Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/859

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ A ventus ejusdem. Item volumus, mandamus, & jubemus, i & ordinamus quod executorcs nostri infra nominandi postinr, valeant & debeant ordinare & distribucre rotam raubain corporis nostri, lectorum nostrorum, pa- ramenrorum nostrorum, & aliorum siipellectilium nostrorum juxta eorum omnimodam voluntatem. Item legamus siverelinquimus pro redemptione nostrOrum pec- caminum ecclesits deCrcstO, de Intcrcallis & de Rastel- lo, cuiliber pm ornamentis carumdein iv. florenos auri*. Item legamus sive relinquimus dominabus monialibus de Paravaone & de Neonis pro or tionibus dicendis, & ut nostram mimam in earum memoriam habeant & beneficiis recolligant cuilibcc conventui n. florenos auri. Item legamus fi Ve relinquimus dominabus monialibus /ancti Petri de Vallibus pro rationibus dicendis, & ut nostram animam in earum memoriam habeant & beneficiis recolligant pro reparatione hospitii conventus ejusdem x. florenos auri. Item legamus & relinquimus conventui de Carmelo civitatis Avenionensis pro mistis celebrandis, de ut nostram animam in memoriam habeant & beneficiis recolligant pro opere ecclesiæ COnventus ejusdem centum stOrenos auri. Irem legamus siye relinquimus conventui fratrum de Carmelo LemoVi- censis civitatis, ut nostram animam in eorum memoriam habeant pro miflis celebrandis, & beneficiis recolligant pro opere ecclesiæ conventus ejusdem t. florenos auri. Item legamus sive relinquimus conventui fratrum de Carmes civitatis Auraficensis pro miflis celebrandis^ ut nostram animam in memoriam habeant, & beneficiis recolligant pro opere ecclefix conVentus eorumdem l. florenos auri. Item legamus siye relinquimus conventui frarrum Minorum de Vairraco, de Au- raica, de de Avenione, pro miflis celebrandis, cuilibet conventui i. florenum auri. Irem legamus sive relinquimus conventui fratrum Praedicatorum de Buxo pro miflis celebrandis n. florenos auri. Item legamus siVerelinquimus conventui fratrum soncti Augustini de Paternis, pro miflis celebrandis i. stOrenumauri. Irem legamus siVe relinquimus ecclesiæde Semurio pro una capella in redeintiOne nostrorum peccatorum c. florenos auri. Item legamus & relinquimus ecclefix de Me- lanciis m. florenos auri. Item Volumus, mandamus S jubemus & Ordinamus quod omnia debita nOstra solvantur, de forcfacta emendentur, & quod executorcs nostri fecerant fieri unam præconiiacioncm in locis de Cresto, de Intcrcallis, de Vasione, & de Rastello, quod fi fit aliauis qui COnqueratur de nobis > Veniat coram executoribus nOstris infra nominandis, & illi habeant dc debeant cuilibet conquerenti de nobis solvere dc emendare | de de hoc onero conscientias eorumdem. Item legamus siVe relinquimus Jacobo deCasii fratri no- ftro proexpensis quas pro nobis sustinuir c. flor, auri ; dc si aliquOd jus seu aliquam rationem in bonis paternis habemus, quacumqueoccafioneseu causa, totuin illud jus dc totam illam rationem sibi dimittimus, renuntiamus dc cksemparamus, ac etiam relinquimus & legamus. Item legamus siVe reliquimus Rotgerio de Guiflelmo nepotibus nOstris, filiis dicti JacODi fratris nOstri pro ipsis tenendis in sdiOliscuilibet l. stOrenOs auri. Item legamus de relinquimus Guillelmetæ & A elidi neptibus nostris filiabus dicti Jacobi de Cafa fratris nOslri, pro eisdem maritandis, cuilibet Cc. stOrenos auri, & cuilibet pro suis arnefiis l. stOrenOs auri. Item legamus siVe relinquimus, DionysiO de Mazcrola. nepoti nOstro pro continuando suo studio cl. florenos auri. Item lcgar mus siVe relinauimus GinonetOcle Villa-veteri scurircro nostro, in retrioutionem servitii quOd fecit nObis, rouci- num nOstrum VOCatum Bayardum, de xxx. stOr. auri, dc unum arnesium arn orum minutum. Item legamus Cive relinquimus Guillelmo de Secundaco fcutilero nostro roucinum nostrum quOd vocatur Sauverium, & x. flo- renOS auri pro seryitio quOd nobis fecit. Item legamus feu relinquimus jOhanni de Aufaco roucinum nOstrum VOcatum pOlhenum, de xxx. stOrenos auri prO ferVldo qucxl dictus jOhannes scuti fer nOstcr nobis fecit. Item leganius siVe relinquimus Antonio Fabri de Mclanciis Tomus /. IAUSICANÆ. marrvscallo de sciitifero nostto in tetrstxitionem servi- tii quod fecit nobis, roucinum hoftmm qten nobis legavit Fertus Serri, & xxx. florenos auri. Item legamus siye relinquimus fratri Nicolao de Pcrenti fbcso nostro lx. florenos auri. Irem legamus de relinquimus Petro Monracherii clerico nostro in retributionem fervidi quod nobis fecit xt. florenos auri. Item legamus fire relinquimus Boneto de Clausellis famulo nostro

