Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/870

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


164 INSTR celebrare volentem, ecclesiam quam violenter occupa-, verat, intrare non perœisit > quamobrem dominus ar- chiepiscapus de canonici per biennium & eo amplius sub gravilabore & pecunia, per proyinciam exularunt, dc ipse Bernardus interim omnia jura archicpiscOpalia & canonicorum, tim in eadem urbe, quam per totam terram, a scrvientibus suis occupari fecit. Præterea Bernardus Armaniacensis pro redemptione Bernardi dc Coniinhe constiruir fidcjuflbrcm dominum Geraldum archiepiscopum erga Odonem de Lcomania pro quinque millibus solidis, de quibus idem Bernardus nihil ei vel alicui persolvit > pro qua re archiepiscopi de cc- clesia Auscitana paffa est damnum valens decem millia solidorum. Irem, quod primo poni dcbuk, cum dominus archicpiscopus Roma redii flet, de ad sedem suam prædicto ocrnardo impediente acccdcrc non postct, magna nimis compuUus nccestirace, cum episcopis & aliis multis religiosis viris, qui ibi aderant, ad eccle- sistm siincti Martini, quæ ecclesii regalis est, declinavit > de ibi ipso domino archiepiscopO diVina celebrante familia dicti Bernardi oblationem panis clericis domini archicpiscOpi violenter abstulit ; deinde cum dominus archiepiscopus jus suum armis persequi cœpistet, de ad quamdam munitionem nepotis fui Raimundi Aimcrici, aux Marsiinum dicitur, se contuliflet, praefatus Bernar- us collecta ingenti armatorum mu-titudinc, dictam munitionem cepit & destruxic, de turrem quæ in capite ecclesix ibi erat, usque ad solum demolitus est, pro

