Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/868

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


J6z INSTRU metropoli per Romanam ecclesiam noViter fis ordina— j tus, fodis apostoliczdecretisobedirq te irrcfragabilitcr opoktct. Mnndamus ego fraternitati tuæ, ut de clericis fodis tua ;, qui cimitcrium quod B. papæ Leonis & nostro dvcrcto ecclesiæ B. Oriendi firmarum fuerat J violaverunt, justitiam socere, & canonica xquitate procures : de cetero, de tc ipsum de tuæ sedis clericos ica cus- todias, ut Romanx ecclesix decreta inconcusta apud vos Domino largiente conferventur & integra. Datum Romæ m. calendasMaii. VIII. Charta Jldesonfi regis Arragonumoqua datecdefia Auxitana ecclefiam de Alagon ob multa fibi a Bertoardo (fr Guillelmo epijcopis coli at a. IN Dei nomine de ejus divina clementia Parris dc Filii de Spiritus fancti. Arnen. Ego Ildefonstis Dci gratia rex > facio hanc cartam donationis de confirmationis ecclesiæ S. Mariæ Ausciensi, de vobis domino arcbicpiscOpO Willclmo, propter multa de innumerabilia scrv itia, pericula de labores multos quos dominum B. antecellor vcstcr sustinuit, cum me in illa acqui- fitionc de Hispania, de propter mulca qux vos mini, domine Willelmc archicpiscOpe, de vestra ecclesii mihi fecit in Hifpania siiper Mauros, & in multis aliis locis ubi mihi opus fiiit > dono de concedo ecclesix vcstrar Ausciensi » de vobiS ecclesiam de Alagon cum omni hereditate sua, cum terris & vineis, de cum omnibus postcstionibus suis > cum decimis de reditibus omnibus quæ hodie habet > de habere debet, de quæ in tcmpo—’ re Sarracenorum habuit, uc vos in vita vestra, & post vos vestri succestbres archiepiscopi de Aus. de ecclesia Auxiensis, habeat de poffidcat hoc donum, sicut su* pcrius scriptum est, ulvum de ingenuum, liberum dc rrancum, ab omni regali de hiCau fervi tute, perpetua dc durabili posteflione per fecula cuncta. Arnen. Signum regis Adefbnsi, Licta carta era mclxviii. » in , mense Augusto, in Rocathallada super Baibiu, reg- ’t nante Domino nostro J. C. & sub ejus imperio. Ego Aldcfonsus Dei gratia rex in Arragonia de in Pampilo- I na & inRipaCOsU, in Supcrarbi & in Aran. Episcopus ’’ZrnaLhis in Ofcha. Episcopus Sancius inPampilona, Alius episcopus Sancius in Nazera. Episi.Opus Mi- chacl inTcrrasona. Episcopus Petrus in Roda. Tifbn in Boii. Copaz in Caloira comes. Rotro in Tutela. Pc— : trus dcMarchan in Terragona. Fortin Lopedz in Soria Forrini. Ascnxretzin Blanga. Lopeencchet in Orchiva. EnecosetnenOS in Calarau. Ego Arnaldus scriptor regis hanc cartam juflu domini mei regis scripsi, &de manu mea signum meum feci. Ego Ranimirus rex laudo & concedo supradictum donum, de figno meo A de a corroboro. IX. Guillelmus Auxit anus archiepiscopus publicat decretum de pace (fr treuga. GUxlLelmvs Dei gratia Auscitanus arChiepiscO- pus, ledis ctpostolicx legatus, cariffimis in uhris- to fratribus venerabilibus epicopis, aliisque ecclesia— j rum prælatis, de dilectis nliis comitibus, vicecomiti- bus aliisque baronibus > universo quoque clero dc populo per Aulcicanam proVinciam constiruro, salutem & benedictionem. Cum ex Officii nostri debito teneamur universis fidelibus curæ nostræ commistis, sa- lubri di (politione proyidere, nunc præsertim urgente apOstolici mandati auctoritate, ad quem spectat corius pepuli profectibus invigilare, oportet nos bono pacis dc rrcuguæ Dci> subditis nostris propensiorem curam impendere. Inde est auod juxta statuca generalis concilii Romæ nuper celebrati, pacem de treugam Dei in orovincia r.ostra ex parte Dei, de domini papæ, dc nostra ab omnibus inconcude de inviolabiliter praecipimus Obseryari. FOrma pacis de treuguæ Dei talis est. Trcugas a quarta fciia post occasum sdis, usque ad MENTA secundam