! >ro servitio quod nobis fecit xxx. florenos auri. Itcna egamus de relinquimus Brunero botelherio nostro [>ro scrvitio quod nobis fecit v. florenos auri. Irem egamus de relinquimus Hugoni de Rastcilo famulo nostro pro fcrVitio quod nobis fecit v. stOrenos auri. Item legamus de relinquimus Martino famulo nostro |>ro servitio quod nobis fecit iv. florenos auri. Irem egamus seu relinquimus ctiidam famulo nostro vocato magistro Raimundo ii. storenoS auri i Irem legamus dc relinquimus famulo nostro de Coquina vocato ma- {jistro Johanni n « florenos auri. Item legamusscure- inquimus Johanni Vafconi, qui servit in castello iv* florenos auri. Item leganius feu relinquimus Petro Duranti famulo nostro pro servitio auod nobis fecit VI. florenos auri. Item legamus siVe relinquimus Michaeli servicnti nostro de Intercatiis x. florenos auri pro servitio quod fecit nobis. Item legamus siVe relinquimus Olaiz uxori Johannis Salomonis quondam x. florenos auri. Item volumus > jubemus, mandamus & ordinamus quod omnes libri nostri quos habebamus quando fiiitnus facti episcopus, reddantur ordini nostro, & de illis quos fecimus neri ex tunc volumus, mandamus 3 ’jubemus & ordinamus, quod executores nostri inferius nominandi poflint, valeant & debeant illos distribucre » & de illis ordinare ad eorum omnimodam Voluntatem. Item volumus, jubemus, de mandamus & ordinamus, quod executores nostri infra nominandi incontinenti pOst nostrum obittim, recipiant omnia bona nostra pro executione hujus nostri testamenti facienda, licentia ali- cujus curiæ seu personæ ecclefiasticæ, vel seculariS non expectata nec etiam requiiita. Itetn legamus siVe relinquimus cuilibet capellanorum nostrorum in retriburio- nem scrVitiOrum quæ nobis fecerunt lx. flor.auri.Item lcgamus& relinquimus Petro de Fago i. florenum auri. Item legamus fire relinquimus PeyreroNigride dc Salvalinis clerico sacristæ Vaslonensi v. florenos auri. Irem legamus siVe relinquimus barbitunsori de Inter- > callis pro servitio quod fecit nobis x. florenos. Item legamus fiVC relinquimus prædictæ ecclesiæ parochiali B. Mariæ de Vasione duo piata argentea majora de nostris, dc pOntificalem majorem nostrum. Item legamus sive relinquimus domino Hugoni Gaudeychardi capellano de Intcrcallis v. florenos auri. Item legamus siye relinquimus iri redemtionem peccatorum nostrorum pro pauperibus puellis maritandis c. florenos auri, quOS volumus, jubemus, mandamus de ordinamus dari de distribui ad voluntatem & ordinationem cxœuterum nostrO- rum infra nominandorum. Item volumus, mandamus, jubemus de ordinamus quod breriarium quod nobis dedit Guillelmus ViVis Catalanus, factum secundutri ordinem’ancti Sepulchri, reddatur eidem domino Guillelmo, si adhuc viram duxerit in humanis, de in casu l in quo cstcr mortuus, volumus, jubemus, mandamus dc ordinamus quod dictum breviarium tradarur patriarchae succestori nostro, cum conditione quod ille sirc- ccflbr noster det de dare debeat xv. florenos auri pio tnistis celebrandis, Vel alias pro anima dicti domini Guillelmi Catalani. Item Volumus, jubemus & Ordinamus 9 quod omnes prædicti libri nostri qucs habebamus tempore quo fuimus facti episcopus, diyidantur in quinque COnVentibus ordinis nostri ad ordinationem dc Voluntatem reverendi in Christo Domini fratris P. Grastensis episcopi, de magistri Petri de Luperciaco firnitentiarii dOmini nostri papæ, de fratris Nicolai de ’erenri socii hostri •> de volumus de ordinamus quod idem frarer Nicolaus socius hosttfr poflit de yalestt recipere de prædictis libris nostris. Flores videlicet Sanctorum, Manipulum florum Bricariæ, de tria paria