Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/854

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


r4s 1NSTR imprcflione coniignari præcepimus. Signum piiflimi do— j mini Caroli gloriosi regis. Grinu.cius regiæ dignitatis comerius recognovir. Datum xviii. cal. Aprilis anno propitio DOmino Jcsu-Christo, domini Caroli glori®- iiffimi regis XIII. indictione xi.Datum Vafione in Dci nomen feliciter. Anien. Editum eft apud Honoratum Bouche to.i.p.-jiq. sedin nonnullis corruptum. II. Charta fundationis capituli Carpent, ab Ajrardo episcopo hujus ecclefix. IN nomine Dei æterni & Sakacoris nostri Jefu- Christi, in caritatis dilectione Patris de Filii, l dc Spiricus-sancti, & in honore Dei genitricis Mariæ & præcipue S. Petri apostolorum principis, cunctorum- quc electorum Dei veneratione, Aeyrardus (edis Car- }>cnrraris humillimus in Christo episcopus. Si circa anctæ religionis cultum munificos nos cflc exhibemus, superna nos gratia muniri non dubitamus. Quam ob rem comperiar omnium Christi fidelium tam præsen- tium quam de futurorum solcrtia > quia prædictus venerabilis episcOpus cogitans qualiter in ecclesia S. Petri apostoli sedis Carpentoratensium sive Venchscen- sium clericos canonico more constitueret, qui in eadem ecclesia officia divina Deo rite persolverent, atque ex rebus cjustlem ecclesiæ… per quam quotidianum victum sumentes facilius celesti mercantur cibo perfrui, quod est verbum Dei> ut carnalis homo cibo refficiatur < terreno, & spiritalis pafcatur divinoalloquio, memorans illud apostoli dictum : altario deserviunt ex ab farto participentur. Nihil enim nequius quam postcflio- nes de dona a Christi fidelibus accipere, de pro anima** bus fidelium non laborare, de quia vix nemo sibi soli sufficit, ideo capitulorum folacium adhibendum est, uc magis ac magis apud Deum valeat deprecatio quam unius oratio. Quaproprcr ego in Christi nomine Aer- rardus jam dictus epilcopus divina favente clementia cum consilio de voluntate… huius provinciæ principis, nec ne fratris ejus Rethbaldi comitis, insiiper etiam domini Nectariis * Arelatensis archiepiscOpi, nec ne domni Pontii Aurasicensis episcopi> NartoldiAp- tcnfis ecclefix exigui episcopi pari voro de auxilio cons- tituimus, atque ordinamus in praefata sede Carpcntra— 1 rense seu Vcndstscense omnipotenti Deo, sanctæque Mariæ virginis, sanctiquc Petri apostoli atque fancti Sif- frcdi eximii confclToris ob eorum omnium honorem dc venerarionem canonicos sedecim quibus… tradimus atque condonamus ex rebus nostrx ecclesiæ illorum victui quotidiano in communia juxta canonicam auctoritatem ex decimis de villa quæ vocatur S. Eufemia unam medietatem, de dc ecclesia S. Petri quæ dicitur in yalle Cambraone… « rtatem*. Donamus etiam in villa qux nominatur Ulmido mansiim unum qui fuit Lupranno quondam, cum omnibus sibi perrincntiisj cedimus etiam in flayio Alsonc molendinos tres. Donamus etiam dc vineis planta… Carpentratis & villam Madazano JiOC sunt mediares x x. Cedimus vero ad ipfos canoni- COs quicquid in pofleflionibus tam vineis quam campis 1 cultis & incultis, auri de argenti, de omnibus rebus tam mObilibus quam immObilibus… cymiterio præ- dictæ ecclesiæ S. Petri atque S. Siffredi Conlatum est, vcl donacum Deo propitio in antea fuerit, totum & ab integro tradimus accpic transfundimus perpetualiter ad poflidendulik, puUa omni contradictione… * autem ante omnia de super omnia staruentes > atque ex auctoritate Dei Patris, de Filii ssdc Spiritus sancti præcipue promulgantes devitamus, ut nulli liceat succcflbrum nostrorum tamcpiscOporum quam principum » vel cu- jusVis ordinis potcstitis sit, siVe ecclesiastica feu laicalis potestas, magnæ paryæquc fuerit persona, qui in su- pradicto canonicorum numero sedecim quemquam addere, nec minuere præsumatobnixe devicanres. Caasuirtlus ut fi quis in hac communia largire siVe ac- UME N TA l comodarc amplius voluerit* hoc Dei rcmuneritione ac sua : beneficientiæ liberam tribuimus facultatem, ccrtil- sime credentes a retri * ♦… illam recompensationem mercedis recipi quam nec oculus vidit nec auris audivit, nec in cor hominls ascendit, quam praparavit Deus his qui diligunt eum. Quicuinquc autem ex hac nostra sta- tuca… quod nequiter agi voluerit… sed primirua iram Omnipotentis Dei incurrat, fanctxquc Dei genitricis Mariæ, omnium celcstium virtutum, necne beati Petri regni colorum clavigeri sanctione Siffredi Christi confestbris omniumve sstnctorum maledictionibus sub- jaceant, sirque p.irs eorum cum Juda domini proditore, cum eis quoque qui dixerunt Domino Deo : Recede a nobis de scientiam viarum tuarum nolumus. Fiat eisficut Zeb & Zebie & Salmana & omnibus principibus eorum 1 qui dixerunt’Hereditate poflideamussanilttarium Dei.Deus meus pone illos ut rotam & ficut ftipulam ante faciem ventii ficut ignis qui comburit filvam, & ficut flaInma comburens montes, ita persequeris illos in tempeflate tua & in ira tua conturbes eos. Dentur etiam ultione, de submer- gantur in inferni basatro, ficut demerfit Pharaocum exercitu siio in mari rubro, sincque anathcni itis vinculo conligati, atque percufli a Dea Patre de Domino JesibChristo Filio ejus de Spiritui simcto, de nostra a Deo collata potestate, de omnium episcoporum clericorum quoque incerdlctione, quorum nomina subter scri- bcrc de manibus firmare curaVimus pro omni firmicata atque stabilirare hxc conscriptio mbnexa. Acta hxc charra apud sedem Carpcncracensem, anno incarnationis Dominicæ dcccclxxxii. indictione x. cal. Mare. J regnante Chuonrado rege Alamannorum sive Provinciarum in Christo feliciter. Signum Ærraxdi episcopi

