Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/865

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


INSTRUMENTA A D PROVINCIAM AUSCIENSEM PERTINENTIA. QUÆ SPECTANT AD METROPOLIM AUSCIENSEM. I. De S. Venantia ecdefia, quam Guillelmus comes As- taracensis Aedis Auxit ana ecclefix. OdDO LbVITA GaKCIJB ARCHIPKÆSULI. COgis me, o Cinctistinae pontifex, recens opus exercere > fed quia contra examen auctorum debellare non valeo, praerogativam eorum fando temerare erubesco : horrendum quippe est in manus incidere scili- cet viventis Dei, qui etiam non solum de nequam ope* rarione, verum etiam de otiofb verbo, necnon & dc praVa cogitatione reddituros nos terribiliter rationem judicaturus est judex justus in die judicii. Cumque ab omnipotenti Deo, sanctisque canonibus tale connu- bium prohibitum invenitur 9 ut non solum facientes > verum Consentientes puniri judicentur i & idcirco in cpi&atium justionis tuæ metuo ponere manum i pavens illud quod eVangelica horribiliter lectio voce declarat libera : Qulcumque, incpienssolverit unum de iftis man- datis minimis, & fic docuerit hominibus, in regno celorum vocabitur minimus. Dupliciter denique me privatur hoc opus, occasiO & cautio scelerum, de reprehensio vituperationis ignarum. Quis igicur doctus hinc opuscula cum in manu sua adsumpscrit, de tali commixtione con- sanguini tatis me notarium repererit, non statim in vo—’ ce erumpat me delubrem clamitans este sacrilegunbqui audeam aliquid contra Dei licentiam usiirpare COnfilium ? Sed adversiis quem invidia duplex causa me con- solatur, quod & tu qui siimmus pontifex es, fieri jubes dc necefliras ecclesia : totius Aquitanix poposcit, cui Deo juvante præes matris. Przcipue denique perfecte scio iiuia post propheticas de evangelicas atque apostolicas cripturas, quinus ecclesia Dei per gratiam ejus fundata est > etiam illud intimandum putem > absque quamvis univcrsis in urbe * catholicae diffuCr ecclefix quali unus thalamus Christi sic ; siincta Romana ecclelii nullis finodices constitutis ceteris ecclesiis przlata est » sed evangelicam vocem Domini Salvatoris nostri primato obtinuit r Tu es Petrus, inquiens, dr super hanc petram edificabo ecclefiam i & porta inferi non pravalebunt ad- versus eam. Et tibi dabo claves regni celorum. Et quod- cumque ligaveris super terram, erunt ligata & in celis, & quodcumque solveris super terram 9 erunt soluta&iu celis. Er iccirco non dubito quod gratia Dei vice conlata tibi sit absiiper memorata : eccksiæ mirabile potcsi » tas, cui annuente divina clementia septimus exticisti jure pontifici felicitatis vitz claudendi de reserandi. SuperttitioCi res valde ac execrabilis videtur este diaconi, imperata a proprio episcopo, ne forte contumax reperiar, & a prædicto gradu privari merear, de dilectioni tuæ, qui præ ceteris es, jugulari. Nam Deo juvante omnibus fidelibus, sanctæ Dei ecclesiæ maxime nostris propinquis vel succestoribus patefaciam, quod oculi mei viderunt 9 de aures mcx audierunt. Lingua mca testimonium perhibere non silcbic, qucd de si do- , minus impleverit illud, os meum aperiam. Nuper denique accidit > ut Guillelmus filius Amaldi comes Astariacensis uxorem ducere * conlanguineam suam. Cumque hoc archiepiscopus Garcia eum nimis urgeretur, ut hoc scclus minime perpetrare libuistct, & omnino licentiam hac consensii ci conjungendi denegaret, de a siæctOs patres tali Consanguinitas tangendi prohibita este affirmaret, de videret quia nil proficerer, de prædictus comes ei aurem ad audiendum non przberet> redicnfque ad semeripsum, de talem accepit a suos consilium. Sciens igitur melius este naufra- > gantem animum aliquum gubernaculum przbcre, quam in gurgitem desperationis fine remum penitentiae relinquere, accerlivitque eum, de præbuic ei tempore jejuniorum de munera elemosinarum, sicut scriptum est in subsoquendo libellum insuper accepit ab eo nobilem oppidum quod olim ablatus ruerat a pervcrfc homini* bus de ecclesia B. Marix episcopitii Auxiensis, reddi* toque supra memorato præaio/cui præest ecclesia sancta Venant ia, totam de integram cum omnibus appenditiis suis tam cum parochiis quam de capellis adjacentibus sibi sinealicujus participatione vel reclamatione, ucea pleniter postideat poflidendo quæcumque Voluerit ex ea facere firmistam in omnibus potestatem habeat i & si ei placer> post mortem suam luccestoribus suis eam relinquat} carcula ista firma permanear, quia veraciter est firmata siipra firma, qui est Christus, petra. Si quis contra hæc cartula inquietare voluerit de adversarius ejus cxtiteritjin primis in ira Dei incidat 9 atqueomnitem* pore maledictioni subjaceat 9 lepra Naaman succumb.it » ulceribus Job dominetur>morre An an ia de Saphira moriatur, cum Datan de Abiron in ima tartara demergatur, cum Sodomitis de Gomorritis in ignem perpetuum cremetur, & cum Juda Schariotis cum diabolo de angelis ejus sine fine crucietur, &quid plura ? Omnigena maledictione repleri mereatur, atque omnibus viventi* bus exemplum malitiæ ultionis siix relinquit. Amen. Hxc sunt nomina princinum ac ducum, qui hinc donationem viderunt & nrmaverunt. Bernardus frater cjus.Remundus frater ejus. Garcia frater ejus.Agganri- , cus 9 de cognatus ejus. Acus Tolosana : episcopus. Lu* dovicus Savanenso. Enardus Moncalcense.Anialdus Ou- ranense. Arna Idus Majcnacensc. Bernardus Mauracen- sc. Arnaldus LOmaniaCcnse. Fortas BillicaV en s :. Guillelmus Galbifanenso. Remundus de Furesacco, de fratres ejus > cui licet scrutetur opto uc memineris levicam tuum Gnctistime pontifex. De S. Aurancia. Quia neceste est igitur, ut pro magna vulnera magna adhibeatur medela 9 & idcirco fas est uc pro maxima delicta magna uretur remunerationis incrementa. Quia latere non valet » qui in publico manet, ob causa pc- nicentiale, ac concestionis elemOsynx, necnon & je* juniorum afflictionis catcnæ constitu-’o, ac decretura perpetualiter pono. Ego annuente divina clemenriaepis* copus Garcia huic Guillelmo gratia Dci marchiom 64