Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/838

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I3z INSTR Arelatensis archicpiscopi, & Leodegarii Vivariensis cpiscopi, & Leberti aboacisS. Rufi, omniumcue epis- coporum & clericorum, Ac laicorum qui ibiacm aderant, aflcntiente Geraldo Adhcmario Aurasicæ principe, cum totius populi Aurasicensis concione. Ego Richardus Albanensis episcopus signaVi. Ego Gibelinus Are- larchsis archiepiscopus signavi. Aubertus Avenionensis episcopus hudavi. Lebertus abbas S. Rufi laudavi. III. Bulla Paschalis papa II. separationem episcopatus Arauficensis a Tricaftino approbantis, rsasquc fines usurpari prohibentis. .. •. * • Arauficx si quidem civitatis popu- 1 lus aliquando ita exaltatus cst, ut illius civitatis nomen vulgaribus paflim carminibus celebretur ; aliquando ira deprcfllis, iit ejus ecclesia, civitatis alterius ec- • clcsiæ vel subdita sit vel unica ; rursus per celestis fa- picntiæ dispositionem, nostris, vel majorum nostrorum temporibus eidem civitati Ac ecclesix tantus est populus rcstirurus^ut ecclesia eadem archiepiscopi Arelatensis instanria, proprium Ac cardinalem receperit sacerdotem, juxta quod de diœcesi, quæ aliquando episcopum habuit, in Affricano est concilio constirutum, ut fi multiplicatus populus defideriverit habere proprium rectorem, ejus videlicet voluntate in cujus potestate cst diœcesis tonstitura, habeat proprium episcopum. Quii igitur duo episcopi* nostræ memoriæ temporibus in Au- rasiæ civitatis cathedra substituti sunt, nos petitioni tuæ ac devotioni multiplicis populi, charistime frater annuimus, Ac Calcedonemis concilii capitulum sequen- res, præsontis decreti auchoritate sancimus, ut ciyiles difpOlitiones Arauficæ urbis, & publicos ecclesiststico- rum qubque parochiarum ordines fublequantur. Itaque tam tibi quam legitimis succestoribus tuis integritatem parochix Aurasiensis ita plane confirmamus, ficuc antiquitus eam Aurafiensi ecclesiæ manfiste cognoscitur, nec Tricssftino, vel alicui deinceps episcopo liceat piro^ chisc ipsius fines, vel cttera ad praefatam ecclesiam per* tinentra. invadere.} vel qualibet machinatione subtra- here ; sed omnia vobis Ac clericis m eadem ecclesia militantibus quieta & integra consetVentur. Si qua igitur in futurum ecclesiastica quxlibet, sccularisve perlona > hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam ] temere venire rentavent > fecundo $ tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, potes- taris, horior isque fui dignitate careat, reamque sc divino judicio existerc de perpetrata iniquitate COgnOs- car, & a sacratiflimo corpore & sanguine Dei Ac Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, Ac in extremo examine 9 districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem ecclefir justa servantibus, fit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructus doike actionis percipiant, & apud districtum judicem præmia æternæ pacis inveniant. Arnen. Anien. Amen. f Ego Paschalis catholicæ ecclesiæ episcopus. Datum Laterani per manum Joannis sonctæ ecclesiæ diaconi cardinalis ac bibliothecarii, XV. cal. NOvembris, indictione v *. incarnationis Dominicæ anno Mcxiii. pontifi— 1 catus autem domini Paschalis II. papæ anno xiv. Cum figi Ilo domini papab IV. Charta idelphonfi comitis Tolosani pro Berengario episcopo Arauficano. IN nomine Domini, ego Idelfonsus comes Tholo- sonus & marchio Proyinciæ, volo Ac pratentium Ac futurorum tradere memoriæ, qualiter Berengarius Ati- raficenfis episcopus requisivic a nobis J astenkiThibur- gæ ’filii Raimbaldi, quasdam justitias ecclesix luæ & (JOllcfliOnes, quas ipso ante guerram Ac præfatæ eccle- iæ dcstructionem tenuerat, videlicet claustrum cum adjacenti palude, & COndaminade Besantiam, quain w U M E N T A mitista mater