Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/845

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ A1 cum Dathan & Abiron aeque Core, & cum Juda tta— / ditOTC, Anna &Caipha perpetuis inferorum torqueatur cruciatibus > & hujus nostrx oblationis donatio in- ceovulsa de stabilis in xvum vigeat & permaneat, manuum nostrarum subscriptione insignica. Actum pu^ blice Avcnione civitate anno ab incarnatione Domini Dccccxvi. indictione iv. vi. bonas Maii in dic ascen- fionis Domini, decimo tertio anno, imperatore filio Bofonis. s Fulcherius episcopus S. Avenionensis eccle- fiæ 9 qui donationem istam manu propria firmavit, f Rainaldus voluit & consensir. t Rainardus S. Kaval- lioncnsis ecclesiæ humilis. E. B0S0 coma firmavit. VI. Charta Ludovici imperatoris Fulcherio episcopo j Avenionensi concejsa. IN nomine summi Deiætemi & Salvatoris nostri Jesii Christi, Hludovicus ipsius ordinante providentia imperator Augustus. Imperialis dignitatis excellentia nulla major extat quam uc propter renumerationem justis fidelium suorum precibus aures clementis accommodare debeat, de tanto libentius ea qux ex- postulaverinr largire non abneget, quanto cos in ob- lequio fux utilitatis & magnitudinis perspexerint promptiores, de in conditione siii honoris fervenciorcs » Igitur cognoscat omnium fidelium sanctx Dci ecclesiæ industria, quoniam B0S0 venerabilis comes nostcrque propinquus, necnon & Folcherius præsul Avenionen- Cs optimus, nostrx sublimicatis excellentiam accedens < innotuerit humiliter, quandam abbatiolam S. Rufi » & ecclesiam S. Juliani cum territorio Capistiniano, qux conjacent in comitatu Avenionense, temporibus prif* cis a religiosis christianis matri ecclesiæ S. Mariæ > dc S. Srephani, ac S. Joannis Baptistx digna ceffione conlatas, jam præterito longi temporis inter reliquarum ferum subtractionem injuste fuiste sublatas. Unde serenitatem celfitudinis nostræ suppliciter rogaverunt, quatenus ob honorem Christi, de animx nostræ remunerat ion em, jam dictas ecclefias, quæ injuste vel temere ab eadem sancta matre Avenionensi subtractz fuerunt, cum sius omnibus redditibus justc de legalirer redderemus, ac reddentes præfatæ macri ecclesiæ præcepto nostrx auctoritatis’confirmaremus. Qui precibus ac justis petitionibus ob emolumentum mercedis ac retri- Durionis nostrz, de propter diutinum famulatum ab ipfis nobis exhibitum libentiffimc annuentes, hoc fc- renitaris nostræ præceptum fieri justimus, per quod jam prælibatam abbatiolam cum omaibus appendiciis siiis rem exquisitis quam incxquifitis, & supra fatam cc- clcfiam cum siio territorio Capistiniano, & omnibus adjacentiis suis, przfarx ecclesiæ sanctx Mariz, & S. Sce- phani, de S. jOnannis, & fuO praesuli Folcherio ejus- quc succestbribus reddimus, ac reddita perpetuis temporibus eorum utilitatibus subeflc volumus, atque pro- defle ubique. Et ut hæc nostrx largitionis ac renitutio nis auctoritas omni tempore inconvulsum obtinere valeat firmitatis vigorem, manu propria subtus firmavimus, de annuli nostri imprestione adsignari justimus. Signum HLudovici screnistimi augusti. Ubboldus notarius ad vicem Alexandri archicancellarii recOg- novi. Datum est hoc præceptum Viennx publice anno DCCCCXX. xv. calendas Septembris, annO etiam xv 11. imperii domini Ludovici * augusti indictione vui. in Christi nomine feliciter. Amen. VII. Landricus episcopus Avenionensis nonnulla canoni- cissancti Stephani reftituit. TN nomine (anctæ de individux Trinitatis Landricus ’• > gratia Dci episcopus intuens casum mex fragilitatis, 4 Hic Ludovicus haud dubie III. non nifi 11. annis imperavit, regnandiquc finem fecit an. Christi