Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/855

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ CAB hæescripca recognosco de laudo > ita cum oportuerit j aut tibi vel tuis succestbribus justum fuerit, fratrem meum recognoscere integre & laudare ac renere facianu Et ut hæc tibi & succestbribus tuis firmiter teneantur^ inandaco meo juravere Wil. cimus de Sabrano, Guirau- dus Amicus frater ejus, R i canus de Insula » Malis sanguis. Ego Hugo de Braucio*omncs istaspræscripras con- venriOnes vel donationes tibi & succenbribus tuis fir- Inirer obsciVari in fide mca. promitto. Ego Bermundus dc Posthcras limilitcr. Hxc (tonatio sive conventio facta fiiic api d Pontem de Vidurna, præsentibus supra dictis. Postea vero apud Carpentorstcum hanc ipsam donationem siVe COnVentionem praedictus comes per se& per fratrem suum laudavit episcopo, in przscntia canoni* eorum, & aliorum prudentium virorum, scilicet Petri Maureg, G. Sacristx, G Garufle ff. Constancii P. de j Samna* P. Ricardi. B. Vafionensis episcopi, G. Lau- gerii Avinionensis. R. S. Mauritii. P. Bermundi migis* tri Raudulphi. S. Ægidii, qui hanc carram mandato comitis dictavit. Actum est hoc mclv. ANno Mcilx. tertio idus Januarii, eidem episc opo Raimundo R. dux Narbonx reddit cistrum <|uod Nendesci* vocatur, cum omnibus pertinentiis fuiSjV idclicer castrum de Baucio, cum villa S. Desiderii » & castrum de Mala-morre, cum villa S.Felicis 5 retinet tamen sibi & siiis & fratri suo calvacatus in omnibus prædictis castris & villis, & albergum in castro de Baucio, & in villa S. Desiderii > & in castro de Mala- mOrte, & in villa S. Felicis •, accepit etiam aprædicto episcopo duo millia solidos Melgorienses novæ monetæ. C Hæc facta sunt coram multis cestibus>inter quos Pontius præpositus Uricensis. IV. Raimundo de Bariolis episcopo Caroentoratensi ho- minium proflitum a dominis de Fenafca. NOtum si otnnibus, quod anno Domini mccLxih. scilicet xtv. caL Decembris, dominus Raimundus D— Bargiolis Dci gratia episcopus Carpentorate. sis accedens ad castrum de Venasca, tecit poni vexillum Carpentoratensis ecclesiæ in pratentia dominorum & plurium hOminum ejusdem castri siiper portale quod est prope eccleliam B. Marix, & ipsa eadem die domini de Venasca > scilicet dominus Rostagnus de Venasca, Pe— I trus de Turre-veteri, Guillelmus de Turre-veteri, Rai- mundus Latii, Bertrandus de Podio — rotundo, Gau- fredus de Venafra, &c. confesti fuerunt, & recognoVe- runt dicto domino episcopo, nomine Carpentorarenlis ecclesiæ stipulanti, quOci ipn habent & tenent dominium quod habent in castro de Venasca, & ipsum castrum & territorium ejusdem castri, & quicauid habent in castro de Bauceio de in ecclefia S.Defderii, de in castro de Mala-morte, & in tenemcnco S. Felicis » de in territoriis & districtu eorumdem locorum, ab ipsi) domino episcopo nomine ecclesiæ CarpentOracensis » confirenrci dc recOgnofcentes quod pro prædictis omnibus debeant domini de Venasca in mutatione cujuflibec episcopi Carpcntoratensis jurare fidelitatem ipsi domino episc opo, nomine ecclesix sijpradictz, de incontinenti su— 1 pradicti domini de Venasca pro prædictis omnibus, eidem domino Raimundo episcopo Carpentoratensi su- E^ctO tactis corporaliter sacrOsiinctis Dci evangcliis ratem juraverunt. Actum fuit hoc apud Venascam in ecclesia præfencibus testibus Raimundo de Viasone, dcc. V. Littera Fratrum Minorum summo pontifici in gratiam Berengarii episcopi Carpentoratensis. SAnctistimO ac beatiflimo patri in Christo domino Clementi diyina providenre clementia sacrosanctae Romanæ ac univcrCilis ecclesix siinnn. pontifici, humi- lis conventus Fratrum Minorum deMonuliis^cumomni PENTORATENSI5. 