Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/833

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ TR & partibus ejusdem effectui > & executioni debite de— i mandare. Ad quod faciendum prædictx parces communi consonsu in crastinum hora prinix terminum receperunt. Quem terminum » & horam dictus dominus episcopus supra dictis de capitulo, & civibus supra scriptis ad perfoiuliter comparendum coram ipso in dicta domo sua, & dictum tractatum in quantum cos, Sc quemlibet conim concernit adimplendum peremptorie alEg- navir. Quo crastinoqui fuit quarta dies mensis Martii conC* titucis præfatis dominoepiscopo, & omnibus de capitulo supra scriptis more capitulantium campana pullata, vocaris Sc congregatis omnibus de capitulo supra /criptis civibus, volens ut dicebat dictas dominus episcopus estectualiter adimplere conventa, Sc concordata prout supra, animo transferendi postcstioneIn medietatis j pro indiviso dictx civitatis Tricastincnsis > & jurium temporalitatis ejusdem juxta tenorem pactorum Sc conventionum prædictorum, de consensu dictorum de capitulo claves portarum, seu portalium omnium dictæ civitatis tradidit dictis dominis commiflariis, videlicet in manibus domini Siffredi Toloni recipientis, quas claves ipsi dominus Siffredus » Sc dominus IvonuS com- mistkrii de confcnsu prædicti domini epit ropi illico tradiderunt vice, & nomine dictorum dominorum episcopi, & delphini Jacobo Fabri, Sc Bcrengario Bordcti civibusdictæ civitatis tenendas Sc custodiendas, donec per dictos dominos super ipsarum custodia aliter fuerit ordinatum. Deinde dicti dominus episcopus, Sc com- mistarii communiter, Sc concorditer omnes Sc singulos officiarios temporales dictæ civitatis Tricastincnsis, Sc aliorum castrorum dicti episcopatus inferius nominato— <■ rum cujufcumque gradus > Sc condicionis cxistant, ab eorum officiis ordinaverunt cste exoneratos, Sc ipstjs, Sc quemlibet ipsorum cx tunc in pratentia quorum supra exonera Verunt, & : deposuerunt, & dictas exonerationem, Sc dcpofitionem publicari fecerunt ibidemper præco- hem cujufllbct omciarii, porestatem expreste & specifice revocantes ; Sc iis peractis grædicti duminus episcopus, &commistarii Volentes lingulis officiis providc- ie hibito prius incer fi : deliberato consilio proceflerunc communirer & concorditer ad provisionem, Sc colla » tionem officiorum faciendam uc lcauirur. Et primo contulerunt officium oallivatus dictorum civitatis Sc c.istrorum, nomine condominorum præ- di&orun^nobili viro Hectori de Caihrio, licet ablenci, ] legendum, Sc gubernandum per cumdcm a dicprzsenti in unum annum dumcalstt ad quadraginta florenos per annum, Sc ad emolumenta confucta, videlicet ; inventariorum, & xstimationum t.un cxrra villam, quam intra, & : arrcstorum, ftibrogandovicc Sc nomine ejusdem Hectoris quando ipsum abcflc contigerit a dicto balliyatu Antonium de la Sudria, alias Malanra j qui Antonius ibidem juravit dictum oÆcium bene > proSej & legalirer exercere > juramentumque dicti Hectoris balliyi dicto domino episcopo recipiendum nomine condominorum committentes. Item. Officium notariatus curix temporalis dicto- irum condominorum in prædictis civitate, & castris contulerunt magistro Pontio de Buyraco notario publico sub emolumentis consuetis, recepto ab eo solito ju— ] ramento de dicto officio bene Sc legalirer exercere Item. Instituerunt clavarium communiter nominibus dictorum COndominorum, & procuratorem iimul in dicta curia temporali Nicolaum Peaflii ad decem florenos annuatim pro quo AlzJaria Arthelane ejus uxor cavit in forfna renuntiando vellcyano, Sc alii juri per quod contravenire postct qui limiliter juravit in forma debita, Sc consiicta. Item. Creaverunt servientes dictæ curix temporalis joannem Bruerie Sc Antonium Gercdatoris> exactis ab eis debitis juramentis. Item. Æstimatores extra villam ordinaVerunt Pontium Marcherii, & Petrum Laugerii ? Sc intra villam Rostagnum Alhaudi, Sc Jacobum Fabri, præstito ab cis Sc eorum quolibet folito juramento. 