius Bererig rii, Guillelmus Galafredi, Petrus <ie Troyes, Giraudus de sstncto Laurentio, Johannes Pelister ii, Raynaudus Bortini, Vincentius S^ka- gii, Petrus VcciOtiis, Bernardus Dalmaflii, Joannes Galbcrti, Lambertus Barralcrii, Marciniis Chciffoui y Q.