Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/837

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
131
ECCLESIÆ ARAUSICANÆ

ficum justa littus maris prope castrum Arcarum &c. 4 propter guerras quæ diutius in provincia Provinciæ, proh dolor, Vigucnjnt, dcstnictmn fuit penitus de omnino 9 propter quod abbacifla de conventus prædicti cum bonis suis quæ potuerunt 9 ic in dicto castro rctrale- runr, & ibidem cœperunt construcre ecclefiam cum dormitorio, opere multum suinptuofo > ad cujus operis consummationem redditus dicti monasterii, aui adeo nunc renues de exiles cxistunt, quod ex eis aobarista. & conventus prædictæ commode sustentari non poliunt, minime fjfficerc dignosiruntur. Quare pro parte dictorum abbati Hi & conventus nobis extitit humiliter sup- plicatum > ut ruralem ecclesiam five curam sancti Scc- phani de Ponte dictx dieccsis, siram in territorio dicti iji k castri, cnjuS fructu^ redditus, de proventus ilkm pro tempore obtinenti, de in ea relidenti ultra decem fran- cos auri non valeant annuatim. Nos igitur hujusmodi Supplicationibus inclinati discretioni tuae mandamus, Juatenus de præmistis te informe), de fi repereris vera, ictam ecclenam S. Srephani cum omnibus juribus eidem abbarisiæ de conventui auctoritate apostohca in oerpetuum incorpores de annectas. Datum Saonx n. caL Martiiponcif. xix. bulla frit exfecutioni mandata per Galterium Be- raudi Piniacensem prepofitum anno 1406». Ludovico /I. rege Sicilia & comite Provincia confirmante.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM ARAUSICANAM SPECTANTIA. I. Ele&io Poncii episcopi Arxuficani. IN nomine Domini summi, qui unus individua gloria de Trinitate. Arnen. Principium de finis Deus ante fxcula, homo in finem suculorum, cujus utique annus incarnationis dccccxiv. volvitur, sub indictione xv.*qui humina divinis conformans, & divinis sequaces ( discipulos cathcchisons 9 fine me 9 inquir, nihil poteflis facere, quorum unus privilegio pocentiæ sententiarii 3jus interius concalescente intra le corde inflammatus ixit ; omnia quacumque facitis in verbo aut in opere 9 omnia in gloria Dei facite. In hujus & pro hujus solertet explendis mysteriis stantes Auraicenfis ecclesix filii, clerus de populus alterutrum pari meditatu, & uno con- scnsii confentienres 9 consuluerunt fibi 3 ut quandoquidem pastor ipsius ecclesix pro fragilitate corporis fui Tegimen ecclesiæ non pocerac tenere, nec curam pasto- Talem habere, idemquc inrcr k tactu contabescebar, prospicerent idoneum quem sux sedi subrogarent an- tistitem, qui sanctae ecclesix præefler, ut clerus & populus, qcti de amisto pastore concristabantur, de iphus consolatione læcificarentur. Quapropter deficiente me— j tropolirano Arelatensi, COnfcniu Augustalium princi- pum, & regis nostri Conradi, necnon de Bofonis co- eoiscorum comproVincialium, comproVincialis- que ecclenæ Arelatensis agreffi magnificentiam, per eorum consultum seu concestionis animum Obtinuerunt. Eorum igitur communi adminiculo imperialem adierunt præsentiam, proclamantes misericorditer subveniendum, lacrymabili singultu id ipsum ingeminantes. Commotus igitur Cæfar Conradus rex, iminOsuadentc Bozone comke>obsecrantibus etiam prælibatis principibus, annuit illis imperiali licentia providere quem vellent substiruendum pontificem. Hac serenitatis clementia opitulante Domino, qui cor regis quocumque vult dirigit 9 auribus præcepta cum maxima meditatione volycrentur, nullumquc melius quam Ponsionem sa—. cerdorem fanctae Auraicensis cathedræ inthrOnifarc J consuluerunt •, qui utique ejusdem pagi generatus > dc przdiorum amœnirate uberrimus 3 de omni probitate conspicuus prodefle spiritali administratioiie, de præ- eflc fæculari valeret regimini, ab ipsius pueritia moribus nutritus catholica : ecclesiæ 9 de eidem tirociniis indefefle exercitatus i spe futura ac fi jam præscntis complectens fide qua juftus vivit, « terna augmentans duritate > ita solidatus, ut altitudinem, longitudinem, sublime de profundum nihilominus dis- pensare sufficiat. Et hoc moribus & dilectionis confirmabat documentis > uc quidquid patet, quidquid facri in divinis sermonibus, lervaretin effectibus. Hi denique unanimi cxlirus illis dato consilio, per consultum ad Ebraum, qui fuit dictæ ipsius ecclesiæ cpiscOpus, sed Tomus I ; fragilis corpore curam ecclesiæ non poterat providere. Ipie autem per baculum suum quem benedicendo acce- fdt, omnem curam pastoralem de omnem honorem ili ordinis illi deposiiit. De przfato Ponsione sacerdote in divina 9 ut vidimus, suggestionc relevati de conso- lati4unanimes ejus electionem conclamaverunt sacram dc auctDrifabilcm, istam cum pari voro, communi con- scnsii scriptionem fieri justerunt. Tum demum in eccdc-

