Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/844

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I38 INSTRL quidam Cinctx A v inion en sis ecclefix episcopus nomine Remigius, nostram flagitavit clementiam > at auctoritatem quam priscis temporibus prædeccflbri suo faccrc juffinius, camdetn nostra confirmare dignaretur majestas, quo firmior’haberetur venturis temporibus. Quorum petitiones placide suscipientes, huius nostræ auctoritatis Conlationem reddimus ecclesiæ iu£ in honore sanctæ Mariæ Dei genitricis dicatæ, quamdam infulam subtus Avinione litam, <juæ determina* cur ex una parte Rodono discurtetJte, cx akera Sorgi* lionc, adque Vdrerias eam omnibus appcnditiis mis usque in exquisitu, adque ex porto ejuldem ciVitatii tertiam partem præfatæ ecclesiæ per hujus nostrz potestatis donum concedimus, quatenus ex his Omnibus supradictis rebus faciant rectores ejusdem ecdefiæ, cui nunc præeste dignoscitur Remigius venerabilis episcœ pus > qui equam facere & dispjnere voluerint, abfquc alicujus contradictione vel repetitione, seu aliqua in- justa refragatione. Ec at hæt nostræ potcstatis institu- tio futuris temporibus firm permanear, atque incon- vulsamobtineat firmitatem, manu propria iubter eam firmavimus, & anulo nostro sigillare juffimus. Signum Hludovici piiffimi augusti. Warnerius notharius ad vicem domni Alexandri archicanccllari recognovi. & SS. Datum XIv.kal. NoVembris anno vn. regni Hludovici piistimi augusti, indictione XX. * Actum Vikcnna pu* felice in Dei nomine feliciter. Amciu IV. Diploma Ludovici Imperatorii > quo multa Consedit seu confirmat Fulcherio Avenionensi epis copo* IN nomine sanctæ& individuz Trinitatis Lodovicui misericordia Dei imperator. Si petitionibus eorum qui aurem nostræ mansucuidinis..*. sccomodamus, de 3uibus veritas incvangelio loquitur dicens —.Qui vos unit me audit, & qui vosspemit mespemit. Mos fuit f ræ* deceflbrum nostrorum ut fidelibus suis rebus ditarent, ut in illorum fidelitate & scryitio devote animo ardentes & hilarios existerent. Quapropter notum fit omnibus fidelibus sanctæ Dei ecclesiæ, & nostris scilicet præ » sontibus & futuris, quod Ugo dux & glor^us comes, necnon & Bozo frater suus, sive domnus Roitagnusar- chiepiscopus^ petierunt sublimitati nostræ, ut quibus-£ dam de fidelibus nostris Fulcherium Videlicet A venio- n en fis episcopum, ut de rebus fisci nostri copiosius au*

!’eremus ; ergo petitioni eorum libenter claro animo ufcipientes, fecundum voluntatem eorum dedimus & ecclefiam consecraram in honorem beati Genesii cum omnibus appenditiis siiis, quæ est fica in comiraru Avcnionenh : & damus aliam ecclesiam in honore S. Mariæ, S. Johannis, & S. Baudilii dicatam, & aliam ecclesiam in honore SS. Martyrum Cosinæ & Damiani consecratam*, super ripam Rodani in conspectu castelli quod nominatur Leris>etiam per præccptum dono cum Territorio, quod ibi adstinens est vel deinceps unquam tempore adjacens seu appendens efle debuic, Ac irivcs- tigarc poterat, portum eriam ejusdcm Lcris, castrum si- militer dono suo integritate per præceptum meret ha— j tere ut habeat, teneat, pomdeat •, ac deinceps quidquid exinde cupit facere, potestatem habeat faciendi. Et Ut hæc nostra auctoritas firma Ac inviolata permaneat, manu nostra Corroborata cis tradimua Ac anulo nostro Mgnarimus. Signum Hludovici serenistimi imperatoris. Warnerius notarius ad vicem Alexandri archicpif- Copi archicancelhrii fctipsic. Datum n. nonas Aprilit indictione xiv. anno duodecimo * imperante Hiudo Vico piiffimo imperatore. MENTA A V. Teftamcntum Fulcherii Avenionensis epiftopi. NOverit omnis fidelium ecdefia, quia Fulcherius humilis Jesu Christi episcopus, primo quam culmen hujus honoris Ac discrimen tanti oneris aggrederer 9 suggerente augustalis prosiipiæ prindoe BOfonc, adii Areiatcnfan primatem ittustrem Rodstagnum uC