14, l humilitare ac reverentia devotiffinu pedum oscula beatorum. Atcstanrc veritate primaria, qui in hoc mundo teftimoniUm perhibuit veritati » invitem sic charitaris debemus tenert Vinculum indiflblubile, ur meritum Virtuti accrescat i claudatur ria Vitiis, de detur moribus disciplina. Et cum intellexerimus opinionem bonam reverendi patris nostri in Christo domini Berengarii Dci gratia Carpentoratensis episcopi apud vcstræ bea- titudinis clementiam qui bufd.un Objectis critninibusob- fufcari, pro beneficiis acceptis vicem fibi rependimus gradolanij videlicet quod idem dominus episcopus fe naber, & habuit laudabiliter de honeste, de eccleliam fibi commistam rexit, & regit in spiritalibus de tcmpdralibuS utiliter de prudenter, # quod sic maniscstius taliter vilic existcns SUX ecclesiæ canonicus, quod omnes alii in eum 1 duxerunt vota siu Unanimitc^ut pastoris officio fungeretur : nunc autem principaliores astistunr sibi fiVOrabi- les, benevoli & attenti : pauperibus etiam præcipUe sibi committis est beneficus : etiam ut audivimus a peifenis fide dignis plusquam x. millia librarum dimisirsuo populo de ofFensis j multa txjna confert religiosis) pacenl semper habere deiiderar cum s. bditis j humilicafeni fervat cum omnibus, prout decet. Iis moti omnibus supplicamus itaque vestræ affluentiæ bonitatis 9 uc dictum domnum episcopum » quem ab objectis crimU nibus credimus innocentem, habere dignemini ves- træ graciz commendatum, uc excusiicus ab omnibus iiobis reddatur uberior, de’per longos dies Vcstrx in fui officio serviat Gnctkati. Alma Trinitas unus Deus per- sonam vestram beatistimam conserret incolumem per tempora longiora. Datum MonciliiS anno Domini McccYxx. xv. cal. Maii. V I. Hominium folium Berengario episcopo Carpento- ratensi a Raymundo de Agouto IN nomine Domini, amen. Anno incarnationis ejusdem McCcxii. die tertia mensis Maii >nocum sit dcct In pratentia reverendi in Christojpatris domini Bereng., Dei gratia Carpefttoractensis epilcopi>vir nobilis Ray— — mundus de Agouto dominus de Tritis, de castri de For- calqucriO, & castri de Muris Carpentoractensis dicrce- fis, dixit ad eum perVcnifTc castrum de Muris przdic- tuni cum jurisdictione omnimoda de pertinentiis sijis> pro quo tenetur eidem domino ep fcopo nomine Car- pentoractcnsis ecclesiæ facere rccognitlOncm, ficut pra> decestores fui hactenus facere cOnsucVctunc : qui quidem dominus episcopus respondens eidem nobili dixic sc Fore paratum recipere recognitionem debitam nomine fupradictx ecclesiæ, de incontinenti prædictus nobilis prarstito per eundem de recepto per ipsum domnum episcopum corporali primitus juramento, quod ipte erit bonus de fidelis dicto domno episcopo de eccle- uæ Carpentoractensi prædictæ, flexis genibus de plosis manibus infra manus dicti domni epiicopi existendo, præsentibus me notario de testibus infraferiptis recOg- novit eidem domino episcopo præfenti de recipienti nomine ecclesiæ siipradictx. Cc tenere de poffidere dictum castrum, de ejus territorium de districtum cum siiii juribus de pertinentiis > de omnimoda jurisdictione sub dominio & fcnliOria dicti domni episcopi nomineec- clesix supradictæ, de qucmcumauc episcopum Carpen- toracteniem in sua creatione epiicOpali m primo adventu siioad castrum de Muris habere postc vexillum suum, vel senhoriam in sigr.um ftii dominii) de ecclesiæ supra* dictæ ponere in turri, fi : u fortalirio dicti castri j &. dictus domnus episcOpuS dictam recognitionem recepit, ipsum nobilem ad pacis osculum admittendo proniific ipsum nobilem dcfFendere in quantum dominus siium Vaflallum dcfFendere renetur de jure : quitus sic factis dictus nobilis dixit de protcstarus fuit sc nclle astringere nec suos in posterum succestores ad dictam recx> gnitionem, nec ad alia per eum facta, nifi fi de in quan~ tum de consuecudinc vel de jure 9 de fui rrædeccuGrH tiij