Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/848

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


14 » I N S T R U M nensi episcopo quinque Melgorienses solidos persol—. vane, & obcdiendam matri ecclesia » in omnibus exhibeant, retinentibus etiam in præfata ecclesia medietatem omnium decimarum dividendam, ficut Geri canones censent, inter episcopum & pauperes > per omnia aurem episcopalis reverentia > necnon & dignitas fervetur. Si quis autem diabolico spiritu incitatus hanc nostram donationem inquietare aut irrumpere tcncave- ric, nil valeat > sed ab omni ecclesia lcjzregacus, ju~ dicioquc damnatus : insupcr hxc nostra oonatio firma & stabilis permaneat omni tempore. Actum est hoc publice Ayenionc, anno ab incarnatione Domini mc. anno pontificatus domini Paschalisprimo, episcopatus wcropræfati præsulis iv. Gibilinus Arelatensis archie- piscOpus firmavit. Rostagnus præpositus firmavit. Aut trandus, Raincardus > Girarc lus 9 Elicias > Rostagnus, Aerengarius Forojuliensis episcopus > hi omnes firmaverunt- XV. Littera Adalaxis Avennicensis & Forcalqueriensis comitissa, quibus cedit nepotibus suis comitatus suos, prasente Laugerio Avcnionensi episcopo. ROnuna lex praecipit, de antiqua consuetudine soncirum cst, uc quicumque donum fui honoris alicui facere voluerit, scripta auchoritate, ac cestium confirmatione corroboretur, atque laudetur 9 ut in succe- denti tempore firma stabilicace permaneat subnixum.* Igitur ego Adalax Avennicensis atque Forcalcheriensis COmitiffa, dono > concedo, & laudo filiis filii mei Wi- lelmi comicis, Bcrtranno atque Guigoni nepotibus meis, C omnem meum honorem, totiusque Provinciæ poccsta- tem, atque dominium, ubicumque mei juris est 3 retento mihi uncum usufsuctu de meis dominicaruxis, ad victum & vestimm meum quando vixero. Hanc donationem facio tali pacto & tenore, uc nulli alii aliquid mei honoris ulterius donare pOffim, sine istorum legitima laudatione, de confirmatione. Facta est autem hxc donatio in Avennica. civitate, post mortem Willelmi comitis mense Octob. quo ipse mortuus est, in præ- sonria Laugerii ejusdem civitatis episcopi, de Bernardi Andusiæ > aliorumque multorum cestium, quorum nomina subscrib-intur. Anno Dominicæ incarnationis Mcxxix. indictione vx. Guirannus de Bercrannus fratres* Bercrannus de Sanionc, Isiiardus de Dalfino. £ XVL Privilegium Friderici imperatoris Gaufredo episcopo Avcnionensi concessum. IN nomine sanctæ de individuæ Trinitatis Fride- ricus divina favente clementia Romanorum imperator & scmper augustus. Quandocumque nostræ imperialis donationis vel corroborationis pie expofciturhif- fragium, celeri effectu est attribuendum. Et si in his exposcitur quæ durare perpetuo videntur, litteris est edam annotandum, ne prolixitas temporum posteris hoc dubium reddat vel incertum. Omnibus igitur tam futuris quam præsentibus Christi imperiique nostri fi— E delibus notum este volumus, qualiter nos Gaufredum venerabilem Avennicæ civitatis episcopum ad curiam noftram venientem benigne siiscepimus, honorifice tractavimus, & accepta ab eo debita fidelitate, & ho- minio de omnibus regalibus sive postcstionibus vel jus- ticiis, quas AVenioncnsis ecclesia largitione regum vel imperatorum, vel oblatione fidelium legitime viso est hactenus postidere, plenarie cum invcstivimus. Con- cestimus itaque præfaco episcopo Gaufredo, de per cum omnibus succestoribus siiis in perpetuum, villam videlicet qux Episcopalis vocatur infra muros Avennicx civitatis, de medietatem de descensii Rodani, de tertiam partem portus przdictæ civitatis, de insulam subtus Avenionem firam, quæ ab oriente terminatur rivulo Surgilione, ab occidente vero Rodano disc urrente 9 [ E N T A A. de quicquid a