? |uia Avinionensis ecclesia Viduata sedebar, fi utile per- piceret, maxime clero & populo meam exiguitatem fi- bi ad hoc expOstulantibus, ciaeni sedi pastorem prarfice* rcr 5 id tamen neque alicujus rumoris appetitu, neque neceffiratis vitandæ inopiæ expetens > scd divino tactus B amore, & zelo tactus propriis eam facultatibus relevare Ac nobilitare satagens, qu.m barbarica utique vastatio & depraedatio maxima ex parce mundialibus attriverat copiis. Quid mulca) Tandem communi voto, Ibciato sibi Hugone claristimo procere > imperiali fum exhibitus prælcntiæ > cujus justii licet indignus Avenionensi subnixus cathedra : difpOnentefuperno numine propof- se Ac scire, tam spiritualitcr quam corpora ! ter omnimodis illam tueri elaborabo | ideoquc mente pertractans evangelici tonitrua dogmatis : Date, inquit, eire— J mosynam & omni nitore purficahimini. Et rurfum : The— J fiturijdte vobis thesauros in cœlo.Et cetera quæ sequuntur. Et quod prudens pater prudenri filio intulit ; Elemo- fina a morte liberat > d’non patitur hominem ire in tene-, brat. Er iterum Capiens quidam < Redemptio anima viri C propria divitia. Et nonnulla alia quæ feries tantarum conclamat vocum > & uc supra relatum est, antequam apicem prarsulatus adipisccrer faxc mccum consticueram, Dominum Ac Redemptorem meum glorificans^qui mihi corpus & animam gratuita pietate concestit, & omnibus subfidiis humanæpaupertatisconstipavit, genitrici ejus regina cariorum Ac terrae intcmeratæ Mariæ Virgini, protomartyri Ac bcatistimo Stcphano> qui post aperitionem celescis paradisi primus aulam regis arterni in* rrarc meruit, hereditatem meam delego A Ac trado tam pro remedio animarum genitoris Ac genitricis meæ > auam etiam Ac Bofonis principis, necnon Ac meæ in » felicis & pcccarricis.Ccrtiffime enim scio & credo illot regnare cum domino > idcirco illis terrenam tribuo hereditatem, ut i^zsi nobis. Ac ejusclariflinue habitatio > nis, qua in conspectu regis regum perfruuntur, con- fortes Ac coheredes efficiant : ubi nullus dolor > nulla* timor, nulla xgritudo t nulla esiiries, nulla macuk gignitur, sed omnia ante oculos ejus in pace consistunt » Ac vilione lucis illius fine fine delectantur. Hæc eft autem hereditas quam prædictam Dei genitricem, Ac protomartyrem Stephanum pro fcclerum nostrorum re- kxatione>luccestbre$volumus habere. Ecclesiam inhonorem S. Mariæ qux est in comitatu Avinionense, vi* Caria Vallericacum prefbyteraru suo, alodum etiam in eodem loco, in eadem villa qua : dicitur Fornis, quantum ibidem habeo vel adquirere potero. Item ecclesiam in honorem S. Mariæ, S. Johannis Ac S. Baudilii dicatam, Ac aliam ecclesiam in honore SS. Martyrum Cosinx & Damiani constructam, sibi vicinas super > pam Rhodani, in prospectu castelli auod nominatur ’ JLeris, quas regia munificentia per testamentum pr » - Cepti aflecutus fum, cum territorio quod ibi attinent cst 9 vel deinceps unquam tempore adjacens seu appcn* dens efle debuit, & inyestigare pOtucro, tam ego quam mei succeflores. Portum etiam ejusdem loci, quem fi- mili modo sub integritate, imperiali dono per præceptum promerui. Ecclesiam nihilominus in honorem X Genesii martyris ficam in eodem comitatu in loco qui nuncupatur Nidadis > cum omni appenditio. Omnem hanc hereditatem memoratæ Dei genitrici Maris, Ac beato martyri Stephano dono & rrado, Ac abCque ulh inquietudine perpetualiter habere volo. Si aurem in£ » tigance satana aliquis nostcr propinquus, aut heres 9 auc proheres, hoc nostræ donationis testamentum in* quictaxc vclinfringere molitus fuerit, nifi rcsipucric<