Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/853

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
147
ECCLESIÆ AVENIONENSIS.

XXIX. De fundatione monafterii Tarascovenjis ordinis S. BencdiHi. IN nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno incarnationis ejusdem mccclxI. die tertia mcnsis Aprilis regnante sereniffinra principista, & domina nostra domina Johanna Dei gratia regnorum Jcrusalem ic Sicilix regina, Sc civitatis Arelatensis exi st ente domina 9 tenore præsentis publici instrumenti cunctis tam pntfcntibus quam futuris pateat evidenter, quodexis- tentes & pcrtonaliter constitutæ in przsontia honorabilis dominæ dominx Guillermæ de Rcmolinis Dei gratia monasterii S. Cxsarii ordinis S. Benedicti Arelatensis. humilis abbatiffir, rcligioGe doniinx Rispanda Poirade, 1 Bertranda Aygucries, & Garstias Mira, monialesdicti monasterii nocificaverunt eidem dominx abbacistx ad carum & cujustibet ipsarum noviter perveniste auditum, quod magnificus & potens vir Joanncs Ganrekni de TaraTconc pia motus devotione quoddam instiniit, fundavit & ordinavit monasterium in dicto castro Taras- conis, ubi & in quo ad honorem Dei Sc ejus virginis matris, Sc S. Honorati Christi disdpuli>oonere intendit certum numerum dominarum monialium, quæ * ibidem sub claustro proprio vult existete, Sc in divinis Altistimo Sc ejus matri ac (ancto Honorap, ac tOticu- ri± celesti pro eo perenniter Sc benefactoribus suis de- seryiaitf, prout sic & latius in dicta stia constitutione Sc ordinatione dicitur contineri. Qui eriam ut dictum suum j monasterium valeat perficere, per sedem apostolicam exticit concefliim, quod de dicto præsenti monasterio S. Casarii poffit recipere, & habere usque ad certum numerum illas quas voluerit eligere moniales siiffi- denter, prout de prædictis omnibus Sc singulis dicta domina aboatiffa per litteras apostolicas extititplenarie informata, de quibus dictis monialibus inter alias placuit dictæ magnificentiae ipsius fundatoris significantii ipds eligere> nominare & evocare facere ad dictum taim monasterium intrandum, ut ex carum przsencia uberius societur cistiem. Unde præ£atæ exponentes cum quanta decet reverentia & honore, eidem dictæ domi- me abbacistæ humiliter supplicaverunt, quatenus eis Sc cuilibet carum licendam dignetur concedere, ad dictum monasterium sc transferendi > & ipsum intrandi Sc ibi ad servitium Dei renianendi juxta Sc seciindufri dicti domini fundatoris ordinationem j non inttnden- res propterea juri quod habent in dicto præscnti monasterio S. Czsarii in aliquo præiudicari, quin postint redire ad dictum præsens monasterium, si casus eveniret talis per quem ipsius dicti novi monasterii residcntiam haberent merito declinare > quod absic. Et dicta domina abbati fla tanauam pia mater refpondit dicens, sc inf- tructas Sc informatas fore de dictis apostolicis litteris > Sc de instirutione dicti nori monasterii ; Sc de earum cujustibet ipsorum filiarum suarum electione facta, Sc ut monasterium ipsum novum in regularibus institutio- nibus earum ordinis præfcntia dictarum supplicantium filiarum suarum poffit instirui Sc fundari, Sc in eo regularis doctrinz Sc ceremonix earum ordinis eo citius valeat propagare j Sc quo uberius præsenria monialium antiquarum fuerit sociatum, dictis filiabus sixis supplicantibus benigne conccstit, quod ad dictum novum monasterium valeant in domino quando eis placuerit sc transferre, Sc in eo regularem vitam ducere Sc renere. Non incendens tamen per hoc sibi vel succeflbribus suis aliquod prrjudicium generare, quominus eas vcl alteras ipsorum tanquam in subjectas poffit ad dictum fuum monasterium revocare > quando libi vel fuccesto- ribus siiis placuerit, Sc videbitur faciendum. Dc quibus omnibus Sc singulis dictx partes, vel quælibet ipsarum petierunt sibi neri publicum instrumentum, per me notarium infra scripcum* Sc publica instrutnenta cjuod & qux poflinc dictari, corrigi, refici, Sc emendari semel & pluries > dictamine cujustibet siipientis, Cacti tamen mbstantia, in aliquo non mutata. Acta fuerune hæc omnia Arelate in dicto monasterio S. CæCirii, videlicet in capella dictx dominz abbati stæ, przscntibus domino Sc reverendo domno Raymundo Duranti prelby — tero Sc procuratore dicti monasterii, Petro Arlatinido- micello dictæ Arelate, Jacobo Lombardide TarascOne teftibus ad præmista vocatis & rogatis, Sc me Bernardo de Pomeraaa. notario cive Sc habitatore Arelatis iu comitatibus Provinciæ Sc Forcalquerii regiali auctoritate qua supra publico constiruto, qui vocatus, rcqui- situs Sc rogatus hoc præsons publicum instrumentum seripsi, & o meo folito scqucnci fignavi in tcstimO- nium præmistonim.


INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CARPENTORATENSEM SPECTANTI As i. Caroli Provincia dr Burgundia regis privilegium Johanui episcopo Carpentoratensi concesum. IN nomine omnipotentis Dei Sc Salyacoris nostri Je* sii-Christi, Caroius divinæ providenti » clementia > rcx. Dignum est ut regalis majestas procerum suorum petitionibus opportuna præbcat beneficia, eorumque utilitatibus pietatis suæ provideat adminiculo, quati- iius eos nobilitando, erga siia reddat obsequia promptiores. Nunc igitur comperiat omnium fidelium siinctæ Dei ecclesix, nostrorum, præsentium scilicet Sc futurorum industria, quia Gerardus illustris comes nostris detulit obtutibus per Johannem Venerabilem Venda- censem episcopum, quod quasdam res nostras cx fisco fibi in beneficio pertinentes, ecclesiæ SUX sedis sanctæ Dei genitricis Mariæ > Sc eidem episcopo conferre de- buistemus. Nosque alsensum petitionis ejus præbentcs, falutaribus moniti institutis abnegare non contem- simus. Igitur una pro Dei amore, & pro luminar iis dc- dcfiæprædictæconcinnandis, clericorumque ejusdem sedis lervicntium alimoniis, COncedimus in ciyitare Car- pcntrads ecclesiam S. Antonii cum omni sisco > quaa- TtfWMJ Ib rum in præfata civitare habere videmur. Insiiper etiam conferimus totum ab integro fiscum ab Alfone rivo usque ad alium riVum, qui VOCatur Anesi : lia, Sc a Poio Marino usque in palude majore > omnia inter hxc ter- xninia consistentiade fisco, auæ nobis pertinere videntur : & in villa, qux dicitur Unango mansos quatuor Sc colonicas duas, Sc in valle Combrone juxta castrum Vcnnasca ecclefiam S. Petri cum siio preftyteratu > Sc fiscum quantum ibidem habere videmur cum ibi, quod & in omnibus proscriptis locis præfcnti tempore & future. Tradimus itaque atque transfundimus omnia ista (iipradicta, cum omnibus sibi peitincntiis, cum fervis Sc ancillis, campis, Ogglaus, vineis, prædiis, arboribus pomiferis « impomiferis, cum molendinis, aquis, aquarumque decursibus, ad prædictam Gnctx sedis ecclefiam, per deprecationem suprafati jam comi- tis > ut faciat ex his rebus quicquid elegerit vel voluerit. Sed pro firmitatis ftudio hOC nostrum pragmaticum fieri decrevimus, per quod censenres decernimus, ut jam memorata ecclesia praedictas res sub omni integritate perpetualiter retineat, faciatque ur paulo post insertum est. Et ur hxc nostræ corroborationis auctOri- tas firmior fore noscatur 9 bc diligentius conserverur > manu propria subter firmavimus, atque anuli nostri Tij