Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/871

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L E SI Æ erant dicti Garcix de cellario fanctx Mfriæ extrahentes ad castrum asportaverunt, qux omnia ad duo millia solidorum aperte praxcnsica. sunt. Si quid minui cst siipplctc. XI L Diploma Gafionis vicecomitis Beneamensis > pro Silva-majuri. GA s t o vicecomes Bearnensis, de Gavarretanus > & de Druelles, comes de Bigorra, de vicecomes de Marsan, Bernardo Auscitano archiepiscOpO, de omnibus episcopis tcrræ S11X 9 abbatibus, baronibus > juf- ftitiiSjtnilitibus, ministris, de omnibus fidelibus suis, fi- lutem in perpetuum. Sciatis quod ego Gasto vicecomes veniens adSilVam-majoremjamorc Dci de finctx Marix juravi libertatem & salviratem ipsius ecclesix & vilLe 9 dc securitatem omnium hominum, & rerum cunctarum, ouæ ad monachos pertinent ubique ; & concefli & confirmavi Deo & simctæ Marix, & bearo Gira’do Silvæ- majoris primo abbati, de monachis ibidem Deo servientibus, totum quidquid prædeccstores mei Gavarretani " vicccomites, videlicet Petrus COgnominatus Sorgucrs* proaVus meus, de ceteri vicecomitcs Gavarretani con- cesterunt, tertiam scilicet partem omnium reddituum qui rarione pedagii ubicumque proGavarrcto rccipiun- rur, dcc. Jnfra. Concefli etiam ecclesiam cum stivariis & appenditiis, & decimam rotam ex integro, ficut supradictus proavus meus Petrus Sorigucrs eam con- ceuerat, cum aflensu videlicet de voluntate Guiliclmi < runc arehiepiscopi Auxitani, volente quoque hoc idem atque connrmante Petro Adurenti episcopo, in cujus episcopatu tunc erat nominatus locus de Gavarreto, qui etiam eidem ecclesia : contulit in pcTpetuum auidquid in ea juris habebat, præter procurationem hbi semel in ani.o debitam 9 de cape-lanorum praesentationem. Con- r— cesti quoque eidem ecclesix caldariam* judiciariam cum £ marmore, ita quod in roto archidiaconatu non habea- • rur nifi ibi tantummodo. Infra : Hanc conceffionem ceu confirmationem, ego Gasto Vicecomes feci apud Silvam majorem in capirulo, allidentibus dominis epis- t. copis Bernardo Olorensi de Sancio Anerii *. Testes lunt Arnaldus Guilhelmi de Marfiano, Odo de Cadalon, Garsias Arnaud de Nayailhas, Arnaldus deCodarasa 9 Ammevus de la Mota, Peregrinus de Burdegala, Bur— j geniis de Morlaas, de alii plures. Factum est hoc anno incarnationis Verbi mclxxXI. indict. xiv. epactaiii. concurrente m. cyclo decemnoVennali, iv. feria, n. idus Februarii, Philippo rege Francorum regnante, xi. an. fui regni, Richardo filio Henrici regis Anglorum ducatum Aquitania : obtinente. Signum Gastonis vicc* comitis. XIII. Bulla Gregorii Papa IX.ad Amanevum Auxit anum archiepijcopum, de cruce ante ipsumpraferenda. GRegorivs episcopus servus seworum Dei, venerabili fratri A. archiep i scopo Auxitano, falurem dc ap. benedictionem Cum crux in Christi corpore p dedicata facta sit mysterium fidei, salus viventium de L redemptio peccatorum, merito vexillum ipsius habetur a Christi fidelibus in reVerentia de honore, quod cst non sdum contra potestates aereas ad munimen, sed etiam ecclesije ad ornatum. Quare summus pontifex dc alii, quibus ramcn a sede apostolica est indultum in memoriam crucifixi crucem coram se faciunt bajulari, ut in illum projicientes fiduciam spei fuæ qui de morte moriens triumphavit, securitati fidelibus & infidelibus sit terrori. Ea propter venerabilis in Christo frater tuis humilibus supplicationibus annuentes coram tc crucis deferendi vexillum per provinciam Auxitanam tibi de succestoribus tuis auctoritate præsenrium conce* dimus facultatem. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostræ conccstiortis infringere> vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumsc- AUSCI EN S LS 16 ; A rit, indignati nem omnipotenti* Dei & beati Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit inCUrfatuni. Datum Laterani pontificatus nostri anno primo » XI v< Confirmatio ordinis militaris X JaCobi Amanevi Auxitani archiepijcopi confilio erctti. MAgistro militix ordinis fancti Jacobi ejusque fratribus tam præsencibus quam futuris addcfensio* nem fidei & pacis in Giufconia constituris regularem vitam profestrs in perpetuum » Pia. voca fidchum divinitus inspirata modis quibus pofliimus juVarc nos var, cupientes ut vigore continuo convalcfcanr 9 quæ B divinx sunt placita pietati : quialicet Omnipotens omnia secundum (\ix voluntatis consilium operetur > placet sibi tamen humanæ cooperationis affectus. Cui nihil potcst adjici vel adimi per effectum. Er tamen officiose officium junctæ nobis scrvitutis exequimur : cum se- quaices gratiam præcuntem, beneplacitum ejus obsi : » quio proiequimur studiOsO. Sane gaudemus in Domino quod eo misericorditer inspirante, abnegantes salubriter vosincripsos 9 salutaribus exhortationibus Venerabilis Fratris nostri Amanei Auxitani arehiepiscopi dc sustragancorum ejus moniti de inducti ad defen/ionem fidei & pacis custodiam vos Ch isti consticuistis athletas, pro illo vestras animas polituri, qui pro SC posicas in vitam custodit æcernam. Cum enim in Auxitana pro- » -> vincia usque adeo multiplicata estent fuperborum iniquitas, de supeibia iniquorum quod veritate obruta in plateis 9 de justitia profligata pax omnino peristet : iu ut qui a malo recederent, pervexforum prædæ paterent, &qui fxviret immanius, magnificentior haberetur, vos fidei de pacis zelo succensi ad utriusque defensionem Dei armatura muniri contra inimicos pacis de sidei statuistis laudabiliter dimicare 9 ordinem fratrum miliciæ fancti Jacobi a sede apostolica approbatum fere in on> nibus servaturi. Ea propter dilecti in Domino filii vcs- rris supplicationibus inclinati, personas vestras de loca in auibus cstis diyinis obsequiis mancipari cum omni~ bus bOiiis, dcc. præsentis scripti privilegio Communi* mus. In quibus hxc propriis duximqs vocabulis expri* menda loca ipsa cum omnibus pertinentiis suis. Dc j Mancid de deDetnul castracum omnibus juribus de pertinentiis suis, exceptis homagiis militurrt de quibufdam aliis, prout in instrumento donationis Vicecomitis Bear- ncnfls de GaVaxrcti plenius dicitur contineri. Juliacum 9 Caliniacum 9 Antainam 9 Saumaram, Bouflen dt Estgarragad cum omnibus juribus & pertinentiis siiis, terram quam Bernardus de Marestan de R. frater fuus> ac Willelmus Fabri nepos eorumdem habebant apud Buscos juxta A Itinerum. Domum de terras a uas Willelmus dcFanfaria de uxor ejus habebant apua Rimbes juxta Gararerum BonfcOZ 9 cum omnibus pertinendi* suis in diocesi Convenarum 9 castrum fancti Marcelli, cum omnibus juribus & suis, dcc. Montem-rocundum cum omnibus juribus de pertinendis suis. Alanum cum omnibus juribus & pertinentiis siiis. Montem Bernardi, montem Equini, Laucotera, S.Feriolum Cum omnibus juribus & pertinentiis suis. In cpiscopatu Bigorritano castrum deMomi cum terris & pertinentiis siiis.Mahce* lam cum omnibus juribus de pertinentiis suis > exceptis homagiis militum & quibusdam aliis, prout in instru* mento donationis vicccomicis Bearnensis & Gatreci plenius dicitur contineri. Montem-calvum cum omnibus juribus & pertinendis suis. In episCopatu Aqucnfi hps* p i tale soncti Jacobi deTonres cum pertinentiis suis. Plateam infra muros, juxta domum episcopi, domum & totam hereditatem Girardi de Candicsta, Prugo j dc totam hereditatem Arnaldi de Prugo, ubicumque sic. Castrum de Salamon cum omnibus juribus & pertincn- tiis suis, medietatem decimæ de Stivals, castrum dc Polenes cum omnibus juribus & pertinentiis siiis, ec- clcfiam & terram de Laqui, domum Willclmi Raimundi de LasscrcsJ& quidquid habuit Apiu de ad Pontons. X iij