Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/861

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIB CAVALLIGENSISb ijj INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CAVALUCENSEM SPECTANTIA. t XZfftræ Innocentis papa JF. pofi dedicationem ecclefia Cavallicensis an eo faltam. INnocintxus episcopus servus fervorum Dci, venerabili fratri epicopo, & dilectis filiis przpofito &. capitulo Cavellicensi, Glutem de apostolicam benedictionem. Licet is de cuius munere venit > ut a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur de abundantia pietatis fux, quæ merita supplicum excedit & vota, bene servientibus mulco majora retribuat quatnraleanc promereri, nihilominus tamen desiderantes reddere Domino populum acceptabilcm, fideles Christi ad complacendum ei auasi quibusdam illecturis muneribus > indulgentiis scilicec & rcmifliohibus invitamus, uc exinde reddantur divine grariæ aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia vestra, quam ad honorem beatx Mariæ virginis duximus dedicandam » congruis honoribus fre1- quenterur 3 omnibus vere peni tentibus & conseffis qui ecclesiam ipOim in die dedicationis ipsius ufque ad octavas ejusdem annis singulis Venerabiliter vifitarint* de omnipotentis Dei misericordia, & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius auctoritate confifi, unum annum & auadraginta dies de injuncta fibi penicentu, misericorditer relaxamus. Datum in castro Fugentix tix. nonas Maii, pontificatui nostri anno octavo » IL Inguilranni episcopi Cavalliceufis pro mo* nafierio S. Andre a prope Avemonem. Ibt nomine Domini nostpjesu Christi. Egolnguil- rannus dispofitione Dei CaVallicensis ecclesiæ humilis episcopus, monitus litteris domini papz Johannis sonctx Romanz ecclesiæ > & siipplicantc confratre nostro domno abbate Martino, kudo atque confirmo ad monasterium sancti Andreac Andaonensis montis > ecclefias datas a prætexato Johanne papa, qux sunt « dificatz vel erunt in monte Tozonis, cum adquifiui circa se decimis vel adquirendis > & primitiis, & oblationibus, & dmiterio, & omnibus eisdem ecclesiis pertinentibus. Ea vero ratione ut sonctx Romanæ ecdc- lix anniucim una libra pcriblyatur cera. Rogo itaque obnixe omnes succeflbrcS meos > uc hanc donationem domini papæ Vel ammonitionem nullo modo inquie* » tent 5 (cd magis cum obedicntia & caritate libenter augeant, & auctam confirment & corroborent, & integram omni tempore custodiant. Et ut firmius perma^ neat canonicorum meorum manibus firmari jubeo. Jo- lunnes levita firmati Gerunculus firmat. Teodericus presbycer firmat. Bertrandus prcfbytcr firmat. Ro* doinus prefbyter firmat. Eudo preibyrer firmat. Sre- phanus preloytcr firmat* Hcldcbertus prelbyter firmat. Pontius prelbyter firmae. Appollonius ptefby* ter firmat. Aloaricus prelbyter firmat. Odillus lo- yita firmat. Si quis autem hanc donationem domini papæ, vel nostram confirmationem inrumperc voluerit, ctijuscumque dignitatis vel ordinis fit, digni* tate & ordine, & sacri corporis & sanguinis conn munione privetur Domini nostri Jesu Christi. Fao ta donatio ista anno Dominicae incarnationis mxiv. indictione XIii. Tomus 1. III. Cavallicensis episcopus san&o Ti&ori donat ecclefiam sanUa Perpetua. EGoInoILRANUS gratia Deiepiscopus> & fidelis mea Adalgude Homine, facimus donationem S.Vi- ctori martiri, ejusaue monasterio, haut procul a civitate Maffilia fundaYO, Ac alodc nostro quem habemus in co- inicatu Aqucnfe> infra terminos de villa t quæ vocant Bruniola, id est ecclesiam qux fundata est in honore Dei, simctxaue Perpetuz in vallequfc vocatur Avol* nasa. Facta aonatio ista Mxi. indictione ix. Egd In- gilranus, & fidelis mea nomine Adalgude, hanc donationem corde perfecto & animo voluntario, Deo & suo martiri dedimus. Ego Amelius filius episcopi In- gilrani, facio donationem fando Victori martiri, ejuf- que monasterio, haut procul a civitate Maflilia funda- to de alode meo quem habeo in comitatu Aquense, in- fra terminum de villa Bruniola. Ego Amelius f. Adal- gas mater siia f. Ingilranils f. Domnus Geiroldus filiui episcopi Ingilrani dedic (ancto Victori de Vinea culta in valle Bruniola. Anno Mxvxi. ViUelmus filius epi£. copi Ac fratres ejus Amelius, Rainaldus, Gueiraldufr donaverunt & firmaverunt. Ego Willclmus NcVolon*- gus, & uxor mea filii mei Rcinaldui de Jds&cdus » IV. Littera B. CavaUicensis episcopi > pro Sinanqud monafterio. ElæfentibuS de futuris reducxtut ad racmoriam^Gucxl jL ego B. gntia DciCaVellicensis episcopus > przfence nostro capitulo, de consentiente B. ejusdem ecclesi* præposiro> A. onecentore, B.socrista, de aliis canonicis G. de denasi Aldebcrto, R. de Podio Qalvo » anno Dominicæ incarnationis iccen. pro redemptione animx nostrx, de prædecestonim nostrorum, de suc- ceflorum cbnamus > concedimus & laudamus Deo dC monasterio Sinaauæ, & tibi dusdem monasterii abbati, & fratribuS praesentibus de ruturu, jus quod habemus in Junquer de Sorgeta* qux est AncoS> vel habere aliquo jure debemus* In przdicto aurem Junquer > quia est infra terminos hostrz decimationis > ) nomine decimæ retinemus ahnuatim vni. heminas an » nonæ ad mensuram legitimam insulæ. Et ut hæc donatio firma manear nec calumpniari poflit ab aliquo* cartam mandamus facere, de eam hostrdfigillo de fi- gillo capituli » de figillo abbatis praedicti monasterii munimus, ut fideliter (juid in hac carta sdripnun est ab utra*- que parte perempmrer obseryctut. Hæc autem donatfo racta ftiit apud CaveUionem in camera domni episcopi » dc ipfam in capitulo Sinaquæ coram Omnibus fratribus COnnrmavin Testes fuerunt R.dcVenascO monachus W. faber 9 P. faber, Botinus major, de Hugo dcCa* banas frater eius » E vk Carta pro monafierio Sinaqua opiinis Cifierciib T^Rarfentibus de sequcntibus omnibus hominibui no- JL tum sit, quod ego Guirahnus de Simiana > de ego Bertrannus Raimbaudi frarer ejus in remiflione peccatorum nostrorum donamus Deo & B. Marix cenobii Sinaquenlis, & tibi Petro primo abbati ejustiem basterii, de omnibus fratribus tam præsontibus quam Futuris ibidem Deo serricntibus > quidquid htbemul Vcl poffidcmus tam per oos quam per alios, tam fi » -