Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/856

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


iso r N S T R t hactenus facer ecOrtfu crerunt & facere tenebantur. Dictus vero domnus episcOpus dixit & protestatus fuit quod non intendit sibi ncc dictz ecclehæ aliquod praejudicium generari, si dictus nobilis ad dictam recognitionem faciendam > vel ad alia de præmiflis aliter teneretur 9 & fui prædccestorcs renebantur, & de prædictis prædictus nobilis periit sibi fieri publicum instrumentum per Bcrtrandum Alazardi notarium publicum. Ao tum hoc fuit Carpentoractc in domo cpiicopali. Tcstcs ad hæc przfcntcs fuerunt venerabilis vir dominus Is- nardus de Pontevet prior monasterii Artccellfc, nobilis dominus Fulco de Pontevcz miles, dominus dicti loci, dominus Syfrcdus Comparati jurispcritus de Carpento racte, domnus I Gurdus de Carumbo prior de Gardan, Raimundus de Muris, Domiccllus de Muris, Girau- dus Corvi dominus in parte Albaniani, Bertrandus Alasordi notarius, & ego Johannes Mayorgas notarius publicus auctor irate regia in comitatibus Provinciae dC Forcalquerii>& ubique per totum Romanum imperium auctoritate imperiali, qui ad requi(itionem dicti nubilis hoc publicum instrumcntum rogatus scripfi. VIL Clementis papa VIL confirmatio fundationis beata Maria Magdalena Carpentoratensis. CLimens episcopus servus ferrorum Dei, dilecto filio officiali Avcnionensi salutem & apostolicam <- benedictionem. Quæ ad Dei laudem fuique cultus augmentum pia Christi fidelium largitione kint facta > uc illibata ferventur, decet gratiis & præfidiis apostolicii confoveri. Exhibita si quidem nobis nuper pro parte dilectarum nobis in Christo filiarum abbatiilæ & conventus monasterii sanctz Mariæ Magdalenx Carpen- toratensis ordinis (ancti Benedicti petitio continebar, quod Olim quondam Johannes Blanqui domicellus condens de bonis suis in sua ultima voluntate testamentum, in eodem testamenco pro constructione & fundatione unius monasterii monialium in loco de Montiliis Car* pentoratensis diocesis construendo & fundando, & & pro dote abbariflæ & monialium ibidem instituendarum, omnia bona siia mobilia & immobilia quæ tunc £ obtinebat tempore fui decestus > ubilibet obtineret, dedit de legavit > de per executorem fui dicti testamenti bona hujufinodi pro constructionc & fundatione dicti monasterii in eodem loco, ac dote hujusmodi przcipue* & ordinavit realitcr affignaxi > de deinde præfacojo- hannc vita functo, quondam Arulliani domicellus, qui 3’usdem testamenti per dictum Johannem in solidum cputatus fuerat*, bona prædicta pro constructione & fundatione dicti monasterii, in ipib loco & dote prædictis, juxta præcepcum de ordinationem hujusmodi icalitcr aflignavic > & stxbfcqucnter ipsum monasterium MENTA l in loco praedicto constructum extitit pariter & fundatum j ac abbati sta & moniales ibidem fuerunt canonice instituta* : de demum ex cerris causis rationabilibus loco prædicti monasterii monasterium B. Mariæ Mag- dalenx prædictum aliud in civitate Carpencoratensi, dc licentia feclis apostolicæ constructum de fundarum, ac dicta abbarista de conventus ad illud tranilarx & in eo lr.uratx fuerunt. Cum aurem, ficut eadem petitio subjungebat, inter cetera bona prædicta nonnulli census dc redditus de proventus ac scrvitia per nonnullos em- phirhcoras pro nonnullis domibus, hospitiis & pOstcP uonibus in civitate nostra Avenionensi consistcntibus eidem Johanni dum viveret debitis, de adeum justo titulo pertinentibus per dictum executorem pro constru- l ctione > fundatione de dote hujusmodi a/lignata fuerunt, acemphitheotx prcdicti, licet eidem Johanni dum viveret recognoverunt fc debere, eisdem abbati Hic de conventui folvere indebite cnntradicanc, dictaque abbatis- sa de conventus in tranflatione de mutatione earumhu- jusmodi dicti testamenti, de nonnulla alia instrumcn- ta perdiderunt & scripturas > propter quod de donatione de legaro de bonis prædictis per dictum Johan- nem j ut promittitur, eis tactis docere non postimt, pro parte earumdem abbatiflæ de conventus nobis extitic humiliter siwplicarum, quatenus affignationem hu- jufmOdi confirmare, de cum dictus Johannes nullii sibi relictis hæredibus migraverit ab hac luce, de bona prædicta ad eas secundum præmifla, vel ad nos, vel ad cameram apostolicam debeant pertinere, quatenus bona ipia, si de in quantum ad nos de cameram praedicatam pertinent, eis dare de concedere, de aliter eis in præmiflis providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus incunaci, discretioni ruz per apostolica scripta mahdamus 9 qua. tenus affignationem praedictam confirmare, ac cenlus, reditus de proventus > ac servitia hujusmodi per dictoS emphyteotas, pro hujusmodi domibus, hofpitiis de pos- seffiontbus, eidem Johanni dum viveret debita 9 de ad eum dum viveret quomodolibec pertinentia, uc praemittitur, astignata, si & in quantum ad nos de cameram prædictam pertineant, eidem abbatistx & conventui 3 ac monasterio de suis soccestbribus in perpetuum dare, & concedere, & realirer astignare auctoritate iios- cra procures j faciens eidem æbbatistx de conventui, vcl carum procuratoribus pro eisdem hujusinodi censibus> rcdditious, prorentibus de fervidis eadem auctoritate integre respondere, contradictores per censuram eccle- fiasticam appellatione postpofita compescendo, non ob- ftantibus h aliquibus communiter vel diyisini a sede apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi dc excommunicari non poflintpcr litteras apostolicas, non facientes plenam & exprestam, ac de verbo ad verbum de induito hujusinodi mentionem. Datum AyenioIU cal. Junii > pontificatus aostri ænno seciuido.