feriam post ortum fblis 5 de ab adrencu Domini usaucad octaVas Epiphaniae, de a scpruagesima usque ad octavas Paschar, AD omnibus inviolabiliter observari præcipimus. Si quis autem treugam violare tcn- taverit, post commonitionem factam, si non (atisfecc- rir, princeps suus de episcopus cum clcro de populo cogant cum injuriis paflis latisficerc t ad arbitrium epicopi & principis lui, & aliorum vicinorum baronum. Quod fi princeps > SCU barones vel populus dif- simulavcrint, tam princeps, quam barones cxcOinmu- nicen ur, de rota terra eorum interdicto fubjiciatur, omni privilegio personx, & ecclefix cestante. His vero temporibus, & omnibus fcstis B. Mariæ cum præcc- denti dic, de subsequcnti, S. quoque Joannis Baptistx, & beatorum apostolorum Petri de Pauli j de a vigilia Pcnrecostcs usque ad octavas, de omnium finctorum festo, omnia pacem de securitatem habebunt. Oinni vero tempore perpetua pacc de securitare gaudebunt canonici, monachi, prclbiteri, clerici > de omnes rc- ligiofr personx, conversi, peregrini, mercatores > rustici, euntes de redeuntes, de in agricultura existentcs, dc animalia quibus arant & quæ semen portant ad agrum. Dominx cura sociis siiis inermibus, & omnes fcininx, de omnes res clericorum de religiosorum ubique de molendina ; principibus aurem, & dominis terrarum jura siia, de consuetudines non contradicimus in terris suis. Ecclesiæ salvitatem habeant xxx. pas> suum circumcirca, monasteria vero lx. Hæc vero uc firmius observentur, comites, viceCOmites, barones, uniVersum quoque clerum in prrsentia cpiscoporum » • P°Pu^um in pralcntia clericorum, a septem annis fic lupra, jusjurandum præstare præcipimus : forma juramenti talis est. Jurabunt se pacem de treugam Dei juxca praescriptum tenorem observaturos, de violatores pacis de treugæ Dci persocuturos / di quod de rapim nihilscienreremant.Quod si quis huic decreto contraire tentavcric in non jurando, vel in non persequendo, scu in conductitias gentes Vel raptores tenende, auc favendo, vel rapi nam emendo, princeps illius terrae & tota ejus terra nisi debitam vindictam exsequatur, omni interdicto & excommunicationi subjiciarur, omni privilegio personx >dc ecclefix ceflanre. Excommunicari non lalutentur, non tondeantur capita eis, non abluantur > in mappa non comedant, neque ad aliam communionem christianam recipiantur, prætcrbao- ) tifma parvulorum, & pœnitentias in fine. Princeps autem, de cuncti fideles nostris obcdientes mindatis > qui bonum pacis ope & consilio foverint, de conera violatores pacis fidelirer decertaverint, & præsertim contra conductitias dcpcstilentesgcntes, fi in vera pernitentia in hoc Dei serviciodcccstcrint, auctoritate Dei, dc domini papx, de ecclefix umversidis, omnium peccatorum suorum indulgentiam, de fructum mercedis ærcrnæ fe non dubitent habituros. Ceteris vero qui contra eos arma susceperint, de ad episcoporum siye aliorum prælatorum consilium, ad eos decerrayerinc expugnandos, biennium de injuncta pœnitencia relaxamus > aut si longiorem ibi moram habuerint > episcoporum discretioni, quibus hujus rei cura fuerit injuncta committimus, ut ad eorum arbitrium major eis indulgentia tribuatur. Illos autem qui admonitioni episcoporum in hujusmodi parere contempserint, a perceptione corporis de siinguinis Domini jubemus fieri alienos Episcopi vero sive prefbyteri, qui talibus fortiter non restitcrint, officii sui suspensionc moltentur, donec apostoliœ sedis misericordiam obtinuerint. X. Gcraldo de Barta archiepiscopo Auxit ano illata molejlia initio ejus pontificatus. NO rum habeant tam præscQtes quam posteri, quod cum Raimundus Aimerici de MoncelquiVO captus eflet a Geralcfo de Arbcistano, cum quo gucrram habebat, de in castro de Lavcrdenes vinculis ferreis