Raimbaldi dedit B. Florendo, Ac dotnuir. episcopalem > antiquum fcilicec pahcium, quod est an* ce januas matricis ecclesiæ bearæ Marix. Tunc nos>quiæ res erat nobis incerta, Causam distulitnus, Ac apud Pontem de Sorga placitum ei dedimus, ubi ante præ- sentiam nostram Ac baronum nostrorum, instrumentis carcarum Ac productione testium, Rostagni videlicet » Milonis, Ac Gaufridi abbatis sancti Florendi, Ac Petri dc Ventoiriolo, & Pontii Launardi * Ac Gaufredi pref- byreri, Ac Petri de Villaiga, Ac Petri Gundulfi, & Rostagni Geboini, Ac Rainoardi, ostendit quod Petrus Arnulfus Ac Barnoinus, & Pcrrus ROstagni de Clareto Ac Mala-partida filius Udilrici episcopi reCOgnoverunr, Ac atcestati sijnt, quod Udalricus episcopus Arausicensis tenuit claustrum cum palude adjacenti > Ac habebat ) ibi furnum 9 tabernas, justitias, cum aliis COnfuctudi’ riibus Ac dominicaturis. Et post reCOgnitionem fecerunt eihOminium, & acceperunt de manu ejus fcudum quO ei habebant. Ostendit edam testamentum præfatx co- miciflæ Raimbaldi matris, mulcis teftibus corroboratum, in quo continebatur dedimistione episcOpalis domus 9 quam ipsa abstulerat mortuo Udalrico episcopo > Ac de donatione condaminæ, quam prænominata Ata- laix comitista astensii Raimbaldi filii fui donavit B. Florendo. De palatio autem antiquo quod Vocatur domus episcopalis antepnuas B. Mariæ, ostendit quod Juamdam partem recuperavit Guillelmus episcopus pras- ecestbr illius de Guigone Boveto > Ac quamdam idem jam dictus Berengarius episcopus de Guilklmo Rai- noardi^ & fratre ejus Raimundo, Ac Petro Cathaldo » I Nos vero his testibus Ac instrumencis pramominatani eccldsiæ justitiam luce clarius cognoscentes, hoc praeceptum neri decrevimos^per quod statuentes reddimus* Ac quicquid in his juris aliquo modo habemus, perpetim donamus dominæecclenæ B. Marix & B. Florentii^ & tibi Berengari episcope Aurasicensis, Ac fucceffo- ribus tuis > videlicet claustrum & cimiterium B. Florendi, cum adjacenti palude, & cum omnibus suis pertinendis, condaxnina ^ & palatium antiquum $ quOd Domus nominatur. Integraliter hfcc superius nominata reddimus & donamus tibi libere, Ac sirebmni retentione ad habendum & tenendum, Ac tam tu quani succestbres cui sicut de rebus aliis przdictx ecclesiæ, abfquc nostra vel alicujus contradictione, fraude, OC- casione, remotione liberam > de his in omnibus potes* * ratem habeatis. Prxterea te Ac ecclesiam ruam speciali dilectionis praerogativa sub nostræ protectionis dc- fensione suicipimus, Ac postcstiones quas nunc habet 3 vel in futurum, Deo largiente, habitura cst, ei conservare Audebimus, Ac ad recuperandum ablatas fideliter adjuvabimus. Id quoque statuimus, ut dOmus episcopalis Ac canonica B.Marix Ac B.Gcnesii, & abbatiæ liberæsinc ab omnibus temerariis VexatiOmbus, Ac Ofpiciis scilicer* & ceteris exactionibus. Justitias vero clericorum tuorum OmninO tibi dimittimus. Uc autem hæc nostrx auctoritatis redditio, siye donatio firmitatem habear > hanc cartam laudantes confirmamus, Ac annuli nostri sigillo muniri decernimus. Ego Idelfonsus comes & marchid laudando confirmo. Signum Raimundi de Bariac, Ripcrci dcCadcrofla, ROstagni Mifonis 3 Petri Guillelmi de Mornacio. Signum Gaufredi abbatis, Gau- fredi prcfbyreri, Petri Je VentOiriolo, & Pontii Lau- nardi, Petri de Villaiga, Simonis, Geraldt, Raymun- di > Arnaudi > atque Arnaudi, Petri Gundulfi, Guillelmi de Cedro. Facta hæc scriptura anno ab incarnaa tk>ne Domini mcxxvi. Lautharii regno regis secundo, Vi. idus Septembris, Aurasicæ per manum Arnaldi diaconi. V. Bulla Innocenti ! papd II. qua Guillelmo Arauficano episcopo confirmat omnes possejfioms. INNOCENTius episcOpus serVtis serVorutn Dci, ve— 1 nerstbili fratri GuillelmO Auraicensi episcOpO, ejufque succeflbribus canonice proiuorencibus*. Ia beati Pecu V-