Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/851

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ AV territorii de Ayraga, accjuisitstm olim per Avinionen— 1 sem episcopum predecestOrem suum, t Petro Amici quondam domino dicti loci, pro quibus eidem regi Ro- bcrto requirenti nominibus quibus fupra, tanquam vero domino SUO præposicis siicro-sanctis evangcliis, fibi Crædictis nominibus fidelitatis præstitit juramentum, fnde ad ætcrnam rei memoriam, dicti regis & heredum suOrum certitudinem & cautelam, facta sunt per me infra nominatum notarium duo consimilia instru- menta, unum pro ipso rege, & aliud pro dicto præ- lato. Actum Aquis in palatio regio in aula veteri. Te- stes fuerunt ad hxc vocati Franciscus Gaietanus episco- pus, dominus Joannes Pipinus, Herricusde sancto Severino, Rainaldusde Lcrco scnescallus Provincix, Andrcas de Ifernia, dom. Petrus de Castro-nOVo, Joan. CabstsOle, Mathxus Filmarinus, N i c. Car a fu lus. £ Signum Raimundi Wilermi notarii. XXV. Bulla ’Urbani V. qua Anglico Avenionensi episcopo facultatem dat tejf amentum faciendi. URbaNVS episcopus si : rvus servorum Dci, venerabili fratri Anglicoepiscopo Avinionensi, salutem & apOstOlicam bencdictiOncm. Devotionis tuæ sinceri- tas quam nOSOlim in minoribus constituri, & deinde ad apicem summi apostolarus evecti, in negotiis magnis & arduis, experientia longa probavimus, promeretur, ut Votis ruis in his præsertim quæruæ aliarumque animarum sstlutem respiciunt, favorabiliter annuamus.Tuis ( itaque supplicatiOnibus inclinati, ut de fructibus, & prOventibus ecclesiæ tuz AVinionensis cui præes, & alterius CUjusque, ad quam forte te transferri, feu cu- juflibet dignitatis ad quam astumi, ac beneficiorum 3uOrumlibct quæ tibi commendari, feu de ipsis provi- eri contigerit in futurum ; nec non de bonis quæ ex industria, vel contemplatione personæ tuæ, seu quocumque aliO modo, & undecumque licite tamen ad te obyenientibus, & in postcrum ObVenturis, posteffio- ncs, redditus, proVenrus, hæreditates poliestas per laicOS, & quælibet alia, res & bona emere > SCU acquirere & appropriaxe ad certum tempus > vel in perpetuum pro ruo arbitrio, pro capellis construendis, de ipsisque fructibus, & proVentibus, ac pofleffionibus, redditibus, hæreditatibus, & decimis pro tua, de pro— J genitorum tuorum, de aliorum de tuo genere, animarum sstlute, ecclefias seu capellas, ac hospitalia, de alia pia lœa construi facere, & capellanias perpetuas insti- tuere, ordinare de dOtare, necnon ruam & aliorum de dicto tuo genere cxstrui facere lepukuras^ipsasque pos- IcstiOnes, redditus, prOVenrus, hxredi rates, decimas ac res, de bona per te empta, seu acquisita, feu eorum partes in illa opera pietatis convertere, de depurare, ubi, quandO, quOtiens, ac de summa, feu summis quibus tibi Videbitur expedire, fraternirati tuz plenam auctoritate apostolica, tenore praefentium concedimus facultatem > ncn obstante * quod ordinis S. Augustini Erofestor existsts i de apostolicis, seu aliis constitutioni- us contrariis quibuscumque. Datum AVenione iv. nonas Augusti pontificatus nOstri anno primo. XXVI. Littera de insitutione fororum Vistationis beata Maria apud Avenionem. ANno mdcxxiii. die xvni. mensis Decembris, coram illustr i ffimo & RR. domino fratrcStcphano Dulci, Dci & apOstolicæ sedis gratia Avinion. archiep. camerario de execurorc apOstOlico ad infra scripta specialiter deputato, in meique notarii publici apostolica dc regi ? auctoritatibus constituti, archiep i scopatufquc Avenionensis secretarii, testiumque infra scriptorum præfenria, comparuit nobilis de egregius dominus Fran- dscus Felix in utroque doctor Avenionensis, procurator Tomus L E NI ON EN SIS Mj l & eo nomine Blanchx Mbrarde, Lionetæ Borcellete > Alexandræ de Francesiz de Pugets fororum, Mariæ 5oinmeyrc, Giolandx de Labeae, Margaretz de Capellis, Margaretæ de Bolliers, Marixde Gitalis, Magda- lenæ de Felix, de Franccfiæ de Mazelli, prout <le ejus mandato constare fecit per D. Joannem Topenas notarium AVcniOncnfem de anno de die pr « sentiDus, quod debite signatumper eundem D. Topenas remi (it de produxit tenoris intra scripti : qui eidem illustriffimo D. archiepiscopo dixit de exposuit, qualiter supra nomi- natæ dcVocione motx de aesideranres terrena in celcstia, dc tranficura in zrerna bona felici commercio permu- care, in laudem Dei omnipotentis, ac glorioflflimæ virginis Mariæ, necnon in augmentum culrus divini in quandam domum praesentis civitatis Avenion. iam a quibusdam annis se recepiste, inibique pie & devote vixiste, ac divinis laudibus institiste, litam in pr rochia S— Petri & Carreria nuncupata vulgariter /4 Corrererie des chevaux : ouctm domum cupientes in monasterium monialium ordinis S. Augustini, sub titulo B. Mariæ de Vi litatione erigi, obtinuistc bullas apostolicas ab il- lustriflinio de RR. domino Cosmo Bardo ex cornicibus Verni » Carpcncor. episcopo, Aven. vicelegato eidem domino archicpiscopo directas, ad effectum domum præEitam in monasterium monialium dicti ordinis erigendi, cumdausula, fi est ita, quatenus præfata domus sic ad formam monasterii sufficienter reducta, & debita dausiira muniti, sacraque & profana suppellectilc luculenrer instructa, illique tOt census, redditus aut proprietates sive bona stabilia per dictas exponentes SCU