? |ui hoc conscriptum scribere de firmare rogavit manu ua roborata atque firmata. Addimus etiam in communia fuprascripta, de synodo quæ nobis peniner in Omnibus tertiam… ficucsupra infertum est obnixe sta « tuenres in perpetuum… Scriptum per manus Nartoldi episcopi feliciten I I I. Raimundus comes Tolofa recognofcit Raimundo Car- pentoratensi episcopo, forum alia, multa que dona addit. R. comes Tolosie, dux Narbonæ, nurchio Pro- yincix, de consilio baronum nostrorum, per mc dc fratrem meum Ildefonsum, recognosco tibi Raimundo Carpentoracensi episcopo forum, quod in civi* < tate tua Carpentoracensi ab antiquis temporibus fuit de 2 adhuc est, de omniaquæ ex foro proveniunt ad jus epit copi pertinere. Er hoc recognOsocns concedo de laudo per me de per fratrem meum, ipfum sOrum de omnia quæ ex foro proveniunt, tibi de luccelsoribus ruis. Dono etiam per me de per fratrem ribi & succcstbribuS tuis, auOa in nullo castro, vel villa, vel aliquo loco, aliquod forum prætcr tuum constituatur, vel constitu- tum habeatur, in tota terra illa, quæ co tinetur ab Oneza fluvio, usquc ad SOrcrium alterum fluVium j dc sicut anrcccflbrcs tui multis retrO temporibus tempore antecestorum mcOrum melius habuerunt, ita tu de tui fuccestOres habeatis de pOstideatis. Et fi aliquis vel aliqua COntra praescriptam recOgnitionem vel dOnationem venire VOlucrit, ego & frarcr meus, de omnes succcs- sores nOstri, tibi de succeflbribus tuis adjurorc ; ac de- fenscres fideliter & sine inganno scmper erimus. Promitto etiam quOd dOininOS homines de MOntilio lcsi Aimtuam quam auferunt, tibi reddere faciam, sicul testcs tui in curia patris mei Ildcfonsi, in placito coram multis sapientibus de judicibus juraVerunt. Præcerea promitto quod in civitate tua, in tcnemencO ciVitaris 9 currem vel aliquam munitionem conrra tuam vel tuarum succestbrum Voluntatem nunquam fieri pennittamj & fi aliquis Vcl aliqua facere VOluerit, ego & frater meus, & Omnes succcflbrcs nOstri, cibi &cmnibu$ fuc* < ? eflbribus ruis adjutores ac dcfcnfOres fideliter de fine ingaunO sempcr erimus. Promitto cciam quod ficuc cgQ