1CAST1NENSI 5. n7 Item. Posticrunc pro Banncriis Vincentium Sstlvagis, Joannem Pcliistcrii, & Guillclmum Botini rcccpcissi- militct ab cis debitis juramentis. Item. Pro fctipcorc dictorum b.mncriorum posuerunt Arnaudum Marini, qui similirer juraric dictum officium probe, & legalirer exercere. Quibus peractis ad instantiam > Sc requisitioncm dictorum dominorum commiflariorum, præfacus ddminus episcopus præcepic & injunxit hominibus infra scriptis ibidem praesentibus quatenus sibi, Sc ecclesiæ SUX, Sc domino delphino in personis ipsorum dominorum commi flat iorum communicer homctgium facilnr, Sc præstent fidelitatis sacramcnrum : qui quidem homines prædictis præceptis auditis, de ipns petierunt sibi fieri publicum instru- mcntum pro eorum exoneratione, paratos so offerente » nihilominus in przmistis ipsi) domino episcopo obedire, cjusque mandata observare juxta continentiam præli- baci tractatus > & ibidem, Sc incontinenti nobiles vixi magister Pontius de Buiraco notarius, Joannes Artau- dus > Petrus Arraudus, Leonardus Artaudus, Sc J ? an~ nes Giraudus^reseryato homagio doniini Gardæ nomine Brastx Girauuc sororis fuæ, Nicolaus Peafli eriam reservato homagio dicti domini Gardz, Sc Alziariæ ejus uxoris 9 Joannes Charroni reservato pariter homagio domini Gardx nomine S110, Sc Columnetx ejus uxoris, magister Hugo Rodulphi reservato similiter homagio domini Gardæ, Antonius Bcrengarii > Sc Pontius 13e- rengarii, Joannes Michaelis, Giraudus dcS. Laurentio* reservaro homagio domini Gardx, Guillelmus de Monte- claro, Antonius Culorii, Sc Joannes de S. Laurentio, Petrus de Viran, reservaro homagio domini Gardx, Sc Guillelmus de Manso S. Flori, Sc Artauda de CroG) uxor Antonii Manhpnis unus post alium succcstiVe di ct i $ domino episcopo nomine fuo, Sc ecclesiæ suæ, ac siic- cestbrum, in eadem stipulanti, & recipienti, Sc dominis commiflariis stipulancibus, Sc recipientibus vice& nomine dicti doniini nostri regis delphini, Sc succcflb- rum in Delphinatu stando pedes more > & ritu nobi~ itum, manibus complosis inter manus dicti domini epif- copi, & consequenter dicti domini Sifredi oris 0SCUI0 inter veniente inter ipfbs ia signum foederis, Sc amoris promiserunt, Sc juraVcrunc efle dicto domino episcopo ecclesiæ, Sc succestoribus ejusdem, necnon oomino nostro regi delphino > Sc siiis succeflbribus condominis dictæ civitatis boni homines, obedientcs, & : fideles, Sc ► deinceps facere ea quæ veri & fideles facere cenentur, Sc fer Vire videlicet incolume, tutum, utile, facile, pos- fibile & honcstum, Sc omnia, & singula qux in capitulis novæ & veteris fidelitatis forma continentur. Item. Plcbeii infra scripti, videlicet Gonctus Giutc- rii, Berengarius Borderi, Hueode Larva, Berengarius de Podio, Jacobus AmbiarJi, Paulecus Michaelis, Bcrmundu* Marini, Bertrandus Capreoli, Joannes De- fiderii > Guillelmus Pauli, Guillelmus Sadcti, Joannes Pallisterii, Guillelmus Botini, Vincentius S.dvagii, Joannes A lene, Stephanus Hugonis, Joanncs Mulheci, Petrus Laugerii, Pelegrinus Castelli, Joannes Bruerie, Joannes Laugerii > Bertrandus Feutrerii, Pontius Marcherii, Petrus Solerii, Antonius Marcherii, Rostag- nus Alhaudi reservato homagio domini Gardæ, Bertrandus Solerii, Petrus Boreronis, Fulco Barrerii, Gui- nonus Barralerii, Hugo Charraterii, Isnardus Valseri, Antonius Michael, Pontius Dei, Pontius Jacobi, alias Lcre, Antonius Feutrerii, Gerentonus Lagcrii, An- dræasCapreoli, Guillelmus Alberci, Lambertus Barra- lerii, Joanncs Rufli, Martinus Chaistoni, Pontius Co- tellerii, Joannes Blaoni » Frandscus Pcrefroni, JBau- doinus Balbi, Stephanus de Alanunia, Martinus Valentiae, Petrus Jacobi, alias le Page, Guillelmus Gala- frcdi, Bernardus Dalmafli, Pontius Gcuevelii, Srepha- nusGiraudi, Guillelmus Amblardi » Bertrandus Brici, Petrus laChasta, Guillelmus Michael, Bartholomæus Silvi, ArmandusCotcllcrii, Hugo Laugerii, Guillel- mus Capreoli, Jacobus Lantclmi, Guillelmus Robaneti, Pontius ROynclli, Joannes Gaurerii, Gonetus Baneti, Joanncs Galbeiti 9 Petrus Ainurii, Annandus Silvii >