Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/835

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
129
ECCLESIÆ TOLONENSIS.

& veteri forma fidelitatis centineniur junctis manibus i inter manus dictorum dominorum commiflariorum stan- tes pedes > & oris osculo intervenicncc prout de more nObiles facere COnsucVerunt. POpulares infra scripti, videlicet Joannes la Sanha, Pondus Michael, Petrus Gar- ccrii, Stephanus Garccrii, Guillelmus Monnerii, Joannes Brudoyrc, Guillelmus Payani, Petrus Ruffi, Fulco Donadei, Petrus Payani, Guillelmus Donadei, Joanncs Ruffi, Berengarius Ruffi, Petrus Garcerii junior, Pcrrus Chabcrti, Petrus Romcy, Arnaudus Payani > Petrus Bovis, Petrus Payani, Durandus Payani, Jor- danus Payani, Pcrrus Boneti, Joannes Arnaudi, Antonius BOvis, Antonius Payani, Guillelmus Bovis, Antonius Payani, Monerus Payani, Petrus Arnaudi, Guillelmus Piyani junior, Bertrandus Donadei, Guillelmus Valentini, Petrus Solerii, Joannes Boneti, Joannes j Payani, & Petrus Ruffi, lingulari ter singuli, & sigil- latim prrdic.is dominis co.i midariis flexis genibus, & polliobus d ictorum dominorum commistariorum Oscu- laris promiserunt, Sc jurarerunt dictis dominis commi s- siriis stipulantibus, & recipientibus, prout supra, quod ipli, & eorum quilibet erunt boni, probi, fideles, & ooediences dictis condominis j eorumquc bona, jura, & utilitates amodo, ut in antea procurabunt » & eorum damna suis Viribus evitabunt, & alia facient quæ veri & probi homines facere tenentur. Et ibidem, & incontinenti dicti domini commiffarii crcayerunt bajulum dicti loci Nicolaum de Grilhonc, & Petrum Ar- naudum fecerunt servientem, & banncrium loci ejus- dcm : qui Nicolaus, & Petrus juraverunt ad sanctæ Dei evangelia suum Osticiuni bene, probe, & legaliter ( exercere, subditosquc non opprimere. Dc auibus omnibus dicti commiffarii petierunt sibi fieri publicum ins- trumcntum per nos notarios publicos infra scriptos. Acta fuenmtbxc in domo episcopali dicti loci (ancti Restituti > prrsentibus nobilibus viris Joanne de Bro queriis, Lanceloto de Montedraconc > & Annæo de Boiffeto, ac domino Malerco Blanchoni prcfbytero dicti loci, rcKibus ad præmifla vocatis, & rogatis. hem. Eodem anno, Sc die quinta menlis Martii præ- dicti domini commiffarii utriusquc partis acceflerunt ad locum de Camareto, & ibidem in locis consuetis fieri fecerunt prarcomfariones quales factæ fuerunt in civitate Tricastina, Sc hoCper Antonium Gerolatoris præ- conem publicum de Camareto in signum actualis, seu realis posteflionis condominorum prædictorum, Sc ab hominibus infra scriptis, videlicet a Rostagno Garnc- rii, Petro Dalborii, Umberco Ia Motta, Rostagno Bri- cii, Philipono Laurentii, Sc Petro Ortolani habitatorr- bus dicti loci nomine condominorum pnrdictorum^ho- 3LONENSIS. ii9 i magium, Sc fidelitans sacramentum receperuntqut homines jurarerunt, Sc promiserunt dictis dominis commiflariis stipulantibus, Sc recipientibus, ptout supra, in omnibus, Sc per omnia facere Quemadmodum populares, Sc plebeii sancti Restituti. De quibus omnibus præfaci domini commistarii ad opus, Sc uri lira* tem dictorum condominorum perierunt sibi fieri unum, Sc plura, Sc tot quot fuerint ncceflaria publica instru- menta per nos notarios infra scriptos. Acta fuerunt hæc in foco Camareti in hospitio Rostagni Bricii, præ- sentibus nobilibus Joanne de Broqueriis, Lanceloto de Montedracone, Petro de Lacti, Sc Anronio Gerolatu* ris, teftibus ad præmifla vocatis, (pecialiter, Sc rogatis j Sc me Guillelmo Chalvtti clerico de Saornono diœcesis Vapincensis publico, imperiali Sc delphinali auctoritatibus notario D. nostri delphini secretario, ipi præmiflis omnibus Sc singulis, cum sic, ut præmis- um est, per prænominatos dominum episcopum Sc commistarios nerent Sc agerentur, una cum praenominatis teftibus, Sc magistro Jacobo de Buyraco clerico notario, Sc dicti domini episcopi fecrctario > qui ambo de prædictis omnibus & singulis notam recepimus, pratens adfui, de qua hoc instrumcntum publicum in eribus pergameni pellibus simul ligatis, per alienam manum fidelem lcriptorcm ramen scribi fecimus, aliis arduis negotiis occupati. Er facta prius collatione de dicta nota cum originali, hic manu mea propria me subscripsi, Sc signo meo sdiro fignavi in robur Sc testimonium omnium, Sc singulorum præœistbrum, Sc me Jacobo de Buyraco clerico notario Tricastinensi auc- 3 toriute imperiali publico, & ejustlem in Christo parris Sc Dom. D. Dcodati episcopi Tricast* secretario, qui in præmiflis omnibus & lingulis dum sic > uc praemittitur, inter siipranominatos dominos epiRro- pum, Sc commiflarios > Sc Alios supra descriptos fierent Sc agerentur, pratens adfui, una cum supra nominatis teftibus, ac etiam mag. Guillelmo Qxalveti clerico notario de Saornono diœcesis Vapincensis publico imperiali Sc delphinali auctoritatibus^ Sc domini nostri delphini fecrctario, qui ambo de præmistis noram recepimus ; & per omnia & fingula sic fieri vidi Sc audivi. Dc qua nou hOC instrumencum publicum > in tribus pergameni oellibus simul junctis & ligatis per alienam manum, ndelem tamen scriptorem, Sc substi- tutum meum juratum scribi fecimus. aliis arduis ne- goriis occupari. Deinde prius facta debita COllationede dicta nota cum originali, hfc me subscripsi manu mea Kria, bullaque plumbea Tricastinensi bullari feci, jjno meo fOlito fignavi, in fidem Sc testimoniutn omnium & singulorum præmistbrum.