siaB. Florentii convenientes… laudibus miflarum rite per omnia celebranrcs solemniter, laudes insuper debitas creatori omnipotenti persolventes, Cxfarique mercedis gratiam impendentes, eundem Ponsionem sa- cerdorem inter eos elegerunt pontificatus officio tore dignum 9 conclamanres 9 manusique ad cælum lcVantrs vocc concincrunt dicentes Te Deum. Ut autem electionis ejus titulus siicram inconcustb Vigore obtineat firmitatem » prarlibati episcopi manu propria firmaverunt fidelibusque fanctæ ecclesix Dei roborandum sanxerunt. In nomine Domini æterni Fulcherius fanctæ Ayenio- nensis fedls humilis episcopus legit de subscripsit mana sua. Tcudicus episcopus… humilis firmavit. Theubal- dus episcopus firmavit. Guitardus prelbyter conclamavit. Gcbri( ? us prcsbyter elegit. Eldinus prelbyter con- > clamavit. Pontius prelbyter elegit. Leuto prelbyter conclamaric. Florentius prelbyter conclamavit. Silvef- ter prcsbyter conclamavit. Amulius prcsbyter COncla- mavit » II. Ele&ioBerengariiArausicensis episcopi. IN nomine Gnctæ de individuæ Trinitatis. Notum sit omnibus tam futuris quam præsentibus 9 quod Auraficnfes clerici praesentiam domini papæ Paschalis humiliter adierunt, de ut ecclesiam Auraiicensom a con* junctione Tricastinx, cuipronecestitate temporum fuerat conjuncta. 9 liberaret, & ceisante tandem neccstita- te, & gratia divina fiipcryeniente, cis proprium episcopum donaret > eum rogaverunt. Quorum precibus dominus papa Pasohalis motus, Richardo Albancnfi episc opo, atque siio vicario præcepit, quatenus, quando conventum episcoporum apud Pontem de Sorga haberet, Arelatensem metropolitam cum suis sustragancis, dc Vivariensem episcopum de hac re consiileret ; dc quic<|uid ipsi de hac re laudarent, ipso faceres* Secundum igitur domini papæ præceptum, atque metropoli- tani Arelatensis, & suorum suffraganeorum Vivarien- sisque episcOpi consilium, prædictus Albanensis episcopus Aurasiensis ecclesiæ causom definivit, & Aurafi- censibus clericis eligendi proprii episcopi libertatem tradidit. Hac itaque auctoritate siistulti, de canonica ratione muniti elegerunt Berengarium virum scientia 9 moribus, genere, de xtaus saris ornatum, S. Ruffi canonicum > in præfcntia Albanensis episcopi de Gibclini RiJ