? iia re sedes Auscicana jam incurrit damnum duo milia solidorum de eo amplius. Apud Castinum pignus centum solidoriim violenter abstulic, de hactenus pofledit. Apud Nugarolium auoddam decimarium de Fogacor dei Cer, quod ecclefia beati Nicolai in pace pofledic nomine pignoris mille quingentorum solidorum, dc ipsum pignus Guilhelmus Raimundi dei Cer per violentiam detinet, de censu comitatus Armaniacensis, quem censum annuatim ecclesix Auscitanæ soCicbar, triginta annis violenter retento. Tandem intervenientibus utriusque partis amicis, facta £uir cualiscumquc conCordia inter dominum archiepiscopum de B er nardum, de archiepiscopus rediit ad ecclesiam suam. Pcst- modum vero idem Bernardus in solita malitia & perci-* nacia pcrseyerans in nullo fictæ stetit composicioni, clericum & scriptorem domini archiepiscopi ccpic & in- turravit, & resuscitatis inter eos iterum inimicitiis pro eo maxime quia ipse Bernardus de Geraldus filius ejus præsCripram ecclesiam dominam & matrem suam sibi subjugarc intendebant, jura archicpiscopalia de canonicorum ubique in Vadentes, præfatus Geraldus præscri- 5tam ecclesiam ausii diabolico cum exercitu Raimun- i comitis Pictaviensis, qui tunc Lectorx erac>expug- naVir & cepit > camquc claustra de domos canonicorum dc archicpiicopi apposito igne combuflit, de ecclesiam magna ex parte demolitus est, de de ecclesia rapcca dc dc alia ornamenta extrahi fecit de asportari, & arcam aux adhuc est in auh castri ; sacristam quoque ad redemptionem centum viginti solidorum cŒgic ; deinde etiam expulsO de ecclelia archiepisCopo de canonids, omnia jura eorum per biennium ficut prius utique, dc ufibus suis applicayit, in nullo deferens dominæ dc matri suæ ecclesiæ Auscitanæ. Ecclesiam quoque sancti Martini cum officinis suis comburi fecit, de vineam domini archiepiscopi truncari. Omnia aurem hæc facta sunt SanciO de Labatur existentc bajulo > cui succestit Forto filius ejus, qui proprium castrum archiepiscopi de Lamagucrc COmbuflic, & apposiiic ignem turri, in quo erat dominus archiepiscopus una cum Arrin- gucre, qui utique vix evahr incendii de mortis periculum, equos etiam ejusdem archiepiscopi de tocam castri suppellectilcm de prædam inde abduxit. Apud Ju- gun prælibarus Bernardus Armaniacensis^ incastellaVic ecclesiam, inyito de contradicente domino archicpis- copo succeflbrc ejuso de canonicis sanctæ Mariæ, de in cimeterio circa ecclesiam construxic castrum cum rota rerra circa ecclesiim infra fexaginta stadia, sic sancta Marix de sancti Caudidx, de unaquaque domo • UMENTA apud Trenbledam quemdam honorem beatæ Marix qui reddebat duodecim denarios, & per triginta annos canonicis abstulit. Item apud vicum molendinum, quod in nostræ terra constructum erat, nobis violenter abstulerunt, de quamdiu duravit per voluntatem suam postcderunt. Apud vicum ecclesiam occupaverunr, eamquc cum omnibus redditibus siiis per biennium postcderunc, omnia jura archiepiscopalia. dc ecclesiæ intra villam de extra irreverenter usurpan- tes. Ab archidiacono mulam abstulerunt, & clericos ecclesiæ ad redemptionem coegerunt > unum de clericis diaconem naso de oculis de labio pri Vaverunc 9 Ber- nardo de S. Felice bajulo existentc per tempus quando ecclefia occupata fuit ustquc ad diem mortis suæ, procedente vero tempore in transmarinis partibus domino • archiepiscopo Gcraldo defuncto j iterum Geraldus Armaniacensis proscriptam ecclesiam occupavit, de incx- stellaVit ecclesiam, & in magno fostaro totam circumdari fecit. Extumulari fuerunt plufquam centum homines dc mulieres de cimetcriis ; etiam ecclesiæ omnes destru- ttx, scilicet aula, camera & solarium magnum, in prima congrestione pasta est ecclesia de vico damnum > in his qux ad eam fpectabant valens plusquam quatuor millia lolidorum. In fecunda vero congrestione plus- quam tria millia solidorum valentia ; nam in ecclefia per annum nulla divina celebrata fuerunt. Item cum dominus archiepiscopus cum rransinarinas panes visi- tarc pararet, Geraldo Armaniacensi nepori suo domos, ecclefias 9 villas, & omnia jura sua ruenda usque in reditum fuum commendaVic > quo abeunte idem Ge- • raldus castrum de las Laceras quod archiepiscopo pro mille de trecentis solidis obligatum erae violenter Occu- payit, de Raimundo d’Arcamont qui de manu archic- piscOpi ipsum tenebat abstulit, & postea reddere noluit. Præterea notandum quod cum quidam civis nomine de Priano domini archiepiscopi Bernardus bajulus monetarios quos idein Geraldus de parer suus adduxerat* quadam die increparer pro eo, quia falsiim monecam faciebant, unus ex eis ipsum ad morrem cultello per- cuflic j nec his contenrus Geraldus dictum Petrum ad redemptionem trecentorum solidorum coegic, in nullo deferens domino archiepiscopo, nec ciVibus qui omnes clamabant, istutVcontra omnem justitiam & antiquam urbis consuetudinem id de novo elsc violenter attentatum. Item quidam homo Joannes nomine in propria ) parte urbis beatæ Mariæ & archiepiscopi habitans, quandam fœminam fratris sui uxorem, ulque ad effu- iionem simguinis quasi percuffit, quo facto Guillelmus Raimundi de Lacaure bajulus dicti Geraldi, nonrequi- sitO juris & rationis ordine contra inhibitionem ex par- re domini archiepiscopi & ecclesiæ nostræ interpOsitam, omnes res ejus hostili more consiscavit ; domum quoque ejus ubi comes in parte urbis beatæ Mariæ & archiepiscopi nullam penitus unquam habuerunt juristiictionem ad castrum irreverenter asportari fecit. Petrus vero Bo- ncc bajulus constitutus ne ulli prædecestbrum suorum in malitia videretur deterior, Guillelmumde Gabrioti venerabilem AufcitanumodiocanOnicorum tesacerdo- rum ausu diabolico cepit, de ipsum ab urbe extrahens in castro de las Laceras vinculis ferreis mancipari fecit. £ Prxrerea dOminus Bernardus de Sedirac archiepiscopus constituir nominatum Geraldum fidejustbrem debitoribus luis Thososanis civibus > prO qua re cum dictus Geraldus omnes res de po/reffioncm occupaflet, canonici in arcto constituti nominaro Geraldo mille solidos mutuaverunt, acccpro ab eo juramento quod dc debiroribus suis satisfaceret, de chartas nobis redderet ; de quibus omnibus nihil penitus.hactenus fccic 5 pro qua re archiepiscopi Aufciuni de canonici, grayia valde de innumera damna incurrerunt, ad hoc dicto Geraldo in Vinculis apud Oloriumconsticuco, Bernardus frater ejus Viyiano de Aihano Lijulo existence, ecclesiam sancti Martini, quam Garsias Darccide fami, liaris canonicus Auscitanæ sedis tenebar, Violenter ccpic tam ipse quam dictus bajulus & familiæeOruin ^omnia quæ ibi in Venerunt, de trecentas coneas bladi qux