dccccxii. legendum itaque videtur anno dcccct. pro dgcccu. & an. vn. imperii Ludo** ▼ici pro anno xvii. L ZENIONENSIS. tj, . pro remedio animae mex resticuo, de ab integro reddo canonicis S. Srephani nostræ sedis, quafdam res quæ illis jure succedunt, quas ego hdcusque recognosco mc non poflalifle ; id est molendinos duos apud Cateractamy& 3u id quid in vineis, in campis & indeCimis, in nostra ioccli illis injuste abstuli. Præterea cedo supradictis canonicis sctnctje Mariæ de siincti Srephani mansioncs duas, quas ego ideo construxi ut ipsi cas omni tempore pdstedistenc. Sunt autem ipfar dux mansiones prope ec- clcfiam S. Mariæ — majori*. Si autem cveneric, quod mini^ie credo, ut aliquis ex succestbribas meis, fini quistibet homo carum ad irrumpendum surgat > non vcndicet quod tcmptaVcrit agere, stxl iram de maledic- tionem Dei omnipotentic percipiat, & cumjuda tradito re in inferno daninetur>& cum ipfo perpetuo damnetur , anathemate. Facta carta ista in Alemone fuit calendis Aprilis, anno ab incarnatione Domini dcccclxxvi. S. walchandus S. ecclesiæ Cabilicensis episcopus firmavit manu propria. Silvcster episcopus firmavit. S. Landrici præsulis, qui hanccartam Heri justit, de testes hanc firmare rogavit, manu sua firmavit. Bennundus vicecomes firmavit.Eldebertus firmavit. A dalelmus firmaVit.Lcut- fredus præsons fuit. Ridfredus firmavit. Isiiardus præ- sens fiiic : item I(nardus, Wern^nus 4 humilis episcopus Avenionensis. Durandus przlbitcr scripsit. VIIL Amatricus Aquensis archiepiscopus ial decimas mo- nasterio Montis-majoris, cujus litterissubscribit

Petrus Avenionensis episcopus. STatutum est a cunctis patribus, dcc. Dom. Archinri- cus omni honore dignus abbas Montis-nujoris, cura monachorum choris accestic, ad Aquensem tunc tctn~ poris pollentem antistitem, benignum, summumque Amalricum, poCcens ab eo donum suorum decimorum > nec non ecclenarum videlicet suarUm1adaugmentan<iatn domum cui præest suorum^ grege conferendum cohabitante sccum, tunc ih Dei timore cfenobitali more. Tunc pontifex de pius, prece cujus gavistis, canonicorum grege subjecta ibi lege constantc > universo partim quoque sub ferto cepere condemnare, sibi libet dare, dc cariori parri ac familiari, tandem sumpto consdto magno quidem resultu, prædictus prælul primus ac D clericatus cunctus dedere collaudantes, fibique confirmantes & gloriosie matri factoris regis Christi, necnon Simoni Petro apostolorum primo > ecclesiam S. Petri Hermensemjdeclmum, Villentc, ex cunctis decimandis > substanriis de dandis > aut habeant tenentes futuri, dc præsentes inhabitantes Monte videlicet majore. Anno incarnationis Domini M11. indictione 1. facta carta donationis hæc in Aquis civitate publice xi 11. Novemb. dato anno præsiile Amalrico in conspectu, de Archin-* xico patri > vel omnibus futuris, canonicorum de fidelium, scilicet laicorugi > Archinrico abbati monasterio Montis-majoris, & monachis ibidem Deo famulantibus ; ita quidem ut ab hac dic, nemo nostrum vel siic* cestores nostri 9 habeant licentiamullOmodo calumniandi. Signum archicpiscopi Amalrici qui hoc fecit descri- E bi. Petrus episcopus fanctæ sedis Avenionensis, qui tunc præsens aderat, justii cjuS firmavit. Ingikannus cpiscœ pus firmavit. Hcldebertus judex. a Prrter Landricum episcopum AVcnionensem, huic charta (ubfcripfit etiam Ucrncnus episcopus Avcmoncnstsrnec videatur insolens duos ejusoem sedis episcopos eidem charae sobfcribcrc, non enim raro accidebat uc episcopi prsdoccstoium suorum privilegiis nomen suum post eorum mortem appoBcrenc.Undc Wet- nerius ultimus omnium huic charuc subscripfi^ utpote post mor* tcm suiprædcccflbris. $ij