INSTRUM ENTA AD ECCLESIAM TOLONENSEM SPECTANTIA. I. Donum Roffolini de Foffis ultra VII libras annuas ab avo Juo legat as, dantis o£to alias libras. FRarer Jacobus Dei gratia episcopus Tolonensis, uni- vcriis & singulis prioribus, vicariis, & capellanis, curatis, & aliis ecdesiarum rectoribus per civitatem & diœcesim Tolonensem constitutis. Perferimus ad notitiam vcstram, quod nObilis & potens vir dominus R0S- sOlinus de Fc.ffis, miles, dOtninus de Bormc, ultra illas scptcm libras quas stVus siius pro anima sua in lynodo castri de Arcis annuatim leg< vit, pro solubri statu ani- mi suT, Sc parenrum suorum, octo libras rcfOrciatas « In aliis litteris anni mcccxxxi. docet avum fuum fiiiffe Guil- lclmum de Fostis fcpultum juxta ecclefiam Templanorum dc Arcis cum parentibus suis. Ibidem meminit Rogcrii de Fostis filii Dulcelinx, & Gantclnue ejus uxoijs humauc ia ecclesta Mi* norurn. Tomus I. singulisannis perpetuo expendendas reliquit, & fieri ordinavit per illos qui synodum tenent, Sc tenere consueverunt in domo nostra episcopali, prOut praedictae libræ avi sui consueyerunr distrioui Sc cxoNi. Datum Areis ix. Marcii mcccxxx. II. Fundatio parthenonis san£ti Petri de Almanarra. HOnorivs epiicopus servus ferVonim, dilectis iri Christo abbacifli & conventui S. Pontii Cister- ciensis ordinis falutem Sc apostolicam benedictionem. Ea quæ per legatos sedis apostolicæ provide crdinantur, nostro expedit munimine roborari, ne ulli subpceant quæstioni cum firmamento stabilita fuerint. Eapropter dilectæin Christo filix, vestris justis supplicationibus grato concurrentes astcnsii, ordinationem vel tranl- R