! alios Christi fideles, quorum annuus valor ad competentem monasterii dotem ac illius abbariflæ, prioristæ, dc monialium congruam fustentatiOncm, onerumque incumbentium supportationem sufficiant, perpetuo donata de affignata fuerint, ita unum monasterium monialium ordinis S. Augustini cum ecclesia, campanili » campanis, cemetcrio, claustro, refectorio, dormitorio, hOrcis, horcal iri is, ceteri lque officinis & membris ne- cestariis pro una abbarifla, priorifla de competenti monialium numero, qux inibi juxta regularia dicti ordinis, fub illius regulari habitu Altilumo perpetuo famulentur, divinilque laudibus insistant, ac alias in omnibus de per omnia ad instar aliorum monasteriorum monialium dicti ordinis Anitii in Sabaudia, Parisiis & Lugduni institutorum sub titulo B. Mariæ de Vifira- 1 tione perpetuo auctoritate apostOlica > sub correctione » vifiratione, obcdicntia, superioritate > jurisdictione 9 tam spirituali quam temporali ejusdem illustristimi dc RR. domini Avenionensis arehiepiscopi 9 & pro tempore cxistentis ejustjue vicarii generalis erigant de instituant, necnon sub aliis qualitatibus & clausulis indictis bullis contentis, quas fub datum Avcnioni in pstlario apostolico die septima praesentis mensis Decembris sig- » naras Decohorno secretario de figillo legatiOnis ejusdem munitas, non vitiatas, rasos nec in aliqua parte suspectas, sed omni vitio & sufpicionc carenres præ- sencando eidem illustristimo de reverendiflimo domino archiepiscopo periit ad executionem illarum procedi per dictum illustr. D. archiep. prout per easdem commirri- tur, mandatur > dictasque bullas inrerim rcgistrari. Me- E moratus illustr* & RR. dominus AVenionensis archic- piscopus, visis dictis bullis apostolicis jllarumque pcrs- pecto tenore, cum debitis hOnore de reycrentia recepit, & ad executionem peritam promptum de paratum se Obtulit j prout per illas sibi COmmittitur & mandatur eas- que registrari per me dictum notarium de secretarium : de quibus omnibus dictus dominusF elix procurator praefatus petiit actum de instrumcntum a me dicto notario,

? uæ acta fuerunt Avenioni, in palatio avchiepiscopali dc Camera solitæ residentiæ ejusdem illustristimi & RR. domini archiepiscoui : præsentibus ibidem D. Joanne vicario prcfbirero domcstico dicti illustristimi domini arehiepiscopi, de jOanne Petro Barralis clerico, habitatoribus Aven. testibus ad hæc vocatis. T