nobis habet vel habere debet in territoria præfatæ civitatis in terris cultis de incultis, vincis, aquis> aquarumaue decursibus>mcrcatis, naulis, theloneis, cas- tellis, villis, vicis, arcis, fervis, andllis, tributariis > forestibus, filvis, venationibus, molendinis, campis, pratis > pascuis de paludibus, quarum quædam propriis duximus exprimenda Vocabulis, villam Bcthorricæ cum omnibus appcnditiis suis ; Castrum-novum cum appen- clitiis suis > castrum de Novis cum appcnditiis luis 3 villam dcAeel cum appenditiis suis. Hæc supradicta omnia de fu^rus notata damus de confiimamus Gaufc- redo Avinioncnsi episcopo, de ecclesiæ siix, Glva per omnia imperiali justitia. Nulla in his infcstatio tyrannorum sxViat > nulla porestas per violentiam irruat, st> lus episcopus habear in omnibus plenariam jurifdictio- g nem. Prærerca imperiali auctoritate per omnem cpis- copatum Avinionensem interdicimus, ur non liceat alicui hominum ecclesiasticæ pcrsOnæ vel seculari, mas- culo vel fcminx, eorum quz ab Avinioncnsi ecclesia modo poflidet > rei in posterum postederit, aliquid vendere vel alienare, vel in alienum dominium transfundere, fcu etiam relinquere, vel in feudum constituere fine consilio de pexiniflione Avinionensis eplfcopi 9 dc succestorum suorum. Sit itaque præfatus episcopus cum supradictis omnibus postcstionibus ab omni extranea dc iniqua securus potcstate. Verum in nostra imperiali tione immobilis sempcr permaneat. Ut autem huic naC træ confirmationi nihil ad perfectionem valitudinis decste postic, prarsentem inde paginam conscribi > dc aurea bulla nostra insigniri justunus, adhibitis idonew , testibus > quorum nomina hxc sunt : Humbertus Bisun- tinus archiepiscOpus, Odo Valenrinus episcopus, Ma* thæus dux Lotharingiæ, comes Udalricus de Lencabu* rch, comes Hugo dcTagelburch, comes Srephanus » Walcherius de Salins, Odo Campanicnsis^ Signum Friderici Romanorum imperatoris mvictistimi. Ego Rei- naldus cancellarius vice Stephani Viennensis archiepit copi, de archicancelhrii reCognovi. Dacum Bisuntii IX. kal. Decembris indictione v. anno Dominicæ in- Carnationis mclvii. regnante domino Fridcrico Romanorum imperatore gloriosistimo anno regni ejus VI. imperii vero ixi. Infra peudet figillum aureum. Hac charta mutilata dr imperfetta eft edita in hift. epis cop. Avenion. sed nos eamaem descripfimus fideliter ex > authentico. Aliud privilegium idem Gaufredus obtinuit ab eodem Friderico imperatore n£i. Datum apud Novam Laudam habito generali concilio, quod dominus Victor papa, iv. celebravit przsente domino Friderico imperatore augusto. X VI L Praceptum Friderici imperatoris in gratiam Gau- foedi episcopi Avenionensis. IJRed Ericus Dei gratia Romanorum imperator sen> per augustus fidelibus suis clero Avcnionensi, con- sulibus & militibus, de populo suo gratiam suam. SignificaVimusjquOd remoto omni dubio, apud vos certum este debet, quod episcopum vestrum Gaufredum pro sinceritate fidei sive gratiæ quam circa nos ad honorem imperii omni exhibitione dcclaraVit, sicut dilectum & nonestum principem nostrum arctius amplecti de fovere, & amplius hororaxe decernimus : urpotc cujus personam, cujus ecclesiam, cwjus poirefliones uni- verfas > auctoritate nostri privilegii communimus. Pro cerro itaque scire deberis, quod nos ecclesiam AVcnio- ncnscm cum omnibus castris de villis, de ceteris omnibus postcstionibus intus & foris pro honore de servitio imperii ad manus nostras specialiter, ita integre Volumus retinere de conservare, quod nunquam alicujus dominio, nifi cantum nostro nostrorumauc succcstbrum regum de imperatorum ea subjiciemus. Præcipimus igitur, modis omnibus prohibendo, ne suprapOiitem Mali pastus, quem nos cpilcopo fideli nqjstto cenccflimus