Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/866

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Itfo I N S TRUM comiti totius Astariacense, necnon & reliqua regna, 11S— 1 queqmque non eximen auctorum, sed causa præsump- tionis præmium atque clcmosi.arum facultate munerum, propter nuptiale conjugium qui committitur a præfarum virum, tali præbco Confcnsum, quia a sanctos canones prohibemur tali consanguinitas nc jungatur, a me & Amisque Adclphoris talis absolutio invenitur, jubente scriptura : DAte elemofinam, & omnia munda erunt vobis. Quamobrein ego præfatus pontifex talem ei præbco conknsum a disrumpcndo peccaris Vinculum hac jugo soclctum, acceptoque ab co oppidum nobi- listum, quæ litum est in parte sui territorium hxc vocabulum ejusdem ecclesia consecrata in honore bcatisti- mæ virginis Christi Venantia cum omnibus ecclesiis adjacentibus sibi ac appcnditiis ad eam pertinentibus in seriem marris ecclefix Ausdcnfis reponendo. In- supcr hxc mando ut feria secunda, feria auarta, & feria sexta ab omni carne edendi se abstineant, excepto si solcinnitas non occurrerit magna. Tamen feria sexta a vino prohibentur /Si tres « pauperes non paverint, aut tres denarios egenis non dederint, Sc in unumquemque anno centum pauperes reficiant, Sc in die cena Domini duodecim præcipue, & ip- sorum pedes lavet > Sc fingulos denarios eis praebeat » & in uno quemque anno una quadragesima aut jejunent aut quinque solidos in eletnohnam concedant > Sc ut in vigiliæ præcipue ab omni coitu sc abstinear. Et ego ideo rres synodos ab omni debitu abfolyo. Inftiper hoc constituo, ac decretu n pono ut neque ego, nec ullus succellor meus, neque ecdesias quæ modo habet, ne* oue habitura est, neque in æternum habebit ecclesia, Simorritana, nullus munera accipiat ad dedicandum eas 9 sed sine more dedicentur ab illo gratis, ne pro clericis faciendos de supra memorato vico accipiat aliquid, & ubicumque voluexint liberam habeant potestatem Deum judicium faciendum de cetero abfolyo ac benedico insuper, Sc per manu propria trado ut ViVant Sc valeant felicirer in Christo. Amen. Item de eodem, ut in sancto quadragefimo, Sc in adventum Domini ab omni coitu le abstinear, scilicet in die Dominico, Sc in feria secunda Sc in feria quarta, Sc in feria sexta, Sc in fabbato, Sc rres pauperes scm- per pascat & induat. II. Raimundus Coppa canonicam in sua ecclesia confiituit. PRidie kalendas Martii apud civitatem Ausciorum Willelmus comes > Sc Remundus archiepiscopus, construxerunt canonicam in sede archiepiscopali, per Mianus Rainardi prefbyteri, & grammatici per Aquitaniam Sc Gottiam ad praedicandum a Deo adlciti > hxc pro Victu SUO Sc canonicorum donantes. Archidiaco- natus quinque, Juliages > Savanes, Ancles, Armaiac, ManOac, ecdesias d’Elpans de Seran, medietatem de Odezan a sancta Christina, totum quod habebat, Sc terram de Gazan ; similiter vineam Sc terras de Pani- cars, dedit similiter, Sc medietatem oblationum & peni tenti uni. Similiter medietatem mercati, Sc terras quæ ad sedis ecclesiam pertinent. I II. ’Willelmus archiepiscopus Auxensis » & fratres ejus ecclefiam de Monte-alto Cluniaco cedunto IN nomine Dei summi omnipotentis Patris & Filii & Spiritus-sancti. Ego Willelmus filius Bernardi Sc archiepiscOpus Auxiorum, & fratres mei Raimundus Sc Oddo & Otgarius Sc Giraldus & Bertrannus pro peccatis r.ostris, Sc parentum nostrorum donamus Domino Deo & sanctis apostolis ejus Petro Sc Paulo ad locum Cluniacum, cui domnus Hugo abbapræeste videtur, ecclesiam S. Michaelis de Monte-ako cum appendentibus quinque ecclesiis, Sc Vincis, Campis, Sc ablquc his quæ E N T A [uter meus ibi dedit in vita siia, dedimus nos unum mo* endinum in ahreo Archo nomine, Sc decem dcneratas de vinea indominicali > Sc medietatem silVx, quæ vocatur Nigrae vallis, Sc mater nostra similiter medietatem eccleiix quæ est in villa quæ vocatur Ulmus, Sc dominationem alterius ecclesiæ in villa qux vocatur Ca- seras. Hæ dux sunt in Leomania. Unde rogamus per omnipotentem Deum omnes præsenres Sc succedentes, ut hoc donum collaudent, Sc integrum & in libi tum custodiant, Sc gratiam Dei adquirant, Sc in sOcietate Clunicnsium fratrum, quam pro hoc dono susrepimus participes fianr. Si quis autem hoc calumniare vel temerare præ{umpserit quod appctir non perficiat, insuper iram Dei omnipotentis incurrar, & cum Datan & Abiron absorptus intereat. Facta est hæc carta mense j Decembri in pratentia domni Hugonis abbatis Clunia- censis, & Duranni Tololani episcopi, & Wlllclmi episcopi ConVenarum, Sc Raimundi abbatis S. Lu- perculi Helilanæ civitatis, Sc aliorum plurimorum, regenre apostolicam sedem doiimO Alexandro summo pontifice, Philippo rege regnum Francorum gubernante, eo desuper regnante, cujus regnum Sc imperium sine fine permanet in sircula fæcutarum. S. Willelmi archiepiscopi & fratrum ejus. S. Arnaldi Lupi Sc fratrum ejus. S. Raimundi de Algipoi. S. Floriani & fratrum ejus. S, Arnaldi de Argano.S. Bernardi Guarmundi. IV. ChariaWillelmi archiepiscopi Auxiensis, (fr Raimundi Lelturiensis epijcopi de donatione ecclesia S. fenii Cluniacensibus. QUoniam inter alia quæ humano generi, ad auxilium divina providentia clementer proVidit, sanc- torum etiam patrocinia misericorditer conccflit, scilicet ur pro sibi famulantibus non infimum apud SC intercedendi locum ipsi obtinerent. Quapropter egoWillelmus Dei gratia Auxiensis archiepiscOpus, necnon & ego Raimundus Lecturensis episœpus^una cumOdho- nc vice-comite, & nepote ipsius Viviano, donamus Deo & Cinctis apostolis ejus Pc^ro Sc Patilo ad locum Cluniacum, in manu domni Hugonis ejusdem Clunia- censis loci venerabilis abbatis Jocum desanflojcnio cum omnibus appenditiis suis, libero jure & quieto, scilices 3 ut amodo Sc deinceps quandiu monastica religio in sii- pradicto loco Cluniaco viguerit, isilcm domnus Hugo abbas, si : u omnes post eum ipsius succcstores > locum ipsum, sicut jam dictum est, cum omnibus appenditiis siiis jure perpetuo teneant > & poflideant.Hoc autem, uc siiperius præfati fumus, ideo facimus, quatinus ab ipso S. Jenio apud Deum pro hoc opere in ultimo judicii die aliquam misericordiae partem mereamur percipere. Nam cum locus ipse S. Jenii monachorum prius cœnobium fuerit j ad hoc sccuiaritatc crcs- centc jam pridem devenerat, uc ipfius neccflitate victus cogente, derelictus potius Videretur quam dci- tructus. Præterea concedimus etiam Sc donamus eidem domno abbati Hugoni ad locum Cluniacum, locum fir- militer de sstncto Claro, ut sicut jam supra prælibavi- E mus de sancto Jenio, ab ipso ejusque succestoribus omnibus deinceps quieto jure, eodem modo teneatur Sc poffideat. Facta est autem hæc charta anno incarnatio* nis dominicæ mlxhv. indictiOne xii. regnante Philippo Francorum rege, imperante autem Do mino nostro Jelu-Christo, cujus regnum, regnum est omnium secu- lorum. Signum Raimundi WiD. Signum Oddonis.Signum Unaldi abbatis. v. Fundatio ecclesia Nogarocensis ab Aufiindo archi- episcopo. IN nomine Domini nostri Jefu Christi. Noverit tam præsenus quam secuturi æVi ætas, quOd ego Austin* dus Burdegalensis urbis indigena Novcmpopuhnæ Pw- vincix