Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/849

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ AV & confirmamus aliquas munitiones ædisicare > absque £ voluntate & œnfilio episcopi aliquis præsumat. Si quis autem praedictum epilcopum > vel ejus ecclesiam, vel postestiones inquietare, vel gravare præsumpsorit, mandamus vestræ omnium stdelttati rogantes & przcipien- res, quatenus vice nostra confilium & auxilium episc opo fideliter præbeatis, & in omnibua manum te- neatis* XVI I i. Diploma FrUerici imperatoris pro G* episcopo, & ecclefia AvenionensL FRbdERicUsDcigratia Romanorum imperator, & semper august. cle^consiilibus, & universo populo g Avinionensi gratiam suam & omne bonum. Devotionis iestrx fidelitas quantum nobis obsequio subjiciatur ex relaru dilecti nOstri G. Avinionensis episcopi fatis didicimus, & mulrotiens effectu pre/equente fensiste meminimus. Quamobrem de laudabilibus obsequiis & larga devotione vobis gratias referentes, de eo nihilominus grates referimus, qui eumdcm episcopum, ficut ipse asterit » de ejus ecclesiam fincerc diligitis dc conpruis obsequiis favorabiliter honoratis. Nos enim episcopum & ecclesiam ficut jam dudum sub nostra protectione suscepimus, ita de adhuc perpetua dcfcn- fionc tenemus > de neque hactenus conccmmus > neque in postcnun concedemus, auod episcopus vel ecclesia Avcnionensts ali cujus ecclenasticæ vel sircularis per- fbnar dominio vel potestati debeat in temporalibus sub— s jecere, nifi nobis tantum nostrisque succestoribus imperatoribus de regibus Romanorum. Ad hæc prætcrea duximus adncctendum quod jura, dignitatem quoque dc libertatem, quam habere civitasconiuevir, ei perpetuo Volumus conservare, nec ullo unquam tempore earum- dem dinunutioncmjDco volente, fieri patiemur. Nihilominus vero Cei re vos Volumus, quoniam precibus dc interventu cariflimi nostri AVinionensisepiscopi^quod ad mandatum nostrum venire contemfistis vobis ad præ- fajs remittimus. In præsentiarum vero staruimus, dc perpetuo jubemus, ut in rebus de postestionibus ipsius epiiCOpij de ecclesiæ stiæ nemini liceat in ædificiis aut teloneis sive pcdaticis, aut aliis quibuHiber modis aliquid novum facere vel instituere, fine episcopi vel eo desiz spontanea concestione. Quod si quis facere tenta— p Verit, Omni jure de stabilicate carere consonius, de nos- tras iracundias cum gravi perna k noverit incursurum. XIX Privilegium Friderici imperatoris in gratiam Jn- daornm, jiw Pontio Avenionensi epTjcopo subdit, (jr committit defendendos » FRkdEKICus Dei gratia Romanorum imperator* NoVcrinc igitur imperii nostri fideles tam futuri quam prarscntcs, quod nos atrendcnres prudentiam > constantiam de fidelitatem, quibus dilectus ac fidelis noster Pontius Avenionensis ecclesiæ venerabilis cpif- copus conspectui nostræ majestatis complacere meruit) Judæos in lua. civitate manem es, qui specialker ad ca— E meram nostram pertinere dignoscuntur, de ex nostræ tuitionis patrocinio magis securi, de defensi debeant confistere : eos utiaue qui vel nunc ibi reperiunnir, vcl in futurum illic habitare decreverint, eidem fideli nostro Pontio Avenionensi episcopo commitimus ; uc ipso vice nostra præsit, de studeat eos commodius fo* vere, manutencre > de ab omni violentia defendere » Quod ea prorsus intentione facimus ut ipsos Judæos ab « tactionibus COmirum, nobilium, & quorumlibet aliorum Vexationibus liberemus » Et prætcrea ex nostræ dignationis munificentia concedimus eidem Pontio epis* copo, de per cum suis in perpetuum succestbribus, portum de plena jura portus in flumine Druentia, a loco qui vocatur Romeu usque ad Rhodanum, de hoc ex pane illius castri,.quod vocatur Berbentana, de ex parte Avenionis usque ad Sorgentilum : ita quod infra ENIONENSIS. i4} hos termihos quocumque prædictum flumen brachia sua extenderit, liceat episcopo portum facere ubicumque voluerit. Datum apud castrum Montilium Adenu- ri anno Dominicæ incarnationis millefimo centefime septuagefimo octavo, indictione xi. quarto nonaa mcn- siS AugustL XX. Privilegium Rofiagni episcopi Avenionensis pro ci^ vibns Avenionensibus^ NOtumfit omnibus tam præfentibus & futuris » quod anno Dominicæ incarnationis mcxcviii. mense Decembris dominus Rostagnus Avinionensis episcopus de consiiles qui eo tempore in civitate Avi- monensi, dignitate & officio confutatus fungebantur » Petrus Bcrmundus Mataronus, S. Bertrandus de Montibus, Petrus Rostagnus > Petrus de S. Laurentio, Guillelmus Hugo, Bertrandus RancurcHi, Pontius Rainaldi} de Hugo de Maiilana^ consilio Audebertide Novis judicis jurati > multorum etiam civium Avinio nensium, tam causidicorum de militum, quam aliorum

! >robonim virorum requisito & habito, consilio, & as ». cnsu, ficut est consuecudo in magnis & caris negotiis requirere & habere. Pro honore siquidem & utilitate civitatis ex communi consilio ab omnibus unanimiter approbato constituerunc, de perpetuo servandum auctoritate sua de decreto mandaverunt, ut omnes cives dc habitatores civitatis Avinionensis, cumbkdo, farina » vel quibustibet mercibus, aut aliis rebus siiis per Ro- danum descendentes vel ascendcnres, vel alio quocum-* que modo per terram vel per aquam euntes > vel in civitate Avinionensi manentes, tam ipsi quam omnes res coram a rolta & a przfUrione, de usarico roltx > qux ad ripam percipi folebarjiberi sint de abfbluri. Et quod nemini de cetero liceat de rebus civium vel habitatorum hujus civitatis aliquid nomine toltæ przdictæ exigere umquam vel extorquere, vel aliquod gravamen aut mo- lestiam civibus vel habitatoribus Avinioncnsibus nomine vel occasione toltæ deincepi inferre. Ad cujus rri firmitatem & memoriam præsons instrumencum fieri dc auctoritate sua muniri de corroborari dominus episcopus de consiiles pariter voluerunt & mandaverunt. Aerum est hoc in camera veteri domini episcopi, præscn~ tibus ut dictum est R. episcopo, de consulibus præno- minatis, & judice de aliis plufquam quadraginta probis civibus anredictis, qui ad hoc vocati interfuerunt, dc rei przdictz executioni consilium suum de astensum {6- iemuitcr præbuerunt. Ego Scephanus notarius auctoritate de mundaro domini episcopi, de consulum pariter dc judicis, przsens instrumentum scribi feci & sub^ scripfi, & bulla consulum (ignavi de sigillo domini epif* copu XXL Bulla Imtotentii iV.prorefiituendo MonthmUjori t cafirode Pertufio. INnocintivs episcopua iervus fervorum Dei > il- lustribuS fœminis comitibus Folchacheriensibus, Guiranno de Simiana de B. R. nobilibus viris^ salutem &apostolicam benedictionem. Monasterium Montis- maioris B. Petri juris cxistit, & ad simctam Romanam ecaefiam specialiter noscitur pertinere. Ancecestores si quidem vestri locum ipsum plurimum diligentes, castrum Pertusium pro animarum siiarum falutc præfaro monasterio contulerunt* Willclmus quoque comes post longas infestaciones eidem illatas Jam dictum castrum per manum fratris nostri L. Avienionensis episcopi Erædicto monasterio in morte siia restituir. Ideoque no- ilitati vcstrx per przsentia scripta mandamus, quati^ nus praenominatum castrum, jam dictum monasterii^m fine inquietatione poflidere, de fine molestia permittatis, de ab infestationede carcero desistatis ; alioquin praefatum monasterium sua privari justitia. nullatenus pa » ticmur » Datum apud S. Egidium